Ordin nr. 180 din 24 martie 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 180 din 24 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 180 din 24 martie 2009

 In baza Referatului de aprobare al Directiei politici de piata in
horticultura si industrie alimentara nr. 129.144 din 4 martie 2009,
avand in vedere prevederile lit. f) pct. 1 din anexa nr. 1 si ale lit.
a) pct. 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar
producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii
teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul
Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Legii
nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de
Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si
completarile ulterioare, ministrul agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

   Art. I. – Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, cat si conditiile de eligibilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 123, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 123. – (1) Se acorda sprijin financiar pentru sustinerea costurilor cu energia termica si electrica producatorilor agricoli prevazuti la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care produc legume si ciuperci in sere si solarii incalzite, precum si ciuperci in spatii climatizate.”

   2. La articolul 123, alineatul (2) se abroga.

   Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →