Mesaje colaboratori actuali - Revista Ferma
11 minute de citit

Mesaje colaboratori actuali

ferma m Mesaje colaboratori actuali

Fără contribuţia unor oameni de înaltă valoare profesională şi morală, revista Ferma ar fi lipsită de conţinut… De 10 ani, colectivul de specialişti, format din profesori universitari, cercetători, agronomi, crescători împătimiţi, cultivatori de pământ românesc, avocaţi, medici veterinari, producători de inputuri pentru agricultură, asigură, prin materialele publicate, transpunerea în producţia agricolă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor moderne şi performante, atât de necesare dezvoltării unei agriculturi conforme şi durabile…

Consiliul consultativ FERMA

Prof.dr. Nicolae Dragomir (membru fondator revista Ferma)

Revista Ferma a apărut într-un moment în care informaţia profesională din domeniul practicii agricole la nivelul producătorilor şi fermierilor agricoli era aproape inexistentă. Astăzi, după 10 ani de la apariţie, a devenit una dintre sursele principale de informare şi de educare profesională în agricultură, cunoscută şi apreciată la toate nivelele de activitate ale breslei agronomice.


Prof.dr. Ioan Vintilă (membru fondator revista Ferma)

În cei 10 ani de activitate, revista Ferma a devenit o şcoală de educaţie profesională pentru fermieri, ani în care au învăţat că agricultura nu este un hobby, ci o afacere care nu poate deveni rentabilă decât dacă activitatea este pusă pe baze inginereşti, învăţate din ştiinţa universală.


Prof.dr. Dan Drinceanu (membru fondator revista Ferma)

La 10 ani… „în piaţă” au fost şi sunt încă multe ziare şi reviste de profil agricol, dar nici una nu a înregistrat impactul revistei Ferma. M-am întrebat de ce? Şi mi-am explicat: prin faptul că Ferma este o stare de spirit dată de cei care o scriu şi de „aleşii” care o citesc, care împreună conferă utilitate agriculturii româneşti.


Prof.dr. Mihai Decun

La revista Ferma am găsit un colectiv redacţional de o excepţională valoare, bine pregătit profesional şi pasionat, astfel încât, după ce m-am integrat, mi-a fost imposibil să renunţ la colaborare, în ciuda timpului tot mai limitat pe care îl am la dispoziţie. De aici derivă succesul deosebit al revistei şi aprecierea unanimă a cititorilor.


Prof.dr. Cornelia Vintilă

Prin articolele difuzate timp de 10 ani, revista Ferma a venit întotdeauna în sprijinul fermierilor, fiind un îndrumător modern şi actual spre o agricultură mai performantă. Colaborarea cu revista Ferma a constituit, pentru mine, un prilej bun de a-l convinge pe fermierul român că şi el este în stare să producă lapte de calitate la standarde europene.


Prof.dr. Marian Bura

În cei 10 ani, Ferma a parcurs un drum anevoios, de la bune intenţii, până la profesionalizare. Conectată la realităţile unei agriculturi aflate într-un prelungit proces de organizare, revista a informat, cu profesionalism, asupra politicilor agricole şi a adus în prim plan tehnologii performante de creştere a animalelor şi de cultură a plantelor, câştigând astfel încrederea cititorilor ei.


Prof.dr. Ioan Pădeanu

Revista Ferma este o publicaţie agricolă de informare, de opinii şi de atitudine neangajată politic sau în slujba unor grupuri de interese. În paginile ei se promovează, prin excelenţă, munca bine făcută de agricultori, problemele lor, tehnologiile noi, actele normative şi reclamele comerciale. Toate acestea au avut un impact favorabil asupra agricultorilor români.


Prof.dr. Ioan Borcean

În ansamblul publicaţiilor de profil care se adresează tuturor celor care trudesc în agricultură, Ferma este una dintre cele mai bune reviste, având un caracter practic profund şi un caracter informativ frumos redat, acoperind toate ramurile din agricultură.


Prof.dr. Teodor Maruşca

Din trăirile vieţii de fiu de ţăran, fermier gostat, cercetător ştiinţific păşunist şi profesor universitar asociat, încă de la începuturi am simţit aproape de suflet revista Ferma şi pe iniţiatorii ei, motiv pentru care am dăruit la rându-mi cât am putut şi cât m-am priceput. A meritat, merită şi EA, Ferma, va merita şi în viitor toată atenţia, profesionalismul şi dragostea noastră.


Dr.doc. Paul Mihail Varga

Amintirile mele despre colaborarea cu revista Ferma nu sunt foarte numeroase, dar calitatea lor este deosebită! Timp de zece ani, revista Ferma s-a dovedit prietenul devotat al agricultorilor. Urez Fermei să nu-şi piardă entuziasmul, pentru a reuşi în continuare să nu facă nici un fel de concesii de la cinste şi devotament faţă de agricultori şi faţă de agricultură.


Prof.dr. Alin Dobrei

Revista Ferma reprezintă pentru mine cel mai bun mijloc de informare în domeniul agriculturii, precum şi o punte de legătură între cercetare – învăţământ şi practica agricolă.


Prof.dr. Lavinia Ştef

Odată cu “naşterea” revistei, am avut şansa de a împărtăşi cunoştinţele mele nu doar studenţilor mei, ci şi fermierilor, pentru care fiecare articol înseamnă un spor de cunoaştere, de producţie şi de eficienţă. Odată cu ei am crescut şi eu, fiecare articol presupunând o documentare riguroasă şi multă atenţie în elaborare.


Conf.dr. Viorel Herman

Revista Ferma este o punte de legătură între mine, ca şi profesionist, şi fermierii care au nevoie de informaţiile şi de cunoştinţele potrivite pentru a rezolva problemele de sănătate care ar putea să intervină în efectivul de animale din fermă.


Dr.ing. Traian Sălăjeanu

Am onoarea să fac parte din Consiliul Consultativ al revistei Ferma încă de la ediţia cu numărul 6. Colaborarea cu Ferma mi-a dat posibilitatea să iau contact cu personalităţile lumii agricole şi să fiu prezent la cele mai însemnate evenimente de profil din ţară şi din străinătate. Doresc ca acest pionier al publicaţiilor post-revoluţionare să rămână şi să dezvolte pentru mult timp cultura agricolă.


Dr.ing. Ioan Ladoşi

O revistă pentru mintea şi sufletul fermierului! Ferma reuşeşte, încă de la apariţie, să acopere într-o mare măsură şi de o manieră profesionistă, un vid informaţional cu care au fost pedepsiţi, într-un mod total nemeritat, fermierii români. Prin abordarea clară şi concisă a problemelor cu care aceştia se confruntă, revista Ferma propune soluţii simple, pertinente şi ancorate în realitate.


Conf.dr. Ludovic Cziszter

Pentru mine revista Ferma reprezintă, în primul rând, legătura cu producţia şi cu fermierii din domeniul creşterii taurinelor, legătură fără de care mă simt „izolat” în mediul academic şi fără de care meseria mea nu-şi găseşte finalitatea. Ferma înseamnă şi oportunitatea de studiu aprofundat a unor probleme punctuale şi actuale din tehnologia creşterii taurinelor.


Conf.dr. Sorin Bungescu

Colaborarea cu revista Ferma reprezintă pentru mine o experienţă fantastică, pe parcursul căreia am cunoscut mulţi oameni simpli, care iubesc pământul şi ştiu să şi-l facă prieten, oameni cu mare drag de animale, care au ferme prospere şi care au înţeles că o agricultură performantă nu se poate face fără utilaje moderne, automatizate, computerizate şi fără tehnologii de vârf.


Şef lucr.dr. Ioan Huţu

Dacă vom conveni că extensia universitară este puntea de legătură între ceea ce societatea doreşte de la fermier şi ceea ce fermierul doreşte de la societate, atunci revista Ferma devine, pentru extensia universitară, mijlocul de comunicare, de transmitere a rezultatelor cercetării. Pentru mine, revista Ferma este un mediul care oglindeşte realităţile fermei româneşti.


Şef lucr.dr. Tiberiu Polen

Revista Ferma a împlinit zece ani de activitate, iar pentru mine acest lucru înseamnă zece ani de colaborare, prin contribuţia la realizarea rublicilor pe tema creşterii porcinelor, dar şi a prepeliţelor. Revista este plăcută la lectură, are o tematică variată, dovedindu-şi utilitatea, mai ales prin căutarea permanentă şi prin surpinderea şi redarea elementului de noutate.


Şef lucr.dr. Sorin Octavian Voia

Creşterea caprelor a fost şi este încă un segment deficitar al zootehniei din ţara noastră. În ultimii ani, tot mai mulţi crescători caută informaţii despre acest sector, iar cel mai facil mod de a le transmite este publicarea lor într-o revistă profesionistă. Ferma este de departe cea mai bună publicaţie de profil, asigurând o strânsă legătură între specialişti şi fermieri.


Drd.ing. Leonard Stafie

Revista Ferma este un proiect ambiţios care a reuşit, iar cei 10 ani de existenţă confirmă acest lucru. Reuşita se datorează în primul râând cititorilor noştri, care ne-au încurajat să fim mai buni şi să scriem mai bine. Este o onoare pentru mine să mă număr printre „furnizorii” de informaţie şi tehnologii agricole ai revistei Ferma.


Specialişti-Colaboratori FERMA


Dr.ing. Antonia Ivaşcu

Revista Ferma, prin specificul şi formatul ei, mi-a dat posibilitatea să prezint unui public larg cunoştinţele mele profesionale în domeniul pomiculturii. Variată, interesantă pentru toţi agricultorii, de la zootehnişti şi horticultori, până la apicultori şi piscicultori, revista este citită cu plăcere. Mult succes revistei Ferma şi să apară încă 100 de ani!


Dr.ing. Vasile Pop-Silaghi

Zece ani şi nota 10! La mulţi ani, revista Ferma! Eşti frumoasă şi deşteaptă! Sunt sigur că maturitatea de care dai dovadă aşa devreme nu ţi-a furat plăcerea copilăriei şi în articolele tale se mai strecoară mici ghiduşii prin care, sincer şi puţin „obraznic”, te iei de mai marii stăpâni ai focusului tău şi-i pui la punct din două vorbe. Scriu cu drag în paginile tale şi mă bucur când îmi oferi, ca cititor, rândurile mele, pe care le regăresc mai încărcate de responsabilitate şi de sens, mai înţelepte, pentru că tu ne faci pe toţi mai înţelepţi şi mai puternici. Nu sunt doar vorbe… când sunt cu tine îmi iubesc mai mult semenii şi ţara.


Dr.ing. Nelu Orlaie

Până în urmă cu trei ani citeam revista Ferma doar sporadic. Ne-am întâlnit cu membrii colectivului de redacţie la multe manifestări agricole, în timpul cărora, mereu cu pasiune, aceştia adunau informaţii utile pe care le ofereau, apoi, fermierilor. Am început să publicăm, la sugestia lor, articole privind tehnologia de cultură a căpşunului, iar materialele au avut un impact de neimaginat.


Dr.ing. Radu Muscalu

Mă bucură faptul că revista Ferma alocă un spaţiu considerabil în fiecare număr domeniului acvaculturii, această ramură a agriculturii aflată în plin proces de relansare în ţara noastră. De când am început colaborarea cu revista Ferma, mă pot lăuda în primul rând cu un număr tot mai mare de clienţi, dar şi cu satisfacţia de a-i putea ajuta cu sfaturi pe cei ce doresc să se informeze.


Dr.Ing. Cristian Anton Bulbuc

Vă felicit din tot sufletul pentru profesionalismul de înaltă clasă şi dăruirea cu care realizaţi această structură de informare, denumită Ferma, fără de care, parafrazându-l pe Jay W. Forrester, pot spune că informaţiile din domeniul agricol ar fi rămas un amalgam de fragmente, iar cunoştinţele, o simplă colecţie de observaţii, experienţe şi incidente contradictorii. La Mulţi Ani!


Dr.ing. Gabriel Hoduţ

Colectivul redacţional de o înaltă ţinută profesională face ca această revistă să fie o călăuză pricepută pentru ţăranul român, care înţelege că a fi ţăran nu este acelaşi lucru cu a fi agricultor. Numai un ţăran agricultor poate fi „fălos în ţoalele lui”, căci numai un agricultor poate trăi bine. Iar revista Ferma contribuie substanţial la progresul agriculturii româneşti.


Conf.dr. Teodor Vintilă

Revista Ferma oferă cele mai complete informaţii din domeniul agro-zootehnic, tehnologii agricole, reportaje, interviuri, opinii şi legislaţie agricolă. De fapt, întregul sistem informaţional Ferma este conectat la noutăţile din agricultură, iar orice cititor constant al revistei poate deveni un foarte bun profesionist în agricultură, lecturând articolele scrise de specialişti în domeniu.


Dr.med. Cristi Ciobănaş

Colaborarea mea cu revista Ferma a reprezentat un privilegiu, deoarece aici am descoperit bucuria de a scrie şi implicit de a împărtăşi celorlalţi din experienţa personală. Îi urez şi-i doresc acestei publicaţii să dăinuiască multe decenii de acum înainte.


Lect.dr. Mircea Selegean

Revista Ferma a susţinut întotdeaua lansarea de noi idei de afaceri, precum şi de noi personalităţi. Cine ar fi crezut că prin intermediul revistei voi avea posibilitatea de a încheia parteneriate atât de preţioase pentru domeniul meu de activitate şi pentru munca mea?


Ing. Iacob Crăciun

Colaborarea cu revista Ferma înseamnă pentru mine redescoperirea unui univers creativ trăit în studenţie, precum şi o sursă de informaţii valoroase şi competente, viguros ancorată în actualitate. Mă simt onorat şi privilegiat pentru ocazia de a mă adresa cu recunoştinţă şi respect, unor semeni pasionaţi şi statornici. Urez revistei Ferma viaţă lungă şi plină de succese!


Avocat Marius Vicenţiu Colţuc

Pentru Casa de Avocatură Coltuc, revista Ferma înseamnă profesionalism, eficienţă şi seriozitate.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →