5 minute de citit

Cum va fi acordată subvenţia pe suprafaţă din 2023?

Subvenția pe suprafață va fi baza tuturor plăților directe din PNS, activat la data de 1 ianuarie 2023.

 

BISS, SUBVENŢIA PE SUPRAFAŢĂ

Înainte de 1 ianuarie, subvenția pe suprafață se numea SAPS – Single Area Payment Scheme/ Schema de plată unică pe suprafață iar acum se numește BISS, abreviere a Basic Income Support, care în românește a fost tradus ca Sprijin de Bază pentru Venit în scopul Sustenabilității.
BISS este plasată în capul listei celor 25 de tipuri de plăți directe cuprinse în PNS. Cuantumul per hectar va fi calculat ca până acum: plafonul anual al intervenției BISS va fi împărțit la numărul de hectare eligibile determinate de APIA la nivel național în fiecare an de plată.

plati directe PNS 2023_b 

CARE E CUANTUMUL SUBVENŢIEI?

Pentru perioada 2023-2027, suprafață planificată pentru care se acordă BISS este 9.699.018 ha, cu un cuantum indicativ de 91 euro/ha, pentru o suprafață de 9.185.616 ha, ajungând la 98 euro/ha în anul 2027, inclusiv pentru cele 1.867.598 ha pajiști permanente unde se desfășoară activitatea agricolă cosit și pășunat cu încărcături normate de animale (0,3-1 UVM ha, conform ambițiilor de mediu ale Uniunii Europene).
Totodată, va fi acordată o subvenție de 30 euro/ha, pentru o suprafață de 513.402 ha, reprezentând pajiști permanente fără încărcătură animală, pe care se practică activitatea agricolă de cosit.

 

4 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil să încaseze BISS, fermierul trebuie să îndeplinească niște condiții, în mare parte aceleași ca în exercițiile financiare anterioare.
1. În primul rând, fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă pe teritoriul României și să fie “fermier activ”.
2. Mai trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.
3. Pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.
4. Ȋn cazul pajiștilor trebuie să asigure o încărcătură de animale de minim de 0,3 UVM/ha sau să efectueze cel puțin o cosire anuală.

plati directe PNS 2023 2_b 

SPRIJINUL REDISTRIBUTIV VA FI OFERIT FERMELOR MICI

Această intervenție este denumită CRISS, abreviere de la Complementary redistributive income support, care a fost tradus în limba română astfel: Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității.
CRISS se acordă fermierilor care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității (adică BISS) și este o subvenție destinată exploatațiilor agricole cuprinse între 1 şi 50 ha. Plafonul anual național pentru CRISS reprezintă 10% din plafonul total anual național al plăților directe.

 

CUANTUMUL SUBVENŢIEI CRISS

Pentru perioada 2023-2027, suma totală va fi de 978.314.880 euro iar suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 3.748.473 ha. Cuantumul indicativ de plată este de 50,61 euro/ha în anul 2023, ajungând la 54,16 euro/ha în anul 2027.
Prin urmare, un fermier care va declara anul acesta la APIA 10 hectare de teren agricol eligibile ar putea încasa 91 euro/ha BISS + 50,61 euro/ha CRISS = 141,61 euro/ha plăți directe.
Fermele mici, deși sunt deținute de majoritatea fermierilor înregistrați în IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control), 758.421 fermieri (97,1% din total fermieri), acoperă doar 3.748,473 ha (39%) din totalul suprafeței IACS.

 

BISS, MAMA PLĂŢILOR DIRECTE!

Cam acestea sunt informațiile principale despre cele două tipuri de plăți directe, din cele 25 cuprinse în PNS. Subliniez că fără BISS, nu pot fi acordate celelalte tipuri de plăți directe! Este baza tuturor subvențiilor, mama plăților directe, ca să mă exprim mai plastic.
2023 este primul an în care PNS este aplicat efectiv, după o tranziție de doi ani (2021-2022), în care au fost aplicate regulile PAC 2014-2020.
Documentul conceput de România și aprobat de Comisia Europeană are peste 1000 de pagini, unde sunt cuprinse toate informațiile relevante pentru agricultori și pentru alte tipuri de solicitanți de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Noi, jurnaliștii, citim acest document și extragem informațiile importante pentru fermieri. Este necesar, în același timp, să păstrați o legătură permanentă și cu autoritățile de profil (APIA, DADR, AFIR), acestea fiind obligate prin lege să informeze publicul despre deciziile luate. Notați-vă într-un caiet sau într-o agendă informațiile importante (termene, condiții de eligibilitate, documente necesare, măsuri de sprijin), recitiți-le, luați-le în seamă, fiindcă o informație bună vă ajută să câștigați timp și bani și să înțelegeți mai bine procesul de decizie și implementarea unui program vast cum este PNS.

 

IMPORTANŢA FERMELOR MICI ÎN STRATEGIA UNIUNII EUROPENE

Tiparul de agricultură reprezentat de fermele cu 1-50 ha poate contribui direct atât la atingerea obiectivelor din Strategia ONU ”Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, cât și la realizarea obiectivelor din cadrul Strategiei UE “Farm to Fork” – ”De la fermă la consumator”, prin dezvoltarea producției alimentare durabile la nivelul întregii țării.

BANI PENTRU ORIENTAREA SPRE PIAŢĂ ÎN NOUL PNS

Consolidarea orientării către piaţă şi sporirea competitivităţii fermelor agricole este un obiectiv important în Planul Naţional Strategic al României. Cum şi-au propus autorităţile noastre să-l atingă?

Click AICI şi află care sunt principalele sume alocate!

 

un articol de
STELIAN RĂDESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →