4 minute de citit

4 măsuri şi 6 paşi spre agricultura durabilă

Mai pe scurt, agricultura durabilă (sustenabilă) constă în satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisfice propriile nevoi.

agricultura durabila1_b


3 AVANTAJE ALE BIOECONOMIEI


Bioeconomia europeană durabilă prezintă următoarele avantaje:

1. asigură securitatea alimentară

2. gestionează durabil resursele naturale

3. consolidează competitivitatea europeană

De aceea, agricultura durabilă constă într-un sistem integrat de practici de producție vegetală și animală, cu aplicare locală specifică, ce realizează pe termen lung următoarele măsuri.

 

4 MĂSURI PE TERMEN LUNG


I. Satisfacerea cerințelor umane de alimente

Securitatea alimentară pentru o populație în continuă creștere este cel puțin tot atât de importantă ca securitatea națională. De aceea trebuie folosite toate metodele și mijloacele care asigură creșterea nivelului și calității recoltelor, cu asigurarea biodiversității, cu menținerea și sporirea fertilității solului și cu evitarea poluării.

II. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător

Printr-o agricultură conservativă (AC) și o agricultură de precizie digitalizată se evită consumul ridicat de chimicale și se reduce eroziunea solului. Aplicarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor cu rată variabilă asigură o bună fertilizare și o corectă combatere, cu cheltuieli reduse, fără poluare și cu îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

III. Utilizarea resurselor cu eficiența necesară

Prin lucrările minime ale solului sau semănatului direct în teren nelucrat se reduce numărul trecerilor pe teren cu agregate agricole și se reduce consumul de motorină. Totodată, se reduce consumul de îngrășăminte chimice și de pesticide pentru producerea cărora se folosesc combustibili fosili.

IV. Îmbunătățirea vieții întregii societăți prin următoarele practici agricole.

agricultura durabila2_b


6 PRACTICI AGRICOLE DURABILE


1. Rotația culturilor în cadrul asolamentelor adecvate. Asolamentul și rotația culturilor asigură creșterea nivelului și calității recoltelor, cu menținerea biodiversității, fără cheltuieli suplimentare. Totodată, asigură menținerea și creșterea fertilității solului și evită poluarea mediului.

2. Reciclarea rămășițelor de la culturi și a gunoiului de grajd – ferme mixte. Cu cea mai ridicată eficiență economică sunt fermele mixte, cu producție zootehnică şi vegetală care valorifică superior produsele vegetale iar prin resturile vegetale și gunoiul de grajd contribuie la creșterea fertilității solului și la obținerea de recolte ridicate.

3. Reducerea cantităţilor de îngrășăminte chimice. Folosind rațional gunoiul de grajd și resturile vegetale se reduce necesarul de îngrășăminte chimice fără diminuarea nivelului și calității producției agricole. Totodată, se reduc cheltuielile pentru procurarea și administrarea acestora şi se reduce poluarea.

4. Extinderea culturilor de producție și a celor de ameliorare. În asolamentele raționale sunt incluse leguminoasele pentru boabe și amestecurile cu graminee și leguminoase perene care asigură atât protecția solului cât și ameliorarea însușirilor de fertilitate a a solului.

5. Combaterea integrată a bolilor și a dăunătorilor. În acțiunea de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor se folosesc metode agrotehnice precum rotația culturilor, semănatul în epoca optimă, densitatea culturilor pentru a avea culturi viguroase și sănătoase rezistente la atac, dar și măsuri biologice iar în final, soluţii chimice aplicate cu rată variabilă, cu ajutorul mașinilor digitalizate.

6. Generalizarea lucrărilor de protecție, ameliorare și valorificare superioară a solului. Solul, principalul mijloc de producție din agricultură trebuie protejat, ameliorat și vaorificat la maxim. Solul necesită ocrotire, fiind foarte fragil, sensibil la degradare și dificil la restaurat, această ocrotire fiind necesară pentru a nu se distruge sau deteriora suportul esenţial al mediului, al vieții pe uscat și al societății umane.

 

un articol de

VASILE POPESCU                   

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →