Hrănirea şi întreţinerea taurinelor în fermele organice şi în conversie (I) - Revista Ferma
4 minute de citit

Hrănirea şi întreţinerea taurinelor în fermele organice şi în conversie (I)

bovine in grajd m Hrănirea şi întreţinerea taurinelor în fermele organice şi în conversie (I)

Conform reglementărilor europene, „producţia ecologică este un sistem global de gestiune agricolă şi de producţie alimentară care combină cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt al biodiversităţii, conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor şi o metodă de producţie care respectă preferinţele anumitor consumatori pentru produse obţinute cu ajutorul unor substanţe şi procese naturale”.

 

Condiţii minime

Producţia animală este fundamentală pentru organizarea producţiei agricole în exploataţii ecologice, în măsura în care aceasta furnizează materia organică şi nutrienţii necesari terenurilor cultivate şi contribuie în mod corespunzător la ameliorarea solului şi la dezvoltarea agriculturii durabile.

Din moment ce activitatea de creştere ecologică a animalelor de fermă se desfăşoară în strânsă legătură cu terenul, animalele ar trebui să aibă acces, ori de câte ori este posibil, la zone în aer liber şi la suprafeţe de păşunat.

Creşterea ecologică a animalelor în fermă ar trebui să respecte standardele înalte în materie de bunăstare a animalelor şi să răspundă cerinţelor comportamentale specifice fiecărei specii, iar gestionarea sănătăţii animalelor ar trebui să fie orientată către prevenirea bolilor.

În această privinţă, ar trebui acordată o atenţie deosebită condiţiilor de adăpostire, practicilor de creştere şi densităţii efectivelor de animale. De asemenea, în selecţionarea raselor ar fi bine să se ţină seama de capacitatea acestora de adaptare la condiţiile locale.

Normele de punere în aplicare pentru producţia animală şi acvacultură ar trebui să asigure cel puţin respectarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor domestice şi a recomandărilor ulterioare formulate de comitetul permanent instituit de aceasta (T-AP).

Sistemul ecologic de producţie animală ar fi indicat să vizeze completarea ciclurilor de producţie a diferitelor specii cu animale crescute ecologic.

Prin urmare, acesta ar trebui să încurajeze creşterea diversităţii genetice a animalelor ecologice, să diminueze gradul de dependenţă, asigurând astfel dezvoltarea sectorului.

Produsele procesate ecologic se pot obţinute prin utilizarea de metode de procesare ce garantează că, pe parcursul tuturor stadiilor din lanţul de producţie, se menţin integritatea ecologică şi calităţile esenţiale ale produsului.

Alimentele procesate ar trebui etichetate ca fiind ecologice doar atunci când toate sau majoritatea ingredientelor lor de origine agricolă sunt ecologice.

REGULAMENTE EUROPENE

În ţările UE, producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice este supusă unor reglementări, iar în acest prim articol vom face referiri, în principal, la Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007, privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, dar şi la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, inclusiv prima sa modificare –  Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Trebuie să oferim şi câteva definiţii înscrise în aceste regulamentele, de care vom ţine seama în articolele ulterioare legate de hrănirea şi întreţinerea taurinelor în fermele ecologice.

– „producţia ecologică” înseamnă utilizarea unei metode de producţie care respectă normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în toate stadiile de producţie, procesare şi distribuţie;

– „producţie animală” înseamnă producţia de animale terestre domestice sau domesticite (inclusiv insecte);

– „conversie” înseamnă trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică într-o perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispoziţiile privind producţia ecologică;

– definiţia noţiunii de „aditivi din hrana pentru animale” este cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu modificările ulterioare.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →