Gardul electric şi organizarea păşunatului - Revista Ferma
3 minute de citit

Gardul electric şi organizarea păşunatului

gardul electric m Gardul electric şi organizarea păşunatului

Gardul electric se mai foloseşte şi pentru protecţia culturilor agricole, viticole, şi legumicole împotriva animalelor sălbatice cum ar fi: mistreţii, urşii, căprioarele, etc.

Principiul de funcţionare a gardului electric constă în producerea unor şocuri electrice de tensiune înaltă, însă de intensitate joasă şi de foarte scurtă durată asupra animalului care atinge sârma gardului, prin închiderea unui circuit electric între sarmă şi pământ prin corpul animalului.

 

Structura gardului electric

• Sursa de energie electrică: baterie de acumulatoare, baterie de elemente galvanice, magnetou sau reţeaua de curent electric;

• Pulsatorul (generator de impulsuri magnetice), are rolul de a transforma curentul continuu de joasă tensiune furnizat de sursa de energie electrică, în impulsuri electrice de înalta tensiune, cu o intensitate sub limită periculoasă fiziologic şi de scurtă durată;

• Sârma împrejmuitoare a gardului electric se execută din oţel moale, galvanizat, cu un diametru de 1,5-2 mm;

• Stâlpii gardului electric sunt de trei feluri: stâlpi de susţinere, stâlpi de colţ şi stâlpi de suport pentru acumulator;

• Izolatorii pe care se instalează sârma au o construcţie diferită, în funcţie de stâlpii pe care se montează (au o mare rezistenţă la tensiunile de străpungere a sârmei – 15000 V);

• Paratrăsnetele au rolul să asigure descărcarea la pământ a tensiunilor mari care iau naştere în timpul manifestărilor electrice atmosferice. Se montează pe stâlpii de susţinere ai gardului. Supratensiunile sunt periculoase pentru animalele care ating gardul şi pentru pulsator care se poate defecta.
În figura 1 se prezintă închiderea circuitului electric prin corpul animalului.

Se observă că, în momentul în care o văcuţă, aflată în împrejmuire, atinge sârma, circuitul electric se închide prin corpul său, iar animalul va simţi un şoc creat de impulsul de înaltă tensiune, şoc care îl va determina să se îndepărteze brusc de sârmă.

Ne putem întrebarea: Ce tensiune este necesară pentru a ţine animalul în interiorul suprafeţei delimitate de gardul electric? În cazul bovinelor, minim 2000 V.

În figura 2 se prezintă inductorul firmei suedeze DeLaval, care poate să fie folosit pentru o lungime maximă a gardului de 65 km, iar în figura 3 sunt prezentate înălţimile la care se montează gardul electric pentru diferite specii de animale.

Parametrii inductorului DeLaval 2K sunt următorii:

• Alimentare de la reţea, energie depozitată 2 J;
• Tensiune maximă la ieşire 8800 V;
• Lungimea maximă a gardului 65 km (solicitare redusă);
• Lungime la solicitare mare 12 km (ex. Vegetaţie înaltă);
• Se recomandă pentru bovine şi cabaline, pentru garduri mici şi mijlocii.

Echipament special

Pentru crescătorii de oi, capre, iepuri sau păsări, marile firme constructoare de astfel de aparate oferă un echipament special, alcătuit dintr-o plasă cu ochiuri de 8-12 cm, la înălţimea de aproximativ 1 m, lungimea de 50 m, iar pretul indicativ de 55 Euro.

Exemplu:
• Generatorul sau aparatul alimentat la 220V, sau la 12 V, la un preţ de aprox. 620 lei RON;
• Cu 400 m conductor se poate parcela aprox. 1 hectar teren şi costă aprox. 80 lei RON;
• La aceasta suprafaţă şi lungime mai sunt necesari aprox. 50 izolatori, care costă aprox. 40 lei RON.
Total: 740 lei RON.

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(39)/2006

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →