16 aprilie 2024: 10 ani de când Observatorul pieței europene a LAPTELUI colectează date relevante pentru piață - Revista Ferma
4 minute de citit

16 aprilie 2024: 10 ani de când Observatorul pieței europene a LAPTELUI colectează date relevante pentru piață

10 ani Observatorul Laptelui 16 aprilie 2024: 10 ani de când Observatorul pieței europene a LAPTELUI colectează date relevante pentru piață
Credit foto @iStock.com/grafvision

La 16 aprilie 2014 apărea primul observator al piețelor agricole înființat de Comisia Europeană: Observatorul pieței europene a laptelui

Acest format de succes a fost replicat pentru sectoarele cărnii, zahărului, culturilor, fructelor și legumelor și vinului. Acesta a servit, de asemenea, ca model pentru observatorul privind îngrășămintele lansat în 2023 și pentru cel mai recent privind lanțul alimentar, a cărui primă reuniune este așteptată în iulie.

Înființat cu un an înainte de încheierea regimului cotelor de lapte, Observatorul pieței laptelui a urmărit creșterea transparenței pentru sectorul produselor lactate prin furnizarea celor mai exacte date de piață și a unei analize pe termen scurt, în timp util. S-a dovedit folositor să se permită părților interesate din lanțul de aprovizionare cu lapte și Comisiei să ia decizii în cunoștință de cauză.

Observatorul a fost deosebit de valoros în perioada de prețuri scăzute în sectorul laptelui în perioada 2016-2017, ceea ce a dus la utilizarea cu succes a instrumentului de intervenție publică de către Comisia Europeană pentru a menține echilibrul pieței și pentru a sprijini redresarea sectorului produselor lactate.

CE FEL DE DATE ADUNĂ OBSERVATORUL LAPTELUI?

Observatorul pieței laptelui (MMO) oferă în mod regulat o imagine de ansamblu online a informațiilor privind producția, prețurile și comerțul principalelor produse lactate – lapte crud, unt, lapte praf și mai multe brânzeturi de bază. Fișele informative lunare însoțitoare sunt pregătite și publicate de Comisia Europeană. Pe portalul de date agroalimentare sunt disponibile, de asemenea, date ample privind piața laptelui și produselor lactate.

Pe lângă multitudinea de date de piață disponibile, observatorul include un consiliu economic prezidat de Comisie și compus din reprezentanți ai organizațiilor care reprezintă toate etapele lanțului de aprovizionare cu lapte: CEJA (tineri fermieri), COPA-COGECA (producători și cooperative), ECVC (Via Campesina), EMB (European Milk Board), EDA (industria produselor lactate), Eucolait (comerțul produselor lactate) și Eurocommerce (comerțul cu amănuntul). Consiliul Economic al Observatorului pieței laptelui (MMO) se reunește de patru ori pe an. Acesta va organiza cea de-a 50-a reuniune în iulie. Ordinile de zi și procesele-verbale ale tuturor reuniunilor sunt disponibile online.

CITEȘTE ȘI: 6 informaţii colectate de Observatorul laptelui

LAPTELE, UN PRODUS EMBLEMATIC PENTRU UE

Laptele și produsele lactate sunt unul dintre sectoarele agricole emblematice ale UE. Cu 280 de indicații geografice înregistrate pentru produsele lactate (IG), este al doilea sector care produce cel mai mare număr de produse IG, după vin. Produsele lactate sunt, de asemenea, un factor-cheie al exporturilor UE.

Reprezentând 9% din totalul exporturilor agroalimentare ale UE în valoare de aproape 20 de miliarde EUR, aceasta este a doua categorie de produse cel mai exportată după preparatele pe bază de cereale și produsele de măcinare și înainte de vin. UE este renumită pentru produsele sale de înaltă calitate și pentru cele mai stricte standarde de producție și sustenabilitate din lume.

Creșterea animalelor pentru obținerea produselor lactate este o activitate importantă pentru zonele rurale. Există aproximativ 530,000 de ferme de lapte în întreaga UE, majoritatea ferme familiale. Pășunatul vacilor este o caracteristică bine cunoscută a peisajelor rurale din UE. Este un fapt că 86% din iarba și reziduurile de culturi consumate de animale (vaci, capre și ovine) nu sunt adecvate pentru consumul uman, în timp ce produsele fabricate din laptele acestor animale îndeplinesc o mare parte din aportul nostru de proteine necesare.

LACTATELE ȘI PAC

Politica agricolă comună (PAC) a sprijinit sectorul în tranziția sa către practici agricole mai durabile, alături de toate celelalte sectoare agricole, deoarece ajutoarele PAC au fost în mare măsură decuplate de producție începând din 2003. Programele ecologice din actuala PAC oferă sprijin pentru intervenții specifice și adaptate pentru a reduce la minimum amprenta animalelor și a maximiza efectele pozitive ale acestora.

De exemplu, sistemele extensive de creștere a animalelor și-au demonstrat contribuția pozitivă prin transformarea ierbii în alimente, producerea de lână și biomasă, menținerea biodiversității, stocarea carbonului, controlul eroziunii solului și conservarea peisajelor. În ansamblu, programele ecologice vor acoperi 68% din suprafața agricolă totală utilizată, reprezentând astfel un instrument promițător de creștere a durabilității ecologice a sectorului. Reamintim că aproape 98 de miliarde EUR din PAC (reprezentând 32% din totalul cheltuielilor) sunt dedicate obținerii de beneficii pentru climă, apă, sol, aer, biodiversitate și bunăstarea animalelor.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →