4 minute de citit

3 reguli europene pentru înlocuirea efectivului

Cerințele suplimentare ale Comisiei Europene se vor regăsi în Planurile Naționale Strategice (PNS), care vor trebui aprobate până la finalul anului. În sectorul zootehnic, un articol important se referă la înlocuirea efectivului de animale.

 

PRINCIPII DE BAZĂ ÎN R 126

Despre prevederile Regulamentului 126/2022, inclusiv despre cele referitoare la sectorul zootehnic, am mai scris în paginile revistei. Au mai rămas însă anumite aspecte care merită preluate, întrucât se vor regăsi finalmente în setul de reguli pe care statele membre le vor concepe și aplica de la 1 ianuarie 2023.

 

NORMELE PENTRU REPOPULARE

Pentru a se asigura buna funcționare a tipurilor de intervenții din sectorul zootehnic este necesar să fie stabilite norme privind repopularea cu animale în urma sacrificării obligatorii sau din cauza pierderilor cauzate de dezastre naturale.

1. Nivelul de bunăstare a animalelor trebuie îmbunătățit prin acordarea de sprijin fermierilor care se angajează să adopte standarde zootehnice mai ridicate, care depășesc cerințele obligatorii relevante.

2. Trebuie definite domeniile în care angajamentele asumate în ceea ce privește bunăstarea animalelor introduc standarde mai exigente privind metodele de producție.

3. Trebuie să se evite suprapunerea respectivelor angajamente privind bunăstarea animalelor cu practicile agricole curente, în special cu vaccinarea destinată prevenirii patologiilor.

Acestea sunt principii de bază, de care statele membre trebuie să țină cont.

 reglementari UE animale_b

 

MĂSURI DE CONTROL AL BOLILOR

O prevedere concretă se referă la înlocuirea efectivului de animale după sacrificarea obligatorie din motive medicale sau ca urmare a pierderilor rezultate în urma unor dezastre naturale.

În ce condiții pot statele membre să acorde subvenții? Statele membre se asigură că tipul de intervenție „înlocuirea efectivului de animale după sacrificarea obligatorie din motive medicale sau ca urmare a pierderilor rezultate în urma unor dezastre naturale” este implementat doar dacă au fost luate măsuri de control al bolilor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului, iar cheltuielile cu înlocuirea efectivului de animale nu depășesc 20% din cheltuielile totale din cadrul programelor operaționale.

 

Ce PRACTICI TREBUIE EVITATE şi CE SPUN SISTEMELE DE CALITATE citeşte în Revista FERMA, ediţia 1-14 aprilie 2022!

Comandă revista în format electronic de AICI!

RAPORT PAJIŞTI-TEREN AGRICOL

Crescătorii de animale sunt și utilizatori ai pajiștilor permanente. În vederea menținerii pajiștilor permanente în raport cu standardul GAEC 1, statele membre se asigură că raportul proporțional dintre pajiștile permanente și suprafața agricolă nu scade cu mai mult de 5%, comparativ cu o proporție de referință care urmează să fie stabilită de fiecare stat membru în planul său strategic PAC, prin împărțirea suprafețelor cu pajiști permanente la suprafața agricolă totală.

 reglementari UE animale 1_b

 

CARE ESTE ANUL DE REFERINŢĂ?

„Suprafețe cu pajiști permanente” înseamnă pajiști permanente declarate în 2018 de către fermierii care primesc plăți directe. „Suprafața agricolă totală” înseamnă suprafața agricolă declarată în 2018 de către fermierii care primesc plăți directe.

Proporția pajiștilor permanente se stabilește în fiecare an pe baza suprafețelor declarate pentru anul respectiv de către beneficiarii care primesc plăți directe. Statele membre pot stabili proporția pajiștilor permanente și proporția de referință la nivel național, regional sau subregional sau la nivel de grup de exploatații sau de exploatație.

 

CUM SE CORECTEAZĂ PROPORŢIA?

Dacă se constată că proporția menționată la alineatul (2) a scăzut cu peste 5% la nivelul la care este pus în aplicare standardul GAEC 1, statul membru în cauză impune obligații la nivel de exploatație pentru a reconverti terenuri în pajiști permanente sau pentru a crea o suprafață cu pajiști permanente pentru unii fermieri sau pentru toți fermierii care au la dispoziție terenuri care au fost transformate din pajiști permanente în terenuri pentru alte utilizări în cursul unei perioade din trecut.

 

CALITATE GARANTATĂ PRIN NORME

Sistemul de calitate este deschis tuturor producătorilor. Acesta implică respectarea obligatorie a unor caiete de sarcini ale produselor, conformitatea fiind verificată de autoritățile publice sau de un organism de inspecție independent. Sistemul este transparent și asigură trasabilitatea completă a produselor.

Cunoaşterea şi interpretarea comportamentului animalelor de fermă ar trebui să reprezinte fundamentul creşterii acestora în condiţii de bunăstare. Din păcate însă, acest lucru rareori se întâmplă în realitate… Vezi 3 vicii păguboase în fermele de porci!

 

Patrimoniul pastoral al României, cu cele 4,81 mil. ha de pajişti permanente, nu a beneficiat de un cadru legislativ adecvat gestionării acestui fond funciar, de la apariţia Legii 18/1991 şi până la publicarea O.U.G. nr. 34/2013.

 

un articol de

STELIAN RĂDESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →