Undă verde pentru implementarea Directivei privind emisiile! - Revista Ferma
3 minute de citit

Undă verde pentru implementarea Directivei privind emisiile!

porci Undă verde pentru implementarea Directivei privind emisiile!Statele membre ale UE şi-au dat acordul final pentru adoptarea Directivei privind emisiile industriale (DEI), care are ca scop reducerea emisiilor de la instalaţiile industriale, inclusiv fermele mari de porci şi păsări de curte.

Revizuirea DEI a fost adoptată cu 23 de voturi pentru, unul împotrivă şi trei abţineri. Italia a fost singura ţară care s-a opus noilor reglementări, în timp ce România, Austria, şi Bulgaria s-au abţinut.

Această Directivă este principalul instrument al Uniunii Europene care reglementează poluarea din instalaţiile industriale, inclusiv cele mai mari ferme de suine şi exploataţii avicole. Instalaţiile reglementate de directiva deja existentă – printre care se numără centralele electrice, rafinăriile şi instalaţiile de tratare a deşeurilor – sunt responsabile pentru aproximativ 40% din emisiile de gaze cu efect de seră şi 20% din emisiile de poluanţi în aer şi în apă.

Dispoziţii speciale pentru creşterea păsărilor de curte şi a porcinelor

Astfel, noile norme prevăd ca fermele de porci cu mai mult de 350 UVM să funcţioneze doar în baza unor permise de conformitate. Posibilele derogări de la aceste reglementări includ situaţia în care animalele sunt crescute în sistem ecologic sau la exterior pentru o perioadă semnificativă de timp într-un an.

DEI se aplică, de asemenea, fermelor de găini ouătoare reprezentând 300 UVM sau mai mult, respectiv exploataţiilor care cresc pui de carne sau alte categorii de păsări de curte reprezentând 280 UVM sau mai mult. Pragul pentru fermele care cresc atât porci, cât şi păsări de curte va fi de 380 UVM.

Deşi în 2022 Comisia Europeană a propus includerea fermelor de bovine peste un anumit prag UVM în această directivă, acordul încheiat ulterior nu impune nici un fel de restricţii pentru acest tip de exploataţie.

Ce urmează?

Textul legislativ agreat de statele membre şi europarlamentari cere Comisiei să evalueze, până la 31 decembrie 2026, dacă este nevoie să se abordeze în continuare emisiile provenite de la creşterea animalelor, inclusiv de la bovine.

Noua Directivă privind emisiile industriale va face ca eliberarea permiselor să fie „mai eficientă şi mai puţin împovărătoare”, de exemplu prin introducerea unei obligaţii pentru statele membre de a stabili un sistem electronic de autorizare până în 2035. Pentru încălcări grave, operatorii se pot confrunta cu sancţiuni de până la cel puţin 3% din cifra lor de afaceri anuală la nivelul Uniunii.

Directiva privind emisiile industriale urmează acum a fi semnată şi publicată în Jurnalul Oficial al UE, intrând în vigoare 20 de zile mai târziu. Statele membre ale UE vor avea apoi la dispoziţie până la 22 de luni pentru a încorpora prevederile directivei în legislaţia lor naţională.

DEI revizuită stabileşte, de asemenea, un nou portal de emisii industriale care va îmbunătăţi accesul publicului la informaţiile legate de emisiile industriale şi va facilita identificarea surselor de poluare.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →