“Rabla” pentru tractoare II - Revista Ferma
4 minute de citit

“Rabla” pentru tractoare II

old tractor m “Rabla” pentru tractoare II

Astfel, proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate care înlocuiesc un vehicul vechi cu unul nou vor putea beneficia de o primă de casare de până la 17.000 lei (aproximativ 4.000 euro), dar nu mai mult de 40% din preţul de achiziţie fără TVA al noului vehicul.


Şi pentru primării şi şcoli

Potrivit proiectului Ghidului de finanţare a Programului, cunoscut ca Programul “Rabla” pentru tractoare, acest sprijin financiar va putea fi acordat producătorilor agricoli persoane fizice şi PFA, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor juridice, grupurilor şi organizaţiilor de producători recunoscute, chiar şi preliminar, cooperativelor, dar şi unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor de învăţământ, ONG-urilor şi instituţiilor publice.


Restricţii pentru beneficiari

NU vor putea beneficia de acest sprijin formele asociative de producători care au primit, în ultimii trei ani, ajutoare de minimis, care cumulate cu prima de casare, sunt mai mari de 200 mii euro şi nici cei care sunt pe cale să primească finanţare sau au beneficiat deja de fonduri publice sau europene pentru achiziţia de utilaje agricole, care au datorii la stat, care trebuie să returneze alte ajutoare de stat primite sau sunt consideraţi “întreprinderi aflate în dificultate”,


Prime cumulate pentru coproprietari

Cei care doresc să se asocieze pentru cumpărarea unui tractor nou vor putea cumula primele de casare, cu condiţia ca valoarea acestora să nu fie mai mare de 40% din preţul fără TVA al tractorului sau maşinii autopropulsate.

 

12 mil. euro până în 2014

Programul se va desfăşura până la finalul anului 2013 şi va avea un buget de 51 mil. lei (cca. 12 mil. euro).

Lista producătorilor de maşini agricole validaţi în Program va fi publicată pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro, după ce Ghidul de finanţare a Programului va fi aprobat prin ordin de ministru şi publicat în Monitorul Oficial, iar AFM va organiza sesiunea de înscriere şi selecţie a producătorilor.

Din acel moment, proprietarii de tractoare uzate se pot adresa producătorilor validaţi pentru obţinerea notelor de înscriere în Program, după care vor trebui să depună la sediul AFM cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare.


ŞTIRI
CALAMITĂŢI

5 zile pentru anunţarea APRDP

Beneficiarii PNDR ale căror proiecte sunt afectate de inundaţii sau alte calamităţi naturale, precum cutremure sau alunecări de teren, trebuie să anunţe APDRP în maxim 5 zile de la producerea evenimentului şi să dovedească prin documente situaţia invocată în termen de 15 zile de la notificarea forţei majore. În caz contrar, toate daunele vor fi suportate de către beneficiar, inclusiv penalităţile contractuale.

Prin invocarea forţei majore, prevăzută în art. 18 din Anexa I la Contractul de Finanţare, contractul cu APDRP va fi suspendat pe toată perioada de acţiune a acestei situaţii.
De asemenea, după încetarea forţei majore, APDRP trebuie să fie notificată în maximum 5 zile.

CREDITE

Bani în contul SAPS 2011

Fermierii pot lua credite pentru finanţarea activităţilor curente de maxim 80% din suma cuvenită prin schemele de plată pe suprafaţă pe 2011, de la cinci bănci: Banca Transilvania, Intesa Sanpaolo Bank România, BRD, CEC Bank, BCR şi prin FGCR, cu care APIA a încheiat convenţii.

Pentru aceasta, APIA eliberează, pe bază de solicitare scrisă, adeverinţe prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru sprijinul pe hectar pe 2011 şi că au fost efectuate controalele administrative. De asemenea, se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată şi că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei.

Nu pot beneficia de această facilitate fermierii selectaţi la controlul pe teren clasic sau prin teledetecţie.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →