Laborator performant de biologie moleculară - Revista Ferma
4 minute de citit

Laborator performant de biologie moleculară

taurine arad 1 m Laborator performant de biologie moleculară

Înfiinţarea laboratorului s-a realizat printr-un proiect câştigat prin competiţie naţională, finanţat din fonduri ale Guvernului României şi fonduri de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin Schema Competitivă de Granturi a MADR, subcomponentă a proiectului MAKIS – Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură (finanţat prin împrumutul BIRD 4758-Ro).

 

Managementul resurselor genetice la taurine

Proiectul derulat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad (S.C.D.C.B. Arad) în perioada 2008-2010, denumit „Posibilităţi de determinare precoce a produşilor cu gene favorabile în direcţia producţiei de lapte-carne pentru rentabilizarea fermelor private”, are ca scop determinarea precoce a produşilor cu gene favorabile în direcţia producţiei de lapte sau carne şi extensia acestei tehnologii în fermele private din zona de influenţă.

Importanţa proiectului constă în utilizarea markerilor moleculari în managementul resurselor genetice la taurine, cu implicaţii asupra efectului selecţiei şi scurtarea intervalului între generaţii.

Scopul principal al implementării unei astfel de tehnologii este îmbunătăţirea managementului şi marketingului în fermele de taurine, prin rentabilizarea acestora odată cu depistarea precoce a produşilor cu gene favorabile şi eliminarea din nucleul de selecţie a produşilor nedoriţi, care va avea ca efect transformarea activităţii curente a fermierilor producători de lapte şi carne de taurine, într-o afacere eficientă, la nivelul celor din ţările europene dezvoltate.

 

Beneficiari şi implementare

Implementarea acestui proiect face posibilă transferarea cercetării fundamentale în aria aplicativă în fermele crescătorilor particulari din zona de vest a ţării, cărora le pot fi identificate, încă de la naştere, animalele cu potenţial genetic superior. Atingerea acestui obiectiv se realizează prin promovarea de către S.C.D.C.B. Arad a unui sistem educaţional de transfer de know-how şi tehnologie.

În acest context, membrii proiectului au desfăşurat o serie de simpozioane şi întâlniri cu crescătorii organizate în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVB) – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din România (AGCTR) filiala Arad, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad (OJCA) şi Alltech Biotechnology România SRL.

Pe perioada de derulare a proiectului au fost organizate o serie de acţiuni vizând diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse prin: cursuri, instruiri, simpozioane şi demonstraţii practice desfăşurate atât la sediul şi în biobaza de elită a staţiunii, precum şi la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad.

 

Simpozion la Arad

În acest an, prima întrunire organizată în cadrul proiectului a avut loc în data de 26 februarie 2010, la sediul staţiunii, în colaborare cu AGCTR filiala Arad, OJCA Arad şi Alltech Biotechnology România SRL. La întrunire au participat un număr de 60 de persoane, din care 40 au fost crescători de animale din judeţele Arad şi Timiş iar ceilalţi specialişti, cercetători, profesori şi consultanţi din cadrul proiectului.

Tematica abordată în cadrul simpozionului a vizat următoarele subiecte: „Însămânţarea artificială”, „Managementul reproducţiei taurinelor”, „Reproducţia economică a efectivelor de animale”, „Prevenirea mamitelor prin nutriţie – micro şi macroelemente în nutriţia animalelor” şi „Posibilităţi de accesare a fondurilor FEADR”.

În cadrul simpozionului a fost vizitat laboratorul de biologie moleculară şi au fost prezentate posibilităţile de aprofundare în continuare a cercetărilor ulterioare cu referire la: determinarea polimorfismului proteinelor din lapte prin tehnica de focalizare izoelectrică, diagnosticul multiplu de genotip, stabilirea paternităţii şi identificarea individuală cu markeri microsateliţi, producerea in vitro a embrionilor de bovine şi sexarea acestora, diagnosticul genetic preimplantaţional etc.

De asemenea, a fost vizitată biobaza de elită a staţiunii, unde crescătorii de taurine au văzut concret modul de organizare şi fluxul tehnologic al unei ferme performante de vaci cu lapte.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →