3 minute de citit

Inovare socială și biobazată pentru bioeconomie

Bioeconomia circulară presupune conversia resurselor biologice în procese legate în cascadă pentru reciclarea produselor secundare, a deșeurilor și a reziduurilor generate în lanțul de procesare într-un proces circular integrat.

 

BARIERE ÎN CALEA BIOECONOMIEI

Tranziția la o bioeconomie circulară este un proces complex care, în încercarea sa de a răspunde provocărilor schimbărilor climatice, necesită un impuls politic, angajamentul comunității de afaceri și o acceptare largă a societății.
Deși aceste aspecte par să fie implementate pe scară largă în țările dezvoltate, există multe zone de prudență sau chiar reticență a populației referitor la bioeconomia circulară. Aceste zone trebuie abordate pentru a realiza schimbarea cât mai rapidă a societății bazate pe economie liniară (produc – consum – arunc) și pentru ca beneficiile ecologice să fie cât mai semnificative.
În ultimul deceniu, dezbaterea publică și luarea deciziilor în Europa s-au concentrat în principal pe perspectivele tehno-economice, pe acțiuni în cadrul de reglementare și mai puțin s-au abordat barierele non-tehnice.

bioloc project_b 

CE PRESUPUNE PROIECTUL BIOLOC

Proiectul ”Inovare socială și biobazată pentru a revitaliza comunitățile locale europene”, prescurtat BIOLOC va aborda această perspectivă a tranziției la bioeconomia circulară, investigând în special modele de afaceri care ar facilita integrarea lanțurilor valorice tradiționale și inovatoare bazate pe bio și abordări inovatoare pentru a favoriza implicarea grupurilor marginalizate sau dezavantajate social în sisteme de producție emergente, în regiunile mai puțin dezvoltate economic (în special în bazinul mediteranean și regiunea Dunării).
Proiectul este finanțat în cadrul programului Orizont Europa și își propune să promoveze rolul și impactul Bioeconomiei Circulare (CBE) și inovarea socială pentru a revitaliza comunitățile locale europene și pentru a accelera tranziția către sisteme de producție și consum circulare și eficiente din punct de vedere biologic.
Acest lucru va fi realizat prin acțiuni concentrate în 13 regiuni europene selectate, printre care şi regiunea Vest a României.

 

ECHIPA DIN REGIUNEA VEST

Regiunea Vest a României este reprezentată de echipa USVT (Un iversitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara) care va aborda provocările în dezvoltarea bioeconomiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și integrarea modelelor în economia circulară pentru a crea noi lanțuri de aprovizionare folosind bioresurse pentru a produce nu numai alimente, ci și energie și o mare varietate de biomateriale. O atenție specială este dedicată creșterii gradului de conștientizare și îmbunătățirii capacităților în comunitățile afectate de poluare, minele închise și industria metalurgică, cu privire la rolul și impactul inovației bio-bazate și bioeconomiei circulare, angajarea părților interesate și promovarea dialogului social.

 

PROIECT PENTRU BIOECONOMIE

Investigând legătura dintre bioeconomia circulară, inovarea socială și dezvoltarea locală, BIOLOC își propune să promoveze conceptul de bioeconomie asertivă pentru o dezvoltare incluzivă. În acest scop, proiectul reunește un parteneriat extins care îmbunătățește expertiza în economia bazată pe bio, managementul schimbării, inovarea socială, dezvoltarea locală și cooperarea regională, precum și cunoștințele specifice în regiunile europene participante.
Click AICI şi află detalii!

 

bioloc logoProiect finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate aparţin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziţia Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Cercetare Europeană (REA). Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă acordarea nu pot fi considerate responsabile pentru aceste afirmaţii.

un articol de
TEODOR VINTILĂ
UŞV Timişoara

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →