Ordin nr. 14 din 17 martie 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 14 din 17 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 14 din 17 martie 2009

In baza prevederilor art. 38 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 5 alin. (7)
din Hotararea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si
functionarea Ministerului Mediului, in temeiul art. 7 alin. (6) din
Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul
mediului si ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
emit urmatorul ordin:

   Art. 1. – Se aproba Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatice, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. – Controlul aplicarii derogarii se exercita de catre personalul imputernicit din cadrul structurilor proprii ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si structurilor de administrare/custozilor ariei naturale protejate, in limitele de competenta.

   Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.369/2007 privind Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se abroga.

   Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  
Ministrul mediului,                  Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Nicolae Nemirschi                                     Ilie Sarbu
 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →