Manifestul Copa-Cogeca: 7 priorități cheie pentru agricultura UE! - Revista Ferma
6 minute de citit

Manifestul Copa-Cogeca: 7 priorități cheie pentru agricultura UE!

venituri fermieri germania b Manifestul Copa-Cogeca: 7 priorități cheie pentru agricultura UE!

În timp ce Uniunea Europeană se pregătește pentru viitoarele alegeri care vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024, organizațiile fermierilor europeni membre Copa și Cogeca și-au lansat Manifestul pentru agricultura UE, în cadrul reuniunii generale și în prezența reprezentanților tuturor grupurilor politice europene de conducere.

Conceput din învățăturile din mandatul 2019-2024 și cu scopul de a recâștiga o gândire strategică pentru agricultura UE, manifestul conturează șapte priorități cheie pentru următorul mandat al Comisiei Europene, însoțite de patru factori esențiali pentru repunerea agriculturii pe drumul cel bun.

Documentul enumeră și numeroasele provocări cu care se confruntă agricultura pe perioada mandatului 2024-2029, arătând necesitatea ca UE să stabilească priorități pentru pregătirea Politicii Agricole Comune (PAC) 2030. Copa și Cogeca au stabilit 7 priorități majore în manifestul său, precum și o serie de propuneri concrete de politici agricole, care vor fi prezentate mai detaliat în timpul campaniei electorale europene.

”În fața multor provocări cu care se confruntă comunitățile agricole europene, va fi important să stabilim priorități clare, cu accent pe soluții, nu pe abordări de sus în jos, și să ne asigurăm că imaginea de ansamblu este coerentă și clară pe teren. Pentru a atinge acest obiectiv, Copa și Cogeca au identificat 7 domenii-cheie de acțiune importante pentru viitorul nostru”, au transmis reprezentanții fermierilor europeni.

ȘAPTE DOMENII CHEIE DE ACȚIUNE PENTRU VIITORUL AGRICULTURII

1. Reconcilierea atenuării schimbărilor climatice, a conservării naturii și a producției agricole și alimentare

 • Asigurarea de îndată a unei remunerații echitabile pentru cei 9 milioane de fermieri europeni pe lanțul alimentar și o punere în aplicare eficientă a Directivei privind practicile neloiale în fiecare stat membru și o revizuire corespunzătoare;
 • Stabilirea și punerea în aplicare a unor derogări de la legislația în domeniul concurenței pentru producători;
 • Promovarea și stimularea lanțurilor valorice scurte și a rețelelor de piețe agricole.

2. Consolidarea competitivității și profitabilității agriculturii UE și menținerea potențialului durabil de producție

 • Copa și Cogeca solicită un Act de refacere a agriculturii, pe următoarele principii: (1) Protejarea sectorului agricol așa cum UE protejează natura; (2) Garantarea din punct de vedere juridic a accesului și protejarea resurselor esențiale necesare pentru activitățile agricole, cum ar fi pământul, apa și energia;
 • Măsuri mai performante și mai rapide de gestionare a pieței și a riscurilor.

3. Asigurarea tranziției generaționale în domeniul agricol

 • O strategie ambițioasă și cuprinzătoare a UE privind reînnoirea generațiilor în sectorul agricol, incluzând o „consultare socio-economică a tinerilor fermieri” în toate actele legislative viitoare privind agricultura, clima sau mediul;
 • Pe lângă sprijinul acordat prin PAC, ar trebui explorate măsuri specifice pentru tinerii fermieri; aceste măsuri ar trebui să fie puse în aplicare împreună cu un program de succesiune agricolă.

4. Îmbunătățirea sănătății plantelor și a sănătății și bunăstării animalelor prin încurajarea cercetării și inovării și prin facilitarea adoptării noilor tehnologii digitale

 • Noile substanțe active cu un impact de mediu și sanitar mai mic, fie că sunt de sinteză sau de origine biologică să fie aprobate în timp util, precum și puse în aplicare și dezvoltate rapid;
 • Un cadru de reglementare solid, proporțional și științific pentru plantele NGT, care să fie pus în aplicare încă de la începutul următorului mandat;
 • Copa și Cogeca solicită Comisiei să elaboreze o strategie privind îngrășămintele care să ducă la autonomie strategică în domeniul îngrășămintelor și transparență pe piața UE și să recunoască rolul economiei circulare, inclusiv soluțiile de fermă, cum ar fi RENURE și digestatul;
 • Revizuirea legislației privind bunăstarea animalelor să se bazeze pe știință și studii de fezabilitate, incluzând impactul asupra comerțului, competitivității și perioadele relevante de tranziție;
 • Copa și Cogeca solicită aplicarea principiului precauției, până la constituirea unui cadru legislativ potrivit, care ia în considerare dimensiunea etică, socială, de siguranță alimentară, de mediu și economică a produselor de laborator și a unei evaluări complete de impact înainte de orice autorizare posibilă.

5. Stimularea contribuției fermierilor și proprietarilor de păduri la energia regenerabilă și bioeconomie

 • O abordare coerentă, bazată pe principiul neutralității tehnologice, în toate propunerile europene de diversificare și stimulare a aprovizionării cu energie;
 • UE ar trebui să repună bioeconomia pe agendă;
 • Sectorul agricol, în calitate de sector de importanță strategică, poate oferi, de asemenea, soluții energetice descentralizate la nivelul exploatațiilor agricole. Există un mare potențial pe acoperișurile fermelor și hambarelor pentru a produce electricitate sau pentru a avea energie eoliană în cadrul fermei. Acest potențial ar trebui să fie deblocat cu sprijin pentru investiții.

6. Întreprinderile cooperatiste: consolidarea rezilienței și a competitivității unităților care operează în sectoarele agroalimentar și forestier

 • Instituțiile UE să ia în considerare nevoile specifice și elementele de guvernanță ale întreprinderilor cooperative din agricultură;
 • Un mediu de măsuri orientat spre inovare, bazat pe știință și angajament să fie conceput și pus în aplicare, pentru a debloca pe deplin potențialul cooperativelor agricole de a realiza proiecte și produse durabile;
 • Recunoașterea întreprinderilor cooperative ca organizații de producători, la cererea acestora.

7. Investiții și inovații în zone rurale vibrante

 • Un plan european de infrastructură rurală care să consolideze și să pună în aplicare viziunea pe termen lung pentru zonele rurale până în 2040. Va fi nevoie de investiții masive în infrastructura în acest sens. Următoarele dimensiuni vor fi esențiale pentru comunitățile agricole: decarbonizare (construirea sau renovarea clădirilor, achiziționarea de vehicule electrice, electrificarea proceselor, crearea unor unități de metanizare, echipamentul agricol), tranziția spre durabilitate (reducerea factorilor de producție, eco-design, recuperarea produselor secundare), digitalizare (internet de bandă largă, automatizare, robotică și inteligență artificială) și transformarea sistemelor de colectare (instrumente de stocare și producție);
 • O strategie care trasează și stabilește programele și obiectivele de îmbunătățire a infrastructurii de irigații pentru fermieri. Trebuie să se acorde prioritate accesului adecvat la apă pentru scopuri agricole.

Documentul integral al Copa-Cogeca poate fi studiat aici: MANIFESTUL COPA-COGECA: 7 PRIORITĂȚI CHEIE PENTRU VIITORUL AGRICULTURII UE

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →