Ordin nr 183 din 27 martie 2009 - Revista Ferma
4 minute de citit

Ordin nr 183 din 27 martie 2009

legislatie m Ordin nr 183 din 27 martie 2009

 Vazand Procesul-verbal nr. 89/2008 transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piata in zootehnie nr. 126.181/2009, avand in vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 267/2004 referitoare la instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Normele tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 882/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 3 decembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 2, litera b) se abroga. 

   2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „- fara organele continute in cavitatile toracica si abdominala, fara rinichi, grasimea perirenala si pelviana;” 

   3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „(2) In scopul stabilirii preturilor pietei, carcasele trebuie prezentate fara inlaturarea grasimii exterioare, gatul fiind taiat in conformitate cu cerintele sanitare veterinare: 

   a) fara rinichi; 

   b) fara grasimea perirenala; 

   c) fara grasimea pelviana; 

   d) fara pilierii diafragmatici; 

   e) fara diafragma; 

   f) fara coada; 

   g) fara maduva spinarii; 

   h) fara grasime testiculara; 

   i) fara grasime pe interiorul partii superioare; 

   j) fara vena jugulara si grasimea adiacenta.” 

   4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „Art. 7. – (1) Identificarea prevazuta la art. 1 alin. (1) este efectuata printr-o marcare care indica categoria, clasa de conformatie si gradul de acoperire cu grasime.” 

   5. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
   „(11) Indicarea subclaselor de conformatie se realizeaza cu ajutorul unor simboluri diferite de cele utilizate pentru clasificare.” 

   6. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „(3) Marcajele se fac: 

   a) pe sferturile posterioare, la nivelul vrabioarei anterioare, la inaltimea celei de-a patra vertebre lombare; 

   b) pe sferturile anterioare, la nivelul pieptului, la 10-30 cm de la taietura sternului.” 

   7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „Art. 9. – (1) Clasificarea este verificata prin inspectii inopinate ale inspectorilor imputerniciti care au responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, conform prevederilor Ordinului ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 132/2006 pentru imputernicirea inspectorilor care vor avea responsabilitati in Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atributiilor si modalitatilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, imputernicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene pentru realizarea activitatii de inspectie, precum si stabilirea zonelor in care inspectorii isi desfasoara activitatea, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (2) Controalele trebuie efectuate cel putin de doua ori pe trimestru, in toate unitatile autorizate care efectueaza clasificarea, iar in cazul in care se constata un numar semnificativ de clasificari incorecte sau de identificari neconforme, se maresc numarul carcaselor examinate si frecventa controalelor.” 

   8. Anexa nr. 1 la normele tehnice „CONFORMATIE Dezvoltarea profilurilor carcasei si in special a partilor esentiale (coapsa, spinare, spata)” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. 

   9. Anexa nr. 2 la normele tehnice „GRADUL DE ACOPERIRE CU GRASIME Cantitatea de grasime din interiorul carcasei si din cavitatea toracica” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. 


Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →