Ordin nr. 80 din 25 feb 2009 - Revista Ferma
3 minute de citit

Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 80 din 25 feb 2009

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.516 din 18 februarie 2009, întocmit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în temeiul art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu:

-Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

-Regulamentul CE nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime;

-Regulamentul (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori;

-art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, având în vedere Memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice, după data aderării la Uniunea Europeană, schema unică de plăţi pe suprafaţă – SAPS şi Masterplanul pentru implementarea IACS în România, în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2009, elaborat conform reglementărilor europene, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

___________
*)Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2.

(1) Formularele-tip de cerere de plată, completate de fermieri, se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul 2 martie-15 mai 2009.

(2) În perioada 16 mai-9 iunie 2009, formularele-tip de cerere de plată se pot depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform normelor europene.

Art. 3. – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform procedurilor stabilite.

Art. 4.

(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularelor-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2009.

(2) Formularele-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2009 vor fi distribuite gratuit fermierilor.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu


 

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →