Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit - Revista Ferma
14 minute de citit

Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit

Ce veţi găsi în acest articol?

 1. Despre floarea soarelui pe scurt
 2. Tehnologia de cultură pentru floarea soarelui
  • Plan de cultură, rotaţia culturilor şi protecţie fitosanitară
  • Necesarul de elemente nutritive
  • Dăunători de temut în cultura de floarea soarelui
  • Tehnologie aplicată pentru recolte record – Studiu de caz Insula Mare a Brăilei
 1. Valorificarea recoltei de floarea soarelui
  • Şrotul şi turtele de floarea soarelui în hrana monogastricelor
  • Uleiul de floarea soarelui
  • Floarea soarelui – plantă meliferă
 1. Cum alegi hibridul de floarea soarelui potrivit?
 2. Cât de profitabilă este cultura de floarea soarelui?

floarea soarelui capitul 2_b

Despre floarea soarelui pe scurt

Floarea-soarelui (Helianthus annuus) este o plantă anuală din familia Asteraceae, nativă din America. Este una din compozitele cele mai cultivate pentru semințele bogate în ulei, din acestea fiind extras uleiul de floarea-soarelui.

Este o plantă anuală, ce se cultivă în principal pentru producerea de ulei, dar şi pentru obţinerea de şroturi pentru hrana animalelor. Floarea soarelui provine din zone subtropicale şi temperate şi a fost mai intens cultivată în ţări calde, însă prin creşterea selectivă a devenit adaptabilă la diverse zone de cultură.

Este o plantă cu ciclu de vegetatie mediu, aproximativ 120 de zile, iar sa are loc la 60-70 zile de la răsarirea culturii. Înălţimea sa este cuprinsă între 1,7 – 2,5 m.

Cultura creşte pe mai multe tipuri de sol, dar preferate sunt cele cu un pH de la 6,5 – 7,5.

 Genetica şi tehnologia acestei plante au avansat atât de mult încât la ora actuală am ajuns să vorbim foarte de des de Sistemul de producție Clearfield®.  Clearfield®  este un sistem complet de erbicide pentru pentru protecția totală a culturilor de floarea-soarelui și de rapiță. Avantajul Clearfield® constă în utilizarea erbicidelor cu spectru larg de acțiune la hibrizi de calitate superioară, toleranți la aceste erbicide.

În prezent, sistemul de producție Clearfield® este recunoscut la nivel global ca sistem non-transgenic, care oferă o soluție pentru fermieri în diferite culturi din întreaga lume. 

Tehnologia de cultură pentru floarea soarelui

 

Din punct de vedere tehnologic, floarea soarelui este o cultură destul de pretenţioasă. În primul rând, în cadrul rotaţiei culturilor, aceasta ar trebui să revină pe aceeaşi suprafaţă doar după 4-6 ani. Desigur, atunci când a fost stabilită această perioadă, nu existau soluţiile tehnologice pe care le avem astăzi la îndemână.

 floarea soarelui semant_b

Plan de cultură, rotaţia culturilor şi protecţie fitosanitară

Luând în considerare bolile specifice, floarea soarelui nu ar trebui să revină pe aceeaşi solă mai devreme de 3-4 ani, în funcţie de zona în care ne aflăm sau de gradul de infestare a solului cu agenţi patogeni sau Orobanche sp., una dintre cele mai păgubitoare buruieni parazite.

De asemenea, floarea soarelui nu trebuie să urmeze în succesiune după soia sau rapiţă din cauza propagării putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum); totodată, trebuie evitate cânepa şi tutunul, ca plante premergătoare, din cauza atacului de lupoaie şi cartoful sau inul, din cauza putregaiului cenuşiu (Botrytis cinerea). 

 Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit_b

Necesarul de elemente nutritive

Pentru semănatul culturii de floarea soarelui, pregătirea patului germinativ trebuie să se facă astfel încât să lase un mediu umed în sol pentru germinare şi creştere.

Floarea soarelui are un sistem de înrădăcinare profundă, astfel încât să absoarbă nutrienţi din sol pe tot parcursul vegetaţiei. 75% din absorbţia de nutrienţi are loc în timpul fazelor regenerative (10 frunze- apariţia capitul).

Pentru a avea o cultură viguroasă este nevoie să cunoaşteţi necesarul de elemente nutritive şi care este rolul azotului, fosforului, potasiului şi borului în tehnologia de cultură.

Rolul azotului

Cea mai mare cantitate de consum e a azotului este între 10 frunze (B10) şi începutul înfloririi (F1), de aceea trebuie avut grijă ca acest element sa nu fie în exces (40-100kg s.a./ha maxim) pentru a evita apariţia bolilor şi sensibilitatea plantei la cădere.

Aplicarea se face înainte de semănat sau la faza de 8-10 frunze.

 

NO3 – N în sol (kg/ha)

Producţia scontată: 2,5 tone/ha

(Sol superficial)

Producţia scontată: 3,5 tone/ha

(Sol penetrabil)

30 (jos)

40-80 kg/ha

>80 kg/ha

60 (mediu)

< 40 kg/ha

40-80 kg/ha

90 (ridicat)

0

< 40 kg/ha

Tabel 1

Rolul fosforului

Fosforul este important pentru creşterea plantei şi determinarea producţiei şi accelerează maturarea seminţelor. De asemenea, are o mare influenţă asupra conţinutului de ulei.

 

P doza kg/ha

Înălţime plantă (CM)

Diametru capitul (cm)

Înălţime capitul (g)

MMB (g)

Proteină în achenă (%)

Conţinut în ulei (%)

119

50.0

14.0

14.8

30.0

17.1

36.6

167

82.5

14.5

15.0

30.0

16.9

39.7

214

89.5

10

15.3

30.0

16.9

40.8

 Tabel 2

Rolul potasiului

Potasiul este elementul nutritiv cu mare impact asupra polenizării şi umplerii seminţelor şi îmbunătăţeşte toleranţa plantelor la dăunători şi boli.

 

K doză (kg/ha)

Diametru capitul (cm)

Seminţe/capitul

Producţia (kg/ha)

0

16.03

956

3013

50

18.03

1050

3497

100

18.05

1072

3456

Tabel 3

Rolul Borului

Diviziunea celulară şi creşterea ţesuturilor tinere se datorează borului. La fel şi umplerea seminţelor şi creşterea producţiei.

 

B doza (kg/ha)

Diametru capitul (cm)

Umplerea (seminte/capitul)

MMB (G)

Producţie (tone/hectar)

0

10.4

356

41.5

1.14

0.25

11.8

445

48.7

1.36

0.50

13.1

523

54.2

1.64

1

12.6

499

51.9

1.57

Tabel 4

Dăunători de temut în cultura de floarea soarelui

 

Despre răţişoara porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll) s-a tot scris în ultimii ani şi probabil se va mai scrie şi de acum încolo.

Odată cu noile regulamente europene (218/783, 218/784 şi 218/785) a fost interzisă folosirea celor trei substanţe active care fac parte din clasa neonicotinoidelor (imidacloprid, clotianidin şi tiametxan), atât ca tratament la sămânţă, cât şi în vegetaţie, la culturile de toamnă şi la cele de primăvară, dar şi în legumicultura de câmp, livezi sau viţă-de-vie. Practic, folosirea acestor substanţe active este permisă numai în condiţii de seră, în timp ce folosirea la tratamentele efectuate în câmp, la toate culturile, a fost interzisă.

În ultimii zece ani, atacuri din ce în ce mai ridicate s-au înregistrat şi la floarea-soarelui. Zonele în care se cultivă cele mai mari suprafeţe cu floarea-soarelui din ţara noastră coincid cu cele de maximă favorabilitate pentru atacul răţişoarei porumbului: sudul şi sud-estul ţării.

În literatura de specialitate autohtonă se menţinează faptul că floarea-soarelui este plantă gazdă pentru răţişoara porumbului, atacul acestui dăunător este periculos când plantele se află în primele faze de vegetaţie, la fel ca şi în cazul porumbului (de la răsărit, la patru frunze), numai că în cazul florii-soarelui, dacă plantele sunt roase de la colet, atunci sunt compromise în totalitate.

 Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit_b

Tratamentul seminţei e singura soluţie

Având în vedere că în zonele de maximă favorabilitate ale dăunătorului, din sudul şi sud-estul ţării, se cultivă suprafaţe mari cu porumb şi cu floarea-soarelui, precum şi a faptului că pagubele produse de răţişoară la floarea-soarelui au crescut în ultimii ani, este necesară protejarea acestei culturi prin efectuarea tratamentului seminţelor cu unul dintre insecticidele interzise, dar pentru care s-a acordat derogare de la an la an. Problema este că, pe viitor, acordarea acestor derogări este improbabilă, având în vedere că cele trei substanţe active din clasa neonicotinoidelor au fost interzise pentru aplicarea în câmp, la nivelul întregii UE.

 

Tehnologie aplicată pentru recolte record – Studiu de caz Insula Mare a Brăilei

 

În Insula Mare a Brăilei, cultura de floarea-soarelui ocupă peste 8.100 de hectare, reprezentând 15 % din suprafaţa insulară.

Specialiştii din cea mai întinsă exploataţie agricolă a Uniunii Europene şi-au ajustat în aşa fel tehnologia de cultivare încât după recoltare producţia de floarea-soarelui să atingă nivelul de 31.000 tone.

Câteva aspecte ce ţin de tehnologia aplicată au fost detaliate de inginerul Viorel Mazilu, şeful fermei Gemenele. Potrivit acestuia, la floarea-soarelui se lucrează terenul din toamnă, urmând ca în primăvară să se realizeze înfiinţarea culturii cu o maşină specială Focus, fabricată de cunoascuta firmă germană Horsch.

Noutatea este că se seamănă la 50 cm distanţă între rânduri şi în acelaşi timp se repartizează fracţionat îngrăşământul complex de tip starter în două adâncimi diferite: sub sămânţă la 5 cm (30 %) şi restul de 70% la 15 cm în sol. În acest fel se realizează optimizarea spaţiului de hrănire a plantei.

În sola de la ferma Gemenele, se cultivă hibridul P64LE99 de la DuPont Pioneer, ce tolerează ceva mai bine faţă de alţi produşi similari atacul agenţilor patogeni, cu incidenţa cea mai mare a producţiilor, peste 5 t/ha, la o desime de 60 mii b.g/ha.

 floarea soarelui in imb m Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit

Elemente tehnologice

În ferma Gemenele, s-a cultivat sămânţa hibridă de la DuPont Pioneer P64LE99, planta premergătoare fiind orzul.

Programul de fertilizare a cuprins un total de 200 lg/ha, din care N 87 kg/ha, P 56 kg/ha, K 32kg/ha şi S 26 kg/ha. Ca îngrăşământ starter s-a administrat complex NPK 20 20 0 9-S, în doză de 200 kg/ha. Pe vegetaţie, în prima fază, s-a aplicat un îngrăşământ complex NPK 5 10 20 şi 5-S, în cantitate de 160 kg/ha, iar în a doua. UAN pe bază de azot lichid, 90 l/ha.

De asemenea, s-a aplicat biostimulatorul Terra Sorb Complex, 1,5 l/ha.

Erbicidarea s-a făcut cu Glifosat (0,9 kg/ha), Express (30 g/ha) şi Pilot 10 EC (0,75 l/ha).

Fungicidele Tanos (0,4 l/ha) şi Acanto Plus (0,6 l/ha), la care s-au adaugat substanţele active lambda-cihalotrin (8 g/ha) şi tiacloprid (48 g/ha) au asigurat controlul întregului complex de boli foliare şi al agenţilor de dăunare la această cultură

Drept adjuvant s-a utilizat Trend în doză de 0,2 l/ha.

Poţi citi despre CUM se ajunge la o PRODUCŢIE de 4 TONE/HA la FLOAREA-SOARELUI AICI!

 

Valorificarea recoltei de floarea soarelui

 

Recolta de floarea soarelui poate fi valorificată prin mai multe mijloace şi forme. Două dintre cele mai importante sunt: în alimentaţia animalelor şi pentru ulei.

Şrotul şi turtele de floarea soarelui în hrana monogastricelor

Subprodusele furajere obţinute în urma procesului de prelucrare a seminţelor de floarea soarelui, se diferenţiază în funcţie de materia primă din care provin (seminţe întregi sau decorticate), dar şi de tehnologia de producere a uleiului.

Printre aceste produse secundare se numără şi şrotul de floarea soarelui, rezultat în urma extragerii grăsimii din seminţele de floarea soarelui, subprodus denumit generic „şrot”.

Calitatea acestor şroturi depinde de cantitatea de coji pe care o conţin, acestea fiind bogate în celuloză şi chiar în lignină.

La monogastrice, acest conţinut în celuloză are efect negativ asupra digestibităţii substanţelor nutritive şi a energiei şi din această cauză se recomandă utilizarea acestora în hrana rumegătoarelor. Şroturile de floarea soarelui au un conţinut redus în Calciu.

Condiţiile tehnice de calitate ale şrotului de floarea soarelui, utilizat ca materie primă în industria de furaje combinate, impun respectarea următoarelor caracteristici: un aspect de masă măcinată, fără particule arse sau mucegăite, de culoare alb-cenuşie, cu un miros specific (nu de mucegai, de acru sau încins), cenuşă brută maximum 9% şi minimum 30% proteină brută.

 Mai multe informaţii despre şroturi şi turte, dar şi modul de utilizare în hrana monogastricelor găsiţi AICI!

 floarea soarelui ulei_b

Uleiul de floarea soarelui

Atunci când vorbim de floarea soarelui ca despre o cultură profitabilă, ne gândim în general la producţia de ulei, apoi, tot mai des la… floarea soarelui high-oleică.

Franţa este lider în producerea de floarea soarelui având conţinut ridicat de acid oleic (high-oleică) în Europa. În Franţa, 70% din piaţa de floarea soarelui a devenit high-oleică, cu o creştere prognozată de până la 80% în ultimii ani!

BENEFICIILE CONSUMULUI DE ULEI CU CONŢINUT RIDICAT DE ACID OLEIC

 • Consumul de acid oleic, care este un acid omega 9 mononesaturat, are rol protector împotriva bolilor cardiovasculare.
 • Uleiul cu conţinut ridicat de acid oleic are şi un conţinut ridicat de vitamina E care creşte imunitatea şi îmbunătăţeşte funcţionarea sistemului cardiovascular.
 • Consumul zilnic de ulei provenit din floarea soarelui high-oleică are ca rezultat scăderea nivelului colesterolului cu 10-15%.

De asemenea, recolta de floarea soarelui high-oleică se vinde la un preţ mult mai bun decât floarea soarelui convenţională.

Spre exemplu, lui Cosmin Micu, fermier din judeţul Arad hibridul SY Experto i-a adus o producţie medie de 4.375 kg/ha la floarea-soarelui, în anul 2019, pe cele 75 ha cultivate. SY Experto foloseşte tehnologia Clearfield® şi se remarcă printr-o toleranţă foarte bună la mană, prezintă rezistenţă la frângere şi are un conţinut de acid oleic ridicat.

„Sunt foarte mulţumit de acest hibrid. A fost rezistent la mană şi nu am avut probleme cu frângerea tulpinilor. La alţi hibrizi convenţionali cultivaţi, de la alte companii, am avut probleme cu frângerea, nu foarte mari, dar suficient încât să nu fiu mulţumit. Spre surprinderea mea, producţia la floarea-soarelui high-oleică a fost mai mare decât la floarea convenţională, la care am obţinut o producţie de 4100 kg/ha, per total suprafaţă cultivată. La floarea high-oleică am recoltat 4375 kg/ha. Deci şi producţie mai mare, şi preţ mai bun”, ne-a declarat Cosmin Micu.

 

floarea soarelui melifera 1_b

Floarea soarelui – plantă meliferă

 

Floarea soarelui este o importantă plantă meliferă. Mierea de albine culează din acest tip de floare este foarte gustoasă, având o uşoară aromă de seminţe de floarea-soarelui. În general se cristalizează rapid, culoarea sa depinzând de conţinutul de flavonoide, variind de la auriu la portocaliu.

Mierea de floarea soarelui este recunoscută în întreaga lume drept un produs de calitate. Are bune proprietăţi antioxidante, ceea ce o face un bun tratament natural pentru toate tipurile de răceală sau gripă şi simptomele lor cum ar fi strănutul, durerile de gât şi febra. De asemenea, este recomandată pentru stomac şi pentru intestine, boli pulmonare şi afecţiuni renale.

Este foarte utilă pentru persoanele în vârstă care au nevoie de odihnă şi de energie suplimentară, dar şi pentru copii în timpul dezvoltării lor (stimulează sistemul imunitar).

La fel ca toate celelalte tipuri de miere, are proprietăţi antimicrobiene. Se recomandă pentru vindecarea rănilor, dermatită, rinită şi sinuzită (utilizată pentru spălare, diluată cu apă).

 Alte indicaţii terapeutice pentru mierea de floarea soarelui aflaţi de AICI!

Cum alegi hibridul de floarea soarelui potrivit?

 

Pentru a putea allege tipul de hybrid potrivit fermei tale, ar tebui mai întâi să afli informaţii importante privind tipul de zol, zonarea culturii, nivelul ph-ului din sol, date despre climă şi culture premergătoare. De asemenea, ar fi bine să te informezi despre posibilităţile de valorificare a recoltei înainte de a cultiva un anumit tip de hibrizi.

 floarea soarelui seminte m Floarea soarelui: totul despre cultură, valorificare, profit

În România, în funcţie de precocitate exista 3 grupe de hibrizi:

 1. hibrizi precoci şi semiprecoci, cu suma temperaturilor biologic active (cu pragul biologic de 6°C) de la semănat la maturitatea tehnică de 1576°C (hibridul martor este Coril);
 2. hibrizi semitardivi, cu suma temperaturilor biologice  active (cu pragul biologic de 6°C) de la semănat la maturitatea tehnică de 1817-1859°C (hibridul martorul este Select);
 3. hibrizi tardivi, cu suma temperaturilor biologic active (cu pragul biologic de 6°C) de la semănat la maturitatea tehnică de 1885°C.

 


Cât de profitabilă este cultura de floarea soarelui?

Dacă ar fi să revenim la exemplul lui Cosmin Micu, fermierul din Arad, putem vedea că acestă cultură poate fi una extrem de profitabilă. Totul este să alegem în cunoştinţă de cauză hibridul potrivit, să aplicăm tehnologia optimă tipului de hibrid ales şi, nu în ultimul rând, să avem piaţa de desfacere asigurată încă la înfiinţarea culturii. Eventual şi un contract futures, care să garanteze valorificarea recoltei la un preţ bun.

De departe, cea mai profitabilă cultură în 2019 din ferma lui Cosmin Micu a fost floarea-soarelui high-oleică. “Preţul de vânzare a fost de 1.615 lei/tonă, astfel că venitul realizat a fost de peste 7.000 lei/ha. Acest venit la floarea high-oleică reprezintă echivalentul unei producţii de aproape 14 tone porumb/ha (0,5 lei/kg).”, ne-a explicat fermierul arădean.

Aşadar, floarea soarelui poate fi o cultură de succes în fiecare fermă!

Bibliografie

 1. Hughes V., 2010, Sunflowers: Cultivation, Nutrition, and Biodiesel Uses, Editura Nova Science
 2. Ion V., 2010, Fitotehnie
 3. Martínez-Force E., T. Dunford, J. Salas, 2015, Sunflower: Chemistry, Production, Processing, and Utilization, Editura Aocs, Illinois
 4. Putem să protejăm floarea soarelui de Tanymecus, Emil GEORGESCU, Publicat: 22 aprilie 2019 – Un articol publicat în revista Ferma nr. 6/233 (ediţia 1-14 aprilie 2019)
 5. Hibridul SY Experto – producţii şi preţuri superioare la floare – Articol publicat în revista Ferma nr. 20/247 (ediţia 15-30 noiembrie 2019)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →