Ordin nr. 30 din 13 feb 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 30 din 13 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 30 din 13 feb 2009

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105.093 din 27 ianuarie 2009, în temeiul prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Se deleagă competenţa de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Aprobarea solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha se va realiza prin decizie a conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea prevederilor legale privitoare la scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →