Ordin nr. 29 din 09 feb 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 29 din 09 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 29 din 09 feb 2009

În baza Referatului de aprobare nr. 117.182/2009 al Direcţiei generale politici agricole, având în vedere prevederile lit. f) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 61 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →