REGULAMENTUL oficial al concursului cu premii "CONCURSUL ABONATULUI FERMA 2024" - Revista Ferma
7 minute de citit

REGULAMENTUL oficial al concursului cu premii „CONCURSUL ABONATULUI FERMA 2024”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul acestui concurs este SC COMISION DIC SRL, o societate comerciala din Romania, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/2458/1991 avand cod fiscal RO 1833173, cont bancar nr. RO39 RNCB 0249 0492 5518 0001, deschis la BCR Timisoara si RO16 CECE TM01 30RON 0702595, deschis la CEC BANK Timisoara, reprezentata prin Domnul Danut Radis, in calitate de Director General.
Organizatorul are sediul social in Timisoara, pe str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7.
Societatea Comerciala Comision Dic SRL din Timisoara, este proprietarul Sistemului Informativ Agricol „Ferma”. Acest sist1.1. Organizatorul acestui concurs este SC COMISION DIC SRL, o societate comerciala din Romania, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/2458/1991 avand cod fiscal RO 1833173, cont bancar nr. RO39 RNCB 0249 0492 5518 0001, deschis la BCR Timisoara si RO16 CECE TM01 30RON 0702595, deschis la CEC BANK Timisoara, reprezentata prin Domnul Danut Radis, in calitate de Director General.
Organizatorul are sediul social in Timisoara, pe str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7.
Societatea Comerciala Comision Dic SRL din Timisoara, este proprietarul Sistemului Informativ Agricol „Ferma”. Acest sistem este format din: revista Ferma, revista Utilaje Agricole, Cartea Agricola prin posta si site-urile www.revista-ferma.ro, www.agroinfo.ro, www.anunturi-agricole.ro si www.utilajeagricole.ro.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

1.2. Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului si il puteti vizualiza pe site-ul revistei Ferma la adresa http://www.revista-ferma.ro/
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspecta sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice astfel de eventuale modificări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public la adresa web (link) pe site-ul revistei Ferma http://www.revista-ferma.ro/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa fie aplicate.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 7 aprilie 2023 – 8 Aprilie 2024, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice si juridice cu rezidenta in Romania, care s-au abonat la revista Ferma pana la data de 8 aprilie 2020, inclusiv, si care la data abonarii au implinit varsta de 18 ani. Toti abonatii revistei ferma vor fi inscrisi automat la Concursul abonatului 2023, cei care respecta data limita.
Abonatii Postei Romane, pentru a putea participa la extragere trebuie sa completeze talonul din cadrul editiilor 15-31 decembrie și 1-31 ianuarie 2024 al revistei Ferma si sa-l expedieze pe adresa redactiei, impreuna cu dovada platii abonamentului la Posta Romana.
Nu pot participa angajatii societatii SC Comision Dic SRL, precum si membrii familiilor acestora (pana la rudele de gradul II inclusiv), colaboratorii firmei si companiile care au reclama in revista Ferma cat si pe site-urile firmei.
Participarea la concurs implica automat acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice in cadrul revistei Ferma si pe site-urile societatii editoare.
Pentru identificare, castigatorii au nevoie de buletinul sau cartea de identitate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la concurs, orice persoana trebuie sa detina sau sa incheie un abonament pana la data terminarii concursului, precizata la punctul 4. Un abonat/participant poate castiga un singur premiu in cadrul concursului.
Datele de contact ale participantilor sunt inregistrate si vor fi folosite pentru desemnarea castigatorilor.
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, in ziua de 8 aprilie 2021 si vor fi publicati in revista Ferma si pe site-urile societatii editoare.
La sfarsitul concursului, respectand termenele stabilite prin prezentul Regulament, vor fi desemnati opt castigatori.

6. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile puse in joc prin“Concursului abonatului 2023” consta in: 1 TELEVIZOR SMART TV, 4k, 123 cm, în valoare de aprox. 2.500 lei si 3 TABLETE Samsung, în valoare de aprox. 1.300 lei/tabletă.
Valoarea totala comerciala a premiilor ce pot fi acordate castigatorilor concursului este de aproximativ 5.800 lei (suma include TVA).
Niciunul dintre premiile concursului nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt premiu din cele prezentate, bun sau serviciu.

7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR
Extragerea va avea loc in 08 Aprilie 2024.
Toti castigatorii concursului, vor fi contactati telefonic de catre organizator pentru validare. In perioada 08 Aprilie – 12 Aprilie 2024 vor primi un apel, pentru a se verifica adresa completa la care urmeaza sa fie expediate premiile acordate in urma concursului.
Un castigator va putea intra in posesia unui singur premiu.
Castigatorii din Timisoara pot veni personal, cu buletinul de identitate sa-si revedince premiile de la punctul de lucru al redactiei revistei FERMA (Str. Al. Petofi, nr.52, loc. Dumbravita, jud. Timis), intre orele 08:00 – 16:00, dupa o discutie prealabila cu reprezentantii societatii organizatoare. Tuturor celorlalti castigatori din tara le vor fi expediate premiile prin intermediul Postei Romane sau a unui curier de catre organizator, la adresa confirmata telefonic.
Livrarea premiilor se va face pana la data de 30 Aprilie 2024, insa nu mai tarziu de 30 de zile. calendaristice de la validarea fiecarui castigator.
SC COMISION DIC SRL nu raspunde de corectitudinea angajatilor care se ocupa de transportul premiilor, de anumite daune cauzate in urma acestuia sau de pierderea lor. De asemenea acesta nu raspunde de intarzierile cauzate de Posta Romana/curier pentru ca adresele transmise sunt incomplete, gresite sau de absenta castigatorului de la domiciliu.
Numele castigatorilor vor fi postate pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro
imediat dupa extragere si, ulterior, in cadrul urmatorului numar al revistei Ferma.

8. RESPONSABILITATE
Prin participarea la acest concurs, toti participantii si castigatorii sunt de acord si se oblige sa respecte toate conditiile si cerintele prevazute in prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantiilor si eventualilor castigatori.
 
9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legea in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii concursului. Participantii sunt de accord ca datele lor sa fie utilizate, in conditiile legii pentru validarea castigatorilor, in scopul publicarii listei persoanelor desemnate ca si castigatoare pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro si in cadrul revistei Ferma, precum si in scopul atribuirii efective a premiilor catre castigator.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului.
Participantii, in calitate de de personae vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
La cererea expresa, in scris, a participantilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

10. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
Prezentul concurs poate inceta oricand inainte de termen, insa numai in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua concursul.
Daca concursul va inceta inainte de termen, organizatorul trebuie sa anunte public aceasta decizie.

11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de castigatori pentru veniturile obtinute de catre acestia, in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, oricare alte obligatii de natura fiscal sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial al concursului si va comunica imediat modificarile aduse pe site-ul revistei Ferma.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon 0256 21 33 28.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →