IGSU: Recomandări pentru prevenirea incendiilor în timpul recoltării păioaselor - Revista Ferma
5 minute de citit

IGSU: Recomandări pentru prevenirea incendiilor în timpul recoltării păioaselor

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a statuat un set de reguli şi măsuri ce se impun a fi respectate pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a campaniei de recoltare a cerealelor păioase.

Statistic, majoritatea incendiilor produse în lanuri au două cauze: neglijenţa umană sau de defecţiunile tehnice ce apar la maşinile şi utilajele agricole folosite în campanie.

 incendiu agro 02_b

 

5.CAUZE principale de izbucnire a unor incendii în lanuri

 

1. fumatul;

2. focul deschis;

3. iluminatul cu flacără deschisă;

4. acţiunea intenţionată; 

5. neinstruirea personalului. 

De asemenea, multe incendii sunt cauzate în urma funcţionării, uneori defectuose, a maşinilor şi utilajelor agricole (tractoare, combine, prese de balotat paie, autocamioane) folosite, şi anume, de:

1. scânteile care ies din ţevile de eşapament datorită neprotejării acestora cu parascântei ;

2. căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava;

3. căldura emanată de supraîncălzirea lagărelor;

4. căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor care nu sunt asamblate şi reglate corect;

5. căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;

6. executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, ce presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.;

7. utilizarea instalaţiilor electrice improvizate;

8. scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrifianţi);

9. supraîncălzirea motoarelor datorită nefuncţionãrii corespunzâtoare a sistemelor de rãcire;

10. alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole,

11. staţionarea utilajelor agricole în lan cu motoarele pornite.

12. inexistenţa sistemelor de legare la pământ a combinelor pentru scurgerea energiei electrostatice.

incendiu agro 03_b 

MĂSURI CE SE IMPUN

 

Verificarea maşinilor şi utilajelor agricole la:

¤ sistemele de aprindere, de alimentare şi de carburaţie;

¤ instalaţia electrică;

¤ ţevile de eşapament.

 

Verificarea combinelor:

 

¤ fixarea şinelor pe toba de eşapament;

¤ întinderea curelelor de acţionare a tobei;

¤ verificarea periodică a tobei pentru a nu se înfunda cu tulpini de cereale;

¤ înlăturarea înfăşurărilor de paie;

¤ prevederea cu lanţ pentru scurgerea electricităţii statice.

 

Dotarea utilajelor şi maşinilor agricole:

 

¤ tractoare – 1 stingător portativ cu pulberi stingătoare;

¤ tractoare cu remorcă – 2 stingătoare portative;

¤ combină – 1 stingător portativ, plus un vas cu apă de 50 litri;

¤ motocositoare – 2 stingătoare portative cu pulberi stingătoare;

¤ autocamioane – 1 stingător portativ cu pulberi stingătoare;

¤ autocamioane cu remorcă – 2 stingătoare portative cu pulberi stingătoare.

incendiu-pompieri-vegetatie-640x400.jpeg_t_b 

MIJLOACE DE INTERVENŢIE

Punctul de recoltare cu suprafaţa de sub 50 de hectare comasate trebuie dotat cu:

¤ un plug sau o grapă cu discuri şi mijloc de tractare pentru acestea;

¤ o semiremorcă echipată cu 2 stingătoare cu spumanţi, 2 stingătoare cu pulberi stingătoare, utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie (2-3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 4-5 găleţi cu apă, 5 mături de nuiele cu coada de minim 3 metri, 1 rezervor cu apă de minim 20 litri).

 

Punctul de recoltare cu suprafaţa peste 50 hectare comasate:

¤ unul-două pluguri sau discuri şi mijlocul de tractare aferent;

¤o remorcă echipată cu 5 stingătoare cu spumanţi, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 stingătoare cu pulberi stingătoare, utilaje şi alte mijloace de primă intervenţie (5 coase, 10 – 15 mături de nuiele cu coada de minim 3 metri, 10 găleţi cu apă, 1 rezervor pentru apă de minim 500 litri, 1 cisternă remorcabilă cu pompă);

¤ o cisternă remorcabilă cu pompă.

 

8  SFATURI UTILE

 

1. Pentru a opri propagarea incendiilor, lanurile se vor izola prin fâşii arate cu lăţimea de minim 20 metri;

2. Suprafeţele de teren cultivate cu cereale păioase se vor marca cu indicatoare de securitate (interzicere şi avertizare);

3. Direcţia de deplasare a combinelor pentru recoltarea cerealelor păioase va fi inversă direcţiei vântului predominant;

4. Paiele se vor strânge în maxim 2 zile;

5. Maşinile şi utilajele agricole se vor parca pe câmp la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de construcţii sau căi ferate;

6. Se interzice fumatul pe utilajele şi maşinile agricole;

7. Arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate este interzisă;

8. Lucrările de reparaţii şi alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi se vor face în locuri special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele.

 

MĂSURI pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol

 

1. evacuarea din lan a utilajului incendiat către mijloacele de stingere;

2. decuplarea şi îndepărtarea acestuia faţă de tractor;

3. concomitent, se va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului.

ATENŢIE!

Asupra motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite!

Apa se va întrebuinţa în cantităţile strict necesare, urmărindu-se localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere.

Personalul care acţionează la lichidarea incendiului trebuie plasat cât mai aproape de focar, într-un loc situat în faţa vântului, lateral pe cât posibil, în acelaşi plan cu focarul sau înaintea acestuia.

 

S-a informat pentru dumneavoastră:

Marian MUŞAT

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →