Lecţiile sM.6.1 pentru viitorii tineri fermieri - Revista Ferma
6 minute de citit

Lecţiile sM.6.1 pentru viitorii tineri fermieri

De la momentul apariţiei ghidului consultativ şi până la terminarea banilor de pe linia de finanţare (prima zi din cel de-al doilea prag de punctaj al liniei), solicitanţii s-au confruntat cu o serie de piedici mai mult sau mai puţin previzibile. Şi, bineînţeles, mai mult sau mai puţin dorite.

Întâlnite în practică, 3 elemente principale (punctate, de altfel, pe grila de punctaj) au reprezentat un drum anevoios pentru beneficiarii sM.6.1: preluarea de exploataţii, fluctuaţiile de preţ ale elementelor de cost bugetate şi studiile în domeniu. În acest articol vom aborda preluarea de exploataţii.

 

PRELUAREA DE EXPLOATAŢII


Conceptul de preluare de exploataţie nu a fost definit clar în ghidul solicitantului printr-o definiţie de sine stătătoare, însă a avut anumite elemente de identificare: preluarea în acte şi în realitate a exploataţiei unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum sunt ele înregistrate la APIA şi/sau la ANSVSA şi în Registrul agricol, cu documente justificative şi doveditoare precum: extras din registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploataţiilor de la ANSVSA/DSVSA/ANZ, Circumscripţie Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenţi, din care să reiasă situaţia acestora înainte şi după momentul preluării exploataţiei.

Deşi ghidul prezintă clar documentele doveditoare ale preluării de exploataţie, detalierea modalităţii în care această preluare se poate realiza – efectiv – nu este precizată, căzând în sarcina solicitantului de a afla cum poate prelua în realitate o exploataţie.

 

3 PAŞI DE URMAT

 

Paşii pe care solicitantul a trebuit să îi realizeze în vederea depunerii proiectului pe vechea submăsură sM.6.1 şi posibilitatea punctării preluării de exploataţie au fost:

1. Identificarea unei exploataţii care poate fi preluată (în traducere, identificarea unui fermier activ, fie el persoană fizică sau juridică, înregistrat la APIA şi în registrul agricol al primăriilor, care doreşte cedarea exploataţiei – atât în fapt, cât şi în drept, către solicitant);

2. Analizarea exploataţiei pentru care se doreşte preluarea (situaţia juridică a contractelor de arendă/concesiune existente, a duratei şi valabilităţii acestora prin consultări ale registrelor agricole din raza primăriilor unde se află terenurile, a contractelor de schimb pentru parcelele menţionate, astfel încât la verificările APIA acestea să coincidă);

3. Întocmirea dosarului pentru preluarea exploataţiei: acest pas a trebuit a fi realizat în 2 etape.

Tanar fermier instalat_b

 

ETAPELE ÎNTOCMIRII DOSARULUI


Etapa 1: depunerea dosarului la primării:

în acest stadiu, la contractele de arendă şi/sau concesiune ale cedentului (cel care predă exploataţia) a fost nevoie de modificări sub diferite forme (acte adiţionale/ procese verbale/acte de reziliere) cu privire la modificarea arendaşului, perioadei de arendare, cantităţii arendei şi a altor prevederi contractuale;

după realizarea acestor modificări, registrul agricol al primăriei în a cărei circumscripţie se află terenurile emite o „Adeverinţă de suprafaţă” cu privire la noua suprafaţă deţinută de arendaş/solicitantul pe sM.6.1, alături de un tabel centralizator al noilor contracte de arendare (aceste două documente vor fi solicitate de către APIA în vederea realizării transferului de exploataţie);

modificările vor fi făcute şi în registrul agricol unde se vor trece, implicit, noile contracte, cu suprafeţele aferente ale arendaşului/solicitant pe sM.6.1, iar cedentul va fi scos din registrul agricol, figurând cu suprafaţă arendată zero;

pentru îndeplinirea criteriului de punctaj au trebuit a fi ataşate documentelor proiectului: copie din registrul agricol înainte şi după preluare, atât pentru arendaş/solicitant sM.6.1, cât şi pentru cedent.

Dificultăţi întâlnite în cadrul etapei 1:

Neînţelegerea conceptului de preluare de exploataţii de către instituţiile statului;

Lipsa situaţiilor clare în cadrul registrelor agricole ale primăriilor cu privire la contractele de arendă existente şi a suprafeţelor aferente (lipsa contractelor de arendă în copii existente în arhiva primăriilor);

Registre agricole neactualizate (în special ale primăriilor care încă nu prezintă un Registru Agricol Digital).

Sfat pentru uşurarea muncii: la momentul depunerii dosarului la primărie, se recomandă ca cedentul şi noul arendaş/solicitant sM.61 să aibă deja pregătite tabelele centralizatoare cu suprafaţa cedată/preluată şi noile contractele de arendă pregătite în dublu exemplar.

Etapa 2: depunerea dosarului de preluare a exploataţiei la APIA: cu cele două documente primite de la registrul agricol al primăriilor (tabel centralizator contracte de arendă şi Adeverinţa de suprafaţă, iar în unele cazuri chiar şi cu copii ale noilor contracte de arendare şi/actelor de reziliere etc.), dosarul se depune la APIA unde intră în analiză; preluarea se dovedeşte prin extras din registrul unic de identificare de la APIA (de obicei, printr-un print screen din baza de date APIA, unde este important ca cedentul să nu mai fie înregistrat ca deţinând terenurile agricole).

Dificultăţi întâmpinate în cadrul etapei 2:

Necunoaşterea legislaţiei în domeniul transferului de exploataţie de către ofiţerii APIA şi reticenţa realizării acestui transfer după luna aprilie (momentul închiderii declaraţiilor APIA pe anul în curs);

Legislaţia în domeniu: Regulament UE nr.1307/2013, 1306/2013, regulament de punere în aplicare nr.809/2014, OUG nr.3/2015 şi Ordinul MADR nr.619/2015;

Punctul de vedere APIA privind transferul de exploataţie poate fi consultat AICI!

Sfat pentru uşurarea muncii: preluarea suprafeţelor trebuie să fie identică – ca suprafaţă – cu dimensiunea cedată; preluarea suprafeţelor înainte de luna aprilie a anului curent pentru o mai uşoară procedură de preluare şi preluarea noii suprafeţe direct în cererea de plată APIA.

 

Preluarea de exploataţie s-a derulat fără obstacole mai ales în cazurile în care transferul a fost făcut de la rude/soţ/soţie şi prieteni apropiaţi şi mai ales pentru terenurile care s-au aflat în cadrul aceleiaşi circumscripţii (primării).

 

FORMELE ASOCIATIVE AU PRIORITATE


Acest criteriu de punctaj – preluarea de exploataţie – este unul în acord cu politicile Uniunii Europene de creştere a gradului de comasare şi reducere, implicită, a gradului de fragmentare a exploataţiilor agricole; implicaţiile financiare sunt de o importanţă crescută, spre exemplu: acces ridicat pentru grupurile de producători şi/sau cooperative sau alte forme asociative – un trend care se va păstra şi pentru noua perioadă 2023-2027, cu o finanţare mult mai mare faţă de solicitanţii întreprinderi, pentru o piaţă de desfacere mai largă pentru produsele agricole etc.

Subvenţii APIA 2023! Reguli noi anul acesta pentru transferul de exploataţie agricolă!

 

 

un articol de

ALEXANDRA BULIGA

Expert accesare fonduri nerambursabile

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →