ISTIS ne-a reprezentat la a 48-a sesiune de lucru a UPOV, în Brazilia - Revista Ferma
6 minute de citit

ISTIS ne-a reprezentat la a 48-a sesiune de lucru a UPOV, în Brazilia

brazilia2 m ISTIS ne-a reprezentat la a 48-a sesiune de lucru a UPOV, în Brazilia

La această întâlnire s-a abordat problema efectuării testelor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS) a noilor soiuri de către autorităţile agreate de UPOV, subiectul constituind şi activitatea de bază a delegaţiei ISTIS România. Unul dintre scopurile workshop-ului a fost acela de a elabora împreună cu celelalte state membre UPOV ghidurile tehnice de lucru pentru peste 21 de specii agricole.

Au fost aprofundate teoriile cu privire la efectuarea testului DUS (distinctivitate, uniformitate şi stabilitate) la speciile de plante agricole, conform cerinţelor Uniunii Europene – mai ales în privinţa rezistenţei la boli, precum şi notările cantitative efectuate la testul DUS şi VAU (valoarea agronomică şi de utilizare).

În discuţiile ce s-au purtat asupra protocoalelor tehnice şi procedurilor de lucru specifice testării, s-au prezentat şi realizările României în domeniul testării şi înregistrării noilor soiuri româneşti, prin crearea de către ISTIS a unei noi baze de date.

Din aceeaşi echipă de lucru a făcut parte şi BMT (un grup constituit din experţi DUS care stabilesc orientările pentru metodologiile biochimice şi moleculare, precum şi armonizarea acestora), 
specialişti în tehnici moleculare şi de biochimie, precum şi cultivatori de plante.

BMT a urmărit revizuirea tehnicilor de biochimie şi cele moleculare, conştientizarea importanţei aplicării acestor tehnici în cultura plantelor şi examinarea posibilităţilor de aplicare a acestora în cadrul testelor DUS.

Cu privire la tehnicile biochimice şi moleculare, s-au discutat recomandările UPOV pentru utilizarea profilurilor DNA legate de modul de selecţie a markerilor moleculari şi înfiinţrea unei bazei de date (propusă prin intermediul ghidurilor BMT).

La sesiunea de lucru a UPOV au participat state, precum: Tanzania, Uruguay, USA, Anglia, Spania, Coreea de Sud, Olanda, Mexic, Kenia, Japonia, Italia, Franţa, Germania, Africa de Sud, Canada, Chile, China, Cehia, Polonia, Albania, Australia, Finlanda, România, Taiwan, Danemarca, Columbia, Filipine, ţara gazdă, dar şi delegaţi ai Uniunii Europene şi CPVO (Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante).


Cea mai mare staţie de condiţionat sămânţă de soia MG, din lume

În cadrul sesiunii de lucru UPOV, Ministerul Agriculturii din Brazilia a organizat, pentru toţi participanţii, vizite la Centrul Pioneer Brasilia, în câmpurile de cercetare ale Embrapa – Centrul Naţional de Cercetări Agricole din zona Cerrado, precum şi la expoziţia agricolă Agrobrasil, similară cu AgriPlanta – România.

La Centrul Pioneer Brasilia, gazdele au făcută o scurtă prezentare a istoricului companiei în lume şi în Brazilia, realizări şi perspective, după care ne-au prezentat cea mai mare staţie de condiţionat sămânţă de soia modificată genetic din lume.

La Institutul de Cercetări Embrapa, Cerrado, s-a făcut prezentarea agriculturii Braziliei, a regiunii Cerrado, urmată apoi de vizitarea a două câmpuri de ameliorare: pentru plante furajere (Brachiaria spp.) şi pentru manioc (Manihot esculenta Crantz.).

Maniocul sau Cassava este o plantă arborescentă, care se cultivă pentru rădăcinile îngroşate pe care le produce în stratul superficial al solului. Programul de ameliorare la această specie este divizat în trei secţiuni: pentru uz alimentar, pentru fibră şi pentru amidon.

Embrapa lucrează la constituirea unei bănci de gene „in vitro” pentru această specie.
Regiunea Cerrado este situată în centrul Braziliei şi are cea mai mare întindere din tot teritoriul ţării.

Vegetaţia naturală este cea de savană. Din suprafaţa de 207 mil. ha, 139 mil. ha reprezintă suprafaţa arabilă, din care 54 mil. ha păşuni, 21,5 mil. ha culturi anuale, 3,5 mil. ha culturi perene. Circa 60 mil. ha teren sunt nefolosite.

 

Agrobrasilia 2011 – Zilele Câmpului în stil sud-american

Reprezentanţii statelor participante la Sesiunea Grupului Tehnic de Lucru al UPOV pentru Culturi Agricole (TWA) au vizitat şi Expoziţia Agricolă Agrobrasilia 2011.

Cele aproximativ 300 de firme prezente au fost repartizate în funcţie de domeniul de activitate: ameliorare şi producere de seminţe, pesticide, unelte şi utilaje agricole, agricultură biologică, producţie animală, vehicule şi altele.

În marginea spaţiului expoziţional se aflau câmpurile (loturile) de culturi comparative pentru concurs. În sectorul de ameliorare şi comercializare sămânţă, firmele expozante au avut suprafeţe de teren cultivate cu soiurile din portofoliul propriu şi tehnologia recomandată pentru fiecare soi.
Intrarea la expoziţie a fost liberă, expoziţia având caracter comercial.


Un câştig pentru România

Participarea la sesiunea de lucru a UPOV pentru plante de cultură şi la grupul tehnic de lucru pentru culturile agricole a oferit României, prin reprezentantul oficial ISTIS, posibilitatea de a intra în posesia noutăţilor în materie de protocoale şi proceduri de lucru specifice UPOV – organism internaţional cu care ţara noastră lucrează în domeniul testării soiurilor noi.

De asemenea, ISTIS a putut prezenta soiurile noi, create la speciile de importanţă economică pentru România, şi a putut face lobby pentru ţara noastră în cadrul comunităţii UPOV.

 

DESPRE AGRICULTURA BRAZILIEI

Brazilia este un partener agricol strategic pentru numeroase ţări ale lumii, produsele agricole braziliene fiind recunoscute pentru competitivitatea lor. Din suprafaţa totală a Braziliei, de 8.514.000 kmp, circa 30 la sută este reprezentată de suprafaţa agricolă, concentrată, în special, în regiunile sudice şi centrale ale ţării. Suprafeţele agricole au început să se dezvolte iniţial în zona de sud, apoi s-au extins spre centru şi vest.

Nivelul crescut al productivităţii, rezultat în urma investiţiilor în tehnologie, a permis coexistenţa şi extinderea producţiei de alimente, produse forestiere şi energie din biomasă, îmbinate cu protecţia mediului.

Afacerile agricole braziliene au cunoscut o largă expansiune în ultimele decenii, astfel încât la ora actuală Brazilia joacă un rol deosebit de important pe plan mondial, exportând produse ce ajung în 180 de pieţe agricole ale lumii.

Brazilia exportă o paletă largă de produse agricole tradiţionale (cafea, zahăr, suc de portocale, soia, tutun), diversificându-şi permanent portofoliul cu materii precum porumb, orez, fasole, bumbac, etanol etc..

Brazilia respectă principiile de bună practică în agricultură, prin utilizarea varietăţilor adaptate condiţiilor de sol şi climă, prin implementarea sistemelor de producţie integrată, reducerea consumului de energie clasică şi utilizarea biocombustibililor, a energiei solare şi eoliene, precum şi prin folosirea unor tehnici alterantive la tratamentele chimice (controlul biologic şi combaterea integrată a dăunătorilor).

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →