Ordin nr. 26 din 06 feb 2009 - Revista Ferma
3 minute de citit

Ordin nr. 26 din 06 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 26 din 06 feb 2009

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi ale anexei nr. 1 lit. f) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 129.048 din 27 ianuarie 2009, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în anul 2007, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 123 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) să facă dovada consumului şi a plăţii sau a reeşalonării plăţii energiei electrice, termice şi/sau a combustibililor de orice tip în anul pentru care se solicită sprijin financiar, pentru obţinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;”.

2. La articolul 123 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) dovada plăţii/reeşalonării plăţii, conform legislaţiei în vigoare, a facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară încălzirii/climatizării spaţiilor amenajate pentru obţinerea produselor eligibile.”

3. La articolul 123, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Depunerea solicitărilor de sprijin financiar se face până la data de 26 februarie inclusiv a anului următor recoltării.”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →