Hotarare nr. 461 din 06 mai 2009 - Revista Ferma
4 minute de citit

Hotarare nr. 461 din 06 mai 2009

legislatie m Hotarare nr. 461 din 06 mai 2009

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana.

Avand in vedere:

-prevederile art. 28 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 si (CE) nr. 2.529/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc ca platile directe pe suprafata se efectueaza o singura data pe an, in intervalul cuprins intre 1 decembrie si 30 iunie ale anului calendaristic urmator;

-prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finantarea politicii agricole comune, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Ministerul Finantelor Publice aloca temporar sume din veniturile obtinute din privatizare Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in vederea prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe.

Art. 2. –

(1) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, in cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, se acorda Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale suma de 1.870.427,34 mii lei din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, fara dobanda, pana la finele anului 2009.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) este destinata asigurarii surselor necesare efectuarii prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plata implicate in derularea Fondului European de Garantare Agricola pentru anul agricol 2008.

(3) Schemele de plata implicate in derularea Fondului European de Garantare Agricola pentru care se asigura prefinantarea cheltuielilor prevazute la alin. (2) sunt:

   a) schema de plata directa unica pe suprafata;

   b) schema de plata pentru culturi energetice;

   c) schema de plata separata pentru zahar.

Art. 3.

(1) Ministerul Finantelor Publice vireaza sumele solicitate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale esalonat, pana la concurenta sumei prevazute la art. 2 alin. (1), intr-un cont de disponibilitati distinct, deschis in numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la data formularii cererii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

(2) Suma prevazuta la art. 2 alin. (1) si utilizata conform alin. (1) se va aloca de Ministerul Finantelor Publice numai dupa utilizarea sumelor prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie.

Art. 4.

(1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vireaza intr-un cont distinct, deschis pe numele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A., sumele primite potrivit prevederilor art. 3.

(2) Decontarea platilor reprezentand prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plati directe se efectueaza de catre A.P.I.A. prin virament in contul beneficiarului.

(3) Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura sunt persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, ce se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007.

Art. 5. –

(1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana, sa reconstituie veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului pana la nivelul sumei acordate conform art. 2 alin. (1).

(2) In cazul in care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finantate de catre Comisia Europeana, asa cum sunt definite la art. 1 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare pana la sfarsitul perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art. 6. – In termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →