Subvenție motorină 2024: Data limită și acte necesare! - Revista Ferma
4 minute de citit

Subvenție motorină 2024: Data limită și acte necesare!

tractor Valtra Subvenție motorină 2024: Data limită și acte necesare!

Anunț APIA pentru fermierii care vor subvenție motorină în 2024: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește cererile de acord pentru finanţare aferente ajutorului de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură anul viitor până pe data de 3 ianuarie 2024.

Fermierii pot depune cererile de acord prealabil începând din 11 decembrie 2023 până pe 3 ianuarie 2024 inclusiv, astfel:

  • la Centrele Judeţene ale APIA sau al Municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau
  • unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Documente necesare pentru subvenția la motorină pe 2024

Cererea de acord prealabil pentru subvenția la motorină pe 2024 se depune însoţită de următoarele documente:

a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
b) adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/ viermi de mătase, după caz;
c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;
e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
f) situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
i) cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Potrivit APIA, acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrele APIA, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

Fermierii români vor primi subvenție pentru motorină până în 2027

În ședința din 8 decembrie 2023, Guvernul României a aprobat o Hotărâre pentru prelungirea până la data de 31 decembrie 2026 a perioadei de aplicare a prevederilor HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Potrivit MADR, ponderea cheltuielior cu motorina este între 19% și 30% din totalul cheltuielilor cu inputurile pe hectar, iar cheltuielile cu lucrările mecanizate pentru a asigura înființarea culturilor, precum și verigile tehnologice pentru o cultură reprezintă între 40% și 59% din cheltuielile totale pentru realizarea tehnologiei unei culturi.

Ajutorul de stat pentru motorina agricolă se acordă sub formă de rambursare ca diferență dintre rata accizei standard și rata accizei reduse.

Pentru 2023, subvenția pentru motorina agricolă are o valoare unitară de 1,529 lei/litru, conform HG 60/2023 și se acordă pentru sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.

Subvenție motorină și pentru persoanele fizice, cu o condiție

Potrivit APIA, pot primi subvenție motorină 2024 și persoanele fizice, ”dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de acordare prin rambursare, se autorizează ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, (NU si I.F.- intreprinderi familiale) conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare”.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →