Noi reguli privind acordarea subvențiilor pentru tinerii fermieri/soia/ bunăstarea animalelor - Revista Ferma
4 minute de citit

Noi reguli privind acordarea subvențiilor pentru tinerii fermieri/soia/ bunăstarea animalelor

tineri fermieri, soia, bunastarea animalelor, subventii
foto: iStock/Toltek/Bovine

Un nou ordin de ministru ( 186/2024 ), publicat, marți, 14 mai, în Monitorul Oficial, modifică anumite prevederi ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind acordarea plăților directe cuplate și plăților directe decuplate, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022.

Tinerii fermieri ( CYS – YF )

Astfel, art. 35, alin. 1, lit. c, din vechiul ordin este modificat și are următorul cuprins: 

”în cazul în care tânărul fermier se stabilește la conducerea exploatației după data-limită de depunere a cererii, prin transfer de la un alt tânăr fermier care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului, perioada de maximum 5 ani începe cu anul transferului.”

Sprijin cuplat pentru venit – Soia ( PD – 09 )

Articolul 83 alineatul (1), litera d) are următorul cuprins: fermierii „dovedesc valorificarea pe bază de contract de vânzare, însoțit de factura/facturile de livrare a producției și/sau bonul fiscal și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, a unei producții minime anuale de 1.300 kg boabe soia/ha, recoltată la maturitate, către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; și/sau fac dovada utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în BND, și/sau a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări; și/sau fac dovada utilizării acesteia la nivelul fermei pentru procesare în vederea obținerii produselor derivate, situație în care fermierul prezintă dovada calității de procesator; și/sau fac dovada valorificării pe bază de contract de vânzare a mărfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1.300 kg/ha sămânță, pe bază de aviz de expediție; și/sau cantitatea minimă de 1.300 kg/ha se livrează către terții ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau bon fiscal și/sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;”

Porumbul furajer/pentru siloz, plantă eligibilă

La anexa nr. 2 „Lista speciilor de plante utilizate ca iarbă sau alte plante furajere erbacee ce se pot regăsi pe terenurile arabile”, numărul curent 1 va avea următorul cuprins: Porumb furajer/pentru siloz, Zea Mays. 

Nou model de adeverință eliberată de Primărie

Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin, care cuprinde un nou model al adeverinței eliberate de primărie. 

Noul ordin stipulează că Cererile de plată depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi modificate potrivit prevederilor acestuia, dacă este cazul, până la data de 7 iunie 2024, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 127/2024 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2024.

Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.

Eco-schema  PD – 27/Caietul de pășunat 

Anexa nr. 19 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. În anexa nr. 2 este publicat noul model al Caietului de pășunat pentru ecoschema PD -27 ”Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensive pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate”. 

Acest caiet: trebuie să fie disponibil în caz de control; trebuie completat pentru fiecare cod ANSVSA cu înregistrări zilnice, la nivel de parcelă; trebuie păstrat pe toată perioada de desfășurare a angajamentului;  trebuie să se poată completa pe hârtie sau în format electronic (recomandat în format Excel).

Caietele de pășunat se completează zilnic (pentru perioada de pășunat care trebuie să acopere minimum 120 de zile care să acopere cel puțin perioada mai—septembrie) și se depun anual pentru fiecare beneficiar Caietul de pășunat se va completa pentru fiecare exploatație cu RO ANSVSA (cod temporar/tabără de vară) amplasată pe pășune.

Consultă Ordinul 186/2024, în Monitorul Oficial, Partea I, nr.441, 14.V.2024, pag. 10-12

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →