Reguli noi pentru utilizarea glifosatului în UE - Revista Ferma
3 minute de citit

Reguli noi pentru utilizarea glifosatului în UE

interzicere glifosat scaled Reguli noi pentru utilizarea glifosatului în UE
credit foto iStock.com/fotokostic

Pe 28 noiembrie 2023, Comisia Europeană a aprobat reînnoirea omologării glifosatului în Uniunea Europeană pentru o perioadă de zece ani, până la 15 decembrie 2033. 

Regulamentul Comisiei (UE) 2023/2660 din 28 noiembrie 2023 de reînnoire a omologării substanței active glifosat prevede noi condiții și restricții:

INTERZIS CA DESICANT

Utilizarea produselor de protecția plantelor (PPP) care conțin glifosat în scop de desicare, pentru a controla momentul recoltării sau pentru a optimiza treieratul, nu respectă dispozițiile articolului 55 din Regulamentul (CE) 1107/2009 și, prin urmare, este adecvat să nu fie autorizată.

Conform noii omologări, produsele care conțin glifosat pot fi autorizate doar ca erbicid.

ZONE SENSIBILE DE INTERDICȚIE

Întrucât produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat sunt utilizate și pentru aplicații neagricole, statele membre vor trebui ca, în conformitate cu Directiva 2009/128/CE, să asigure faptul că utilizarea acestor produse este redusă la minimum sau este interzisă în zonele sensibile, cum ar fi parcurile și grădinile publice, terenurile de sport și de recreere, terenurile școlare și locurile de joacă pentru copii, precum și în imediata apropiere a unităților medicale.

REGULI PENTRU STATELE UE

Statele UE trebuie să acorde o atenție deosebită co-formulanților prezenți în produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat, evaluării expunerii consumatorilor în ceea ce privește reziduurile care pot fi prezente în plantele de cultură cultivate ulterior în rotație, expunerii la contact, prin pulverizare, impactului indirect asupra biodiversității prin interacțiunile trofice, utilizărilor de către utilizatori neprofesioniști, precum și protecției plantelor terestre și acvatice nevizate, împotriva expunerii prin derivă rezultată în urma pulverizării.

În absența unor metode și orientări convenite la nivelul UE, statele membre pot aplica metode pe care le consideră adecvate pentru a determina potențialele efecte indirecte ale PPP care conțin glifosat și care țin seama de condițiile lor specifice de agromediu și pot stabili condiții sau restricții specifice de utilizare pentru produsele de protecție a plantelor care conțin glifosat.

CANTITĂȚI MAXIME ADMISE

Următoarele rate maxime de aplicare a produselor de protecția plantelor care conțin glifosat trebuie să nu fie depășite, cu excepția cazului în care rezultatul evaluării riscurilor efectuate pentru utilizările specifice pentru care se solicită autorizația demonstrează că o rată mai mare nu conduce la efecte inacceptabile asupra mamiferelor erbivore mici:

1. pentru utilizare în agricultură: 1,44 kg de glifosat/ha/an

2. pentru utilizarea care vizează controlul speciilor invazive în zonele agricole și neagricole: 1,8 kg de glifosat/ha/an

3. pentru utilizare în zonele neagricole: 3,6 kg de glifosat/ha/an

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →