Ordin nr. 102 din 03 martie 2009 - Revista Ferma
5 minute de citit

Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 102 din 03 martie 2009

Avand in vedere Referatul nr. 78.352/117.197 din 6 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurala – Autoritate de management pentru PNDR si al Directiei generale politici agricole, in baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008 in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

   (1) Se aproba tipurile de investitii eligibile si plafoanele maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1. 

   (2) Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, in conditiile prevazute in anexa nr. 1, reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si includ atat cheltuielile eligibile, cat si cheltuielile neeligibile ale proiectelor. 

   (3) Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va rambursa direct in contul beneficiarului, deschis la institutia financiara creditoare, sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevazute la alin. (1). 

   (4) Institutiile financiare selectate se obliga sa comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuala modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective. 

Art. 2.

   (1) Tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fondurile europene si valoarea maxima a creditelor acordate de institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevazute la art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 2. 

   (2) Pentru certificarea indeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevazute in anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia sa prezinte directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti toate documentele justificative mentionate in anexa nr. 2. 

   (3) In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei justificative, in urma analizarii acesteia, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe in zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. 

   (4) Solicitantul de credit pentru tipurile de investitii prevazute la alin. (1) va depune la institutiile financiare selectate avizul prealabil prevazut la alin. (3), in vederea obtinerii creditului pentru finantarea proiectului de investitii. 

   (5) Inaintea efectuarii platii de catre institutia financiara, beneficiarul va solicita directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe in zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 4. 

Art. 3.

   (1) Obiectivele de investitii a caror valoare depaseste nivelul plafoanelor maxime prevazute in anexa nr. 1 nu vor putea beneficia de finantare in conditiile Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (2) Pentru obiectivele de investitii a caror valoare depaseste nivelul plafoanelor maxime prevazute in anexa nr. 2, diferenta se asigura de catre beneficiar din surse proprii. 

Art. 4.

   (1) Finantarea obiectivelor de investitii din PNDR si POP prevazute in anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale masurilor 121 si 123 din PNDR, ale bugetelor indicative aprobate de APDRP, ale procedurilor de implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA, precum si potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor. 

   (2) Finantarea achizitiilor de animale prevazute in anexa nr. 2 se face cu respectarea conditiilor prevazute la lit. B din aceasta anexa. 

Art. 5. – Cursul de schimb leu/euro utilizat pentru denominarea in lei a nivelurilor plafoanelor maxime de creditare prevazute in anexele nr. 1 si 2 este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii creditului. 

Art. 6. – Din fondul constituit potrivit Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se vor putea acorda beneficiarilor doua sau mai multe credite, succesiv ori concomitent. 

Art. 7. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 8. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →