Scăpaţi de BURUIENI fără gram de CHIMICALE - Revista Ferma
5 minute de citit

Scăpaţi de BURUIENI fără gram de CHIMICALE

Erbicide de tipul glifosatului distrug tot ce este vegetaţie. Unele erbicide au o anumită persistenţă mai lungă şi creează probleme în rotaţia culturilor (de exemplu, atrazinul persistă între 300 şi 500 de zile). Altele au remanenţă cu repercusiuni pentru culturile postmergătoare. Şi, ca orice chimicale, au efect rezidual, cu influenţe negative asupra mediului. Nu este suficient de bine clarificată nici problema influenţei erbicidelor asupra vieţii din sol.
Din aceste motive, la nivel mondial şi în special în UE, încep să fie luate măsuri severe privind folosirea chimicalelor în agricultură. De aceea, trebuie să învăţăm să luptăm cu buruienile fără mijloace chimice.

Combaterea buruienilor trebuie oprită la pragul economic de dăunare (PED), pentru că, în regim controlat, buruienile pot avea o serie de efecte pozitive ca: protecţia solului, reducerea eroziunii, măresc solubilitatea produselor greu solubile din sol, contribuie la îmbunătăţirea structurii solului, evită levigarea nitraţilor şi asigură materie organică pentru sol.

cultura_b

Mijloace de reducere a gradului de îmburuienare fără erbicide

• Măsuri agrotehnice:

Lucrările solului asigură cea mai bună reducere a gradului de îmburuienare, prin arat, discuit, praşile mecanice, grăpat, lucrat cu sapa rotativă, praşile manuale, plivit. De menţionat că pe terenurile cu grad ridicat de îmburuienare nu se poate aplica sistemul de lucrări minime.

– Semănatul raţional cu pregătirea patului germinativ în ziua semănatului, pentru a distruge eventualele buruieni. Semănat în epoca optimă pentru răsărirea rapidă, cu plante viguroase, care ocupă terenul în dauna buruienilor. Semănat la aceeaşi adâncime, pentru răsărire concomitentă şi cu plante uniform repartizate în spaţiu, pentru a concura buruienile.

– Fertilizarea corectă şi, pe cât posibil, cu distribuirea îngrăşământului pe rândul de plante, pentru a nu fi folosit de buruieni. Prin fertilizare echilibrată, plantele cresc viguros şi înnăbuşă buruienile.

– Aplicarea de amendamente pentru a reduce prezenţa buruienilor specifice (Eqvizetum, Rumex – pe sol acid) şi (Salicornia, Salsola – pe sol alcalin).

– Mulcirea solului, care împiedică răsărirea buruienilor.

– Cosirea sau tocarea buruienilor înainte de a produce sămânţă.

– Metoda provocaţiei, care constă în pregătirea stratului superficial al solului cu condiţii pentru germinarea şi răsărirea seminţelor de buruieni care formează un covor verde. Acesta se distruge prin discuire şi se pregăteşte alt strat favorabil germinaţiei seminţelor de buruieni. Operaţiunea se repetă pe mai multe straturi.

– Metoda epuizării se aplică la buruienile perene şi constă în provocarea pornirii în vegetaţie şi la scurt timp se distrug prin discuire. Pentru pornirea în vegetaţie au consumat rezerva din rizomi, stoloni, dar nu au avut timp ca prin fotosinteză să completeze rezerva şi astfel se epuizează.
– Rotaţia culturilor este foarte importantă în reducerea gradului de îmburuienare. Astfel, gradul de îmburuienare cu pălămidă, la grâu, este de 35% în monocultură, 14% în rotaţie de 2 ani şi 8% în rotaţie de 3 ani. La porumb, în monocultură s-au găsit 136 buruieni/mp, 88 în rotaţia de 2 ani şi 8% în rotaţia de 3 ani.

• Metode fizice de combatere, prin ardere cu flacără, apă fierbinte, aburi.

• Metode biologice, folosind duşmani naturali ai buruienilor, ca agenţi fitopatogeni, insecte, dar şi prin folosirea unor produse din agricultura bio (din urzici, coada calului, coji de ceapă).

Este necesar să începem să ne obişnuim cu asemenea metode de reducere a gradului de îmburuienare, pentru a obţine recolte cât mai sănătoase.

 

E BINE DE ŞTIUT!

În acţiunea de reducere a gradului de îmburuienare trebuie avute în vedere:

• Particularităţile biologice ale buruienilor, faptul că se înmulţesc foarte repede, atât prin seminţe (o plantă de ştir produce 500.000 de seminţe), cât şi vegetativ, prin stoloni, rizomi ş.a. Seminţele se maturează şi germinează eşalonat.

Au longevitate şi vitalitate mare (muştar – 35 ani, Portulaca – 40 ani). Sunt puţin pretenţioase şi se adaptează uşor la orice condiţii.

• Sursele de îmburuienare sunt reprezentate în primul rând de sol, care, se apreciază că pe stratul 0-20 cm, pe un hectar se găsesc de la câteva milioane, la zeci şi sute de miliarde de seminţe. Dacă se lucrează corect solul şi nu apar seminţe din alte surse, rezerva lor se poate diminua cu 22% pe an.
Îmburuienarea terenurilor agricole corect lucrate se face din exterior, din buruienile de pe drumuri, căi ferate, canale, diguri etc.

 

CONTROLUL PREVENTIV AL ÎMBURUIENĂRII

Măsurile preventive pentru reducerea îmburuienării constau în:

• La semănat să se folosească sămânţă curată, cu putere germinativă ridicată, din care rezultă plante viguroase, care înnăbuşă buruienile;

• Apa folosită la irigat să nu conţină seminţe de buruieni;

• Recoltarea culturilor să se facă la timp, înainte de a se scutura buruienile, iar sămânţa de buruieni trebuie colectată separat şi distrusă;

• Gunoiul de grajd folosit să fie corect fermentat la 60oC timp de 3-4 luni, pentru a distruge germinaţia buruienilor. Prin tubul digestiv al animalelor nu se distruge în totalitate capacitatea germinativă a seminţelor. Acestea rămân cu putere germinativă de 23% la bovine, 12,9% la cabaline şi 10,7% la ovine;

• Distrugerea focarelor şi a surselor de îmburuienare prin cosit;

• Fertilizarea echilibrată, pentru a avea plante viguroase;

• Un serviciu de carantină riguros, pentru a evita contaminarea cu noi specii de buruieni.

Articol publicat în revista Ferma nr. 18/245 (ediţia 15-31 octombrie 2019)

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →