3 minute de citit

10 MĂSURI PRIN CARE PUTEM EVITA DEGRADAREA SOLULUI

O contramăsură la fenomenele de degradare este agricultura durabilă care presupune creșterea sau menținerea producției agricole timp îndelungat, concomitent cu conservarea resurselor naturale și de mediu.

 

10 MĂSURI ANTI-DEGRADARE

Prin măsurile recomandate se evită producerea fenomenelor de degradare a solurilor și se intervine pentru redresarea terenurilor care sunt degradate în diferite stadii.

1. Dezvoltarea zootehniei

Pe lângă faptul că poate valorifica superior producția agricolă, zootehnia este şi furnizor de îngrășăminte naturale complexe favorabile îmbunătățirii însușirilor solului. Dacă există zootehnie și se aplică 30 t/ha gunoi de grajd, se asigură 3.000 kg/ha humus care constituie o bogată sursă de elemente nutritive pentru plante! Humusul, împreună cu argila din sol formează complexul coloidal argilo-humic care constituie liantul de unire a particulelor elementare de sol în agregate structurale. În solul structurat, regimul aerohidric este optim pentru creșterea și dezvoltarea plantelor și pentru activitatea microbiologică.

2. Solul permanent verde

Menținerea solului verde, adică după recoltarea culturilor principale se însămânțează culturile secundare (culturi verzi) sau, cel puțin, se favorizează creșterea buruienilor și a samulastrei după dezmiriștit. Prin această măsură se valorifică energia solară și se consumă CO2 până toamna târziu, se protejează solul de acțiunea mecanică a picăturilor de ploaie și de temperaturile foarte ridicate, se reține apa și se previne eroziunea solului. Totodată, se asigură consumul nitraților formați evitând levigarea acestora și, nu în ultimul rând, se asigură cantități importante de materie organică pentru sol.

3. Încorporarea resturilor vegetale

Pentru menținerea în echilibru a conținutului de humus din sol este necesar să se adauge anual 10 t/ha materie organică. Prin resturile vegetale se asigură 4-5 t/ha iar restul trebuie administrat din alte surse. Culturile secundare și buruienile crescute în miriște sunt binevenite. Se pot completa cu compost, gunoi de grajd, îngrășăminte verzi etc. Totul se încorporează în sol până la 12-15 cm adâncime, pentru a beneficia de descompunerea aerobă.

4. Fertilizarea corectă

Scăderea sau creșterea pH-ului se manifestă ca urmare a fertilizării necorespunzătoare, aplicând îngrășăminte cu reacție fiziologică acidă pe terenurile cu pH scăzut (acid). O altă cauză este şi capacitatea de tamponare redusă a solului ca urmare a legării cationilor de calciu (Ca++) de către radicalii acizi. Prin aplicarea gunoilui de grajd și prin culturile leguminoase care aduc calciu din adâncime și dacă este nevoie, prin aplicarea de amendamente se pot îmbunătăți aceste soluri.

Aflaţi următoarele măsuri din ediţia 15-30 iunie a Revistei FERMA! Cumpăraţi revista în format electronic de AICI!

degradarea solului 01_b 

FENOMENELE CARE DISTRUG SOLUL

fenomene de tasare-compactare;

distrugerea agregatelor structurale și prăfuirea solului, cu: formarea crustei, scăderea capacității de reținere și înmagazinare a apei, reducerea activității biologice, scăderea conținutului în humus, scăderea conținutului în elemente nutritive;

producerea fenomenului de eroziune, prin acidifiere și alcalinizare și chiar prin deșertificare;

în zonele irigate neraţional au loc fenomenele de sărăturare secundară și înmlăștinire a solului.

 

Dezvoltarea durabilă a agriculturii constă în capacitatea acesteia de a satisface necesitățile generației actuale, fără a compromite șansa generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesități.

 

un articol de

VASILE POPESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →