Noua Lege a cooperației - Revista Ferma
5 minute de citit

Noua Lege a cooperației

legislatie m Noua Lege a cooperației

Una dintre modificările aduse de Legea 164/2016 este introducerea art. 101 conform căruia cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) va putea primi drept de folosință asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza unui acord scris al acestora. Cooperativa va fi asimilată unui fermier, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploatațiilor membrilor cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă și a exploatației cooperativei, după caz.

Atunci când cooperativele vor accesa fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene, destinate schemelor de plăți directe, a ajutoarelor naționale tranzitorii și măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, acestea vor putea fi distribuite corespunzător membrilor, ele nefiind purtătoare de impozit.

La art. 11 alin. (2) s-au introdus lit. i1) și i2) unde se precizează faptul că în statutul cooperativei va fi inclus obligatoriu modul în care cooperativa prevăzută la art. 6 lit. e) va putea primi un drept real principal asupra bunurilor membrilor. 

De asemenea, în statut va apărea mențiunea expresă că valorificarea producției membrilor cooperativei, prevăzute la art. 6 lit. e), se va realiza de către aceasta pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativă, precum și că producția destinată vânzării, aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativă, se va valorifica respectând acordul dintre membri și cooperativă. 

 

Facilități fiscale

Modificări importante intervin în cadrul art. 76, unde se introduc noi măsuri prin care statul sprijină activitatea cooperativelor agricole:

– scutirea de impozitul pe profit în primii 5 ani (se aplică pentru cooperative noi, dar și la cele existente, indiferent de cifra de afaceri, dacă integrează producția cu procesarea. Pentru cele care au doar producție se aplică scutirea de impozit până la limita de 2 milioane euro cifră de afaceri);

– scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi;

– scutirea impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice/PFA/ÎI/ÎF pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă;

– cooperativele microîntreprinderi plătesc impozit pe profit și sunt scutite de la plata impozitului pe venit;

– scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă;

– scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceștia;

Prevederile referitoare la facilitățile fiscale, vor intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.

 


PUBLICATII ÎN MONITORUL OFICIAL

Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 19.07.2016

Ordinul nr. 852/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22.07.2016

Ordinul nr. 854/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 26.07.2016

4. Ordinul nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”.JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 171 din 29.06.2016

Regulamentul nr. 1012/2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”);

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 190 din 15.07.2016

• Regulamentul delegat nr. 1149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;

• Regulamentul de punere în aplicare nr. 1153/2016 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2016;

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 195 din 20.07.2016

4. Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.


 

 

 

 

Articol publicat in Revista Ferma nr. 13 (174 – 1-15 august 2016)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →