Regulament concurs organizat pe Facebook împreună cu Summit Agro Romania - Revista Ferma
6 minute de citit

Regulament concurs organizat pe Facebook împreună cu Summit Agro Romania

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania se adresează doar celor care îndeplinesc pașii de înscriere în concurs. Campania este deschisă cetățenilor români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de Facebook. 

*Angajații SC COMISION DIC SRL precum si angajatii companiei Summit Agro Romania S.R.L. sau membrii familiilor acestora nu pot participa.

3. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de SC COMISION DIC SRL, cât și acceptarea regulamentului Facebook. 

4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe 03.06.2021, de la ora, până pe 10.06.2021, la ora 18:00. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

5. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași: 

– Să intre pe pagina de Facebook revista Ferma

– Să comenteze la postarea concursului cu „PARTICIP”

– Să răspundă corect printr-un mesaj privat la întrebarea adresată în descrierea postării

Participarea poate fi introdusă o singură dată. SC COMISION DIC SRL își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (de exemplu, mail-uri multiple, nume false, etc.)

6. PREMIUL

Câștigătorii concursului vor fi premiati cu următoarele premii:

  • Premiul I – Insecticid BIO NoFly (recipient de 200g) + Desfacator de vin VacuVin
  • Premiul al II-lea – Insecticid BIO NoFly (recipient de 200g) + set sicla de buzunar imbracata in piele & doua pahare inox
  • Premiul al III-lea – Insecticid BIO NoFly (recipient de 200g) + briceag Victorinox.

Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția  câștigătorului.

Premiul va fi livrat către câștigător de catre Summit Agro Romania S.R.L., iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook, etc. (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea în care a fost ales. 

7. ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.
Câștigătorii vor fi alesi aleatoriu prin platforma random.org 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că SC COMISION DIC SRL si Summit Agro Romania S.R.L. pot prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Temeiul legal pentru colectarea si prelucrarea datelor il constituie consimtamantul informat al participantului. Transmiterea datelor personale catre organizator constituie si acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute in prezentul Regulament.

Tipurile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate:

      – datele de identificare necesare premierii: numele si prenumele participantului, datele publice din profil de facebook

      – datele de contact necesare inmanarii premiului: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.

Perioada de pastrare a datelor personale: datele cu caracter personal colectate in cadrul concursului vor fi prelucrate si stocate pentru:

           i) toata perioada concursului

           ii) pana la retragerea consimtamantului participantului

           iii) pentru toata perioada legala obligatorie (dupa acordarea premiului) conform termenelor prevazute de legislatia fiscala

           iv) in situatiile specifice, pentru perioada necesara apararii drepturilor si intereselor legitime ale Organizatorului.

Dupa momentul in care perioada mentionata mai sus expira, Organizatorul nu mai are motiv legal sau interes legitim cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aceste date putand fi sterse (arhivare, anonimizare, distrugere).

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor.

Participantul, in calitate de persoana vizata, are, conform legislatiei GDPR, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de rectificare a datelor incorecte, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie.

9. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul. 

10. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați SC COMISION DIC SRL, filialele saleparteneriireprezentanțiiangajațiisuccesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 

11. DISPUTE

Acest concurs se desfasoara sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în [România, Timisoara], competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

12.  ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului. 

*Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament. 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →