Sancțiuni la schemele de plăți directe - Revista Ferma
6 minute de citit

Sancțiuni la schemele de plăți directe

758439 810084141 m Sancțiuni la schemele de plăți directe

Pentru fiecare schemă de plăți directe și pentru toate ANT care se acordă în agricultură în perioada 2015- 2020, conform OUG 3/2015, sancțiunile pot fi respingerea plății sau sancțiuni administrative, care pot lua următoarele forme: i. reducerea valorii sprijinului; ii. reducerea suprafețelor pentru care se calculează sprijinul; iii. neacordarea sprijinului; iv. sancțiuni suplimentare; v. retragerea sumelor acordate.

 

Motive pentru respingerea plății

a) Neîndeplinirea calității de fermier activ;

b) Nerespectarea prevederilor referitoare la suprafața minimă a exploatației;

c) Pentru suprafețele pe care nu se realizează o activitate minimă;

d) Neîndeplinirea cerințelor minime pentru acordarea sprijinului cuplat în zootehnie, precum și pentru ANT din sectorul zootehnic;

e) Crearea în mod artificial de condiții pentru obținerea plății;

f) Dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, pentru ANT ovine/caprine și pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. La al doilea refuz al controlului, în ani de cerere diferiți, animalele declarate vor fi considerate animale cu neconformități. Schema de ANT pentru bovine nu include controale la fața locului, ci doar verificări administrative.

 

Sancțiuni pentru supradeclarare

a) Dacă suprafața determinată este mai mare decât suprafața declarată în cererea de sprijin/grup de plată, nu se aplică nici o penalizare, iar plata se calculează pentru suprafața declarată;

b) Dacă diferența dintre suprafața declarată la plată și cea determinată la nivelul unui grup de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafața determinată se va considera egală cu suprafața declarată. Excepție face cazul în care diferența este mai mult de 20% din suprafața totală declarată la plată;

c) Dacă în cazul unui grup de plată, suprafața declarată este mai mare cu mai mult de 3% din suprafața determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafața determinată, plata se acordă pentru suprafața determinată, din care se scade dublul diferenței constatate;

d) Dacă suprafața declarată la plată este mai mare cu peste 20% din suprafața determinată, pentru anul respectiv nu se acordă nici o plată pentru grupul de plată în cauză;

e) Dacă suprafața declarată este mai mare cu peste 50% din suprafața determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupul de plată în cauză și, în plus, i se aplică sancțiuni suplimentare egale cu sprijinul corespunzător diferenței dintre suprafața declarată și cea determinată;

f) Dacă suma calculată ca sancțiune suplimentară nu poate fi reținută în totalitate în următorii trei ani calendaristici anului constatării, soldul se anulează.

 

Sancțiuni pentru nedeclararea tuturor suprafețelor

a) În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafețele, iar diferența dintre suprafața totală declarată în cererea unică de plată și suma dintre suprafața declarată și suprafața totală a parcelelor nedeclarate este mai mare de 3% din suprafața totală declarată, valoarea plăților directe pe suprafață și/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:

i) dacă suma suprafețelor parcelelor nedeclarate este mai mare de 3%, dar mai mică sau egală cu 30% din suprafața totală declarată, fermierul va fi sancționat cu 1% din suma de primit;

ii) dacă suma suprafețelor parcelelor nedeclarate este mai mare de 30%, dar mai mică sau egală cu 50% din suprafața totală declarată, sancțiunea este 2%;

iii) dacă suma suprafețelor parcelelor nedeclarate este mai mare de 50% din suprafața totală declarată, sancțiunea este 3%.

b) În cazul în care diferența dintre suprafața totală declarată în cererea de plată și suma dintre suprafața declarată și suprafața totală a parcelelor nedeclarate este mai mică sau egală cu 3% din suprafața totală declarată, fermierul nu va fi sancționat.

 

Sancțiuni pentru tinerii fermieri

Tinerii fermieri, cu vârste sub 40 de ani, beneficiază de o schemă de ajutor în plus la hectar față de ceilalți fermieri, de 25% din schema de plată unică pe suprafață (SAPS). Pentru 2015, valoarea SAPS este 77,42 euro/ha, iar plata pentru tineri fermieri este cca. 19,35 euro/ha. Iată la ce trebuie să fie atent un tânăr fermier ca să nu piardă acești bani, potrivit sistemului de sancțiuni pentru 2015 aplicat de APIA:

a) Dacă un fermier nu îndeplinește condițiile privind vârsta maximă de 40 ani și nu face dovada instalării ca șef de exploatație, se respinge plata pentru această schemă;

b) Dacă se constată că un fermier a furnizat dovezi false pentru a demonstra că și-a îndeplinit obligațiile, ajutorul nu se plătește sau se retrage în întregime și se aplică o sancțiune de 20% din cuantumul pe care l-a primit sau l-ar fi primit ca plată pentru tinerii fermieri. Dacă suma plăților necuvenite și a sancțiunilor administrative nu poate fi reținută în totalitate în trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează;

c) În situația în care atât suprafața declarată, cât și cea determinată a exploatației este peste limita maximă de 60 ha, chiar dacă se constată o supradeclarare, nu se aplică sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor;

d) Dacă suprafața declarată este de peste 60 ha și suprafața determinată este sub 60 ha, se aplică sancțiuni pentru supradeclarare;

e) Dacă atât suprafața declarată, cât și cea determinată sunt sub 60 ha, se aplică, de asemenea, sancțiunile pentru supradeclararea suprafețelor.

Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru suprafața declarată în cadrul acestei scheme, fară a se depăși suprafața maximă de 60 ha.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →