Fii atent la detalii atunci când te asiguri! - Revista Ferma
4 minute de citit

Fii atent la detalii atunci când te asiguri!

asigurari1 m Fii atent la detalii atunci când te asiguri!

Asigurarea culturilor agricole acoperă pierderile cantitative suferite ca urmare a producerii unuia din riscurile asigurate.

În cele ce urmează aflați care sunt riscurile pe care le acoperă Asigurările agricole, ce înseamnă fransiza unei astfel de asigurări, precum și câteva informații suplimentare referitoare la acest tip de asigurări.

 

Ce riscuri vă sunt asigurate?

În prezent se pot asigura pierderile suferite în urma grindinei, incendiului, ploii torențiale, furtunii, alunecării/prăbușirii de teren, înghețului târziu de primăvară sau celui timpuriu de toamnă.

Întrucât furtunile, ploile torențiale și grindina au afectat în ultima perioadă culturi agricole întregi din multe zone ale țării, determinând pagube însemnate, ca fermieri trebuie să știți cum sunt definite în contratul dumneavoastră aceste riscuri.

De exemplu, în funcție de definițiile date de societățile de asigurare, ploaia torențială reprezintă precipitația abundentă de scurtă durată cu cantități de apă cuprinse între 0,1 litri/mp/min. și 5 litri/mp/minut, iar Furtuna este vântul a cărui viteză depășește 10,8 m/s sau chiar 22,0 m/s la unii asiguratori.

 

Fransiza o suportă asiguratul

De asemenea, este bine de știut că, indiferent de evenimentul produs, asiguratorul nu va despăgubi fransiza menționată în poliță.

Fransiza este partea din despăgubire ce urmează a fi suportată de către asigurat. Ea apare obligatoriu menționată în poliță și poate fi calculată, de regulă, ca procent din valoarea sumei asigurate pentru toată suprafața asigurată, dar pot fi prezentate și oferte cu procent din suma asigurată a suprafeței dăunate. Practic, la producerea unuia dintre riscurile asigurate, valoare fransizei se scade din totalul despăgubirii cuvenite. 

 

Suma acoperită și documentele justificative

Foarte important în momentul ofertării sau emiterii contractului de asigurare este modul în care se stabilește suma asigurată. Aceasta poate reprezenta cheltuielile tehnologice de producție și poate reflecta obținerea producției estimate menționată în poliță sau poate reprezenta valoarea producției (prețul de vânzare stabilit de comun acord cu societatea de asigurare). Cheltuielile tehnologice trebuie să fie conforme cu devizele de cheltuieli ce vor face parte integrantă din contractul de asigurare. În momentul apariției evenimentului asigurat, la dosarul de daună, pe lângă alte documente solicitate și devizul depus, societatea de asigurare va solicita și facturile ce stau la baza acestui deviz.

 

Excluderi de la plata despăgubirilor

În contractele de asigurare sunt menționate și o serie de excluderi, printre care am dori să amintim că nu sunt despăgubite pierderile de producție cauzate de nerespectarea procesului tehnologic, pagubele produse culturilor din cauza bolilor și dăunătorilor plantelor, nerăsărirea sau rărirea acestora, maturarea excesivă din cauza întârzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultură, băltiri, revărsări de ape, furtul recoltei, poluare, contaminare și orice alte pagube provocate de cauze necuprinse în asigurare, chiar dacă sunt în legătură cu efectele factorilor de risc asigurați.

Totodată, dacă anunțul de daună nu s-a făcut în scris, în maximum trei zile de la apariția evenimentului asigurat, societatea de asigurare emitentă a poliței de asigurare poate refuza despăgubirea cuvenită.

Cuantumul despăgubirilor se face proporțional cu gradul de distrugere a producției, raportat la cheltuielile tehnologice (semănat/plantat, inclusiv costurile cu aratul, pregătirea patului germinativ, fertilizare, erbicidare etc.) efectuate până la data producerii evenimentului asigurat și/sau constatării definitive a daunei (după caz).

De asemenea, trebuie să știți că Răspunderea Asiguratorului începe atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

• Emiterea și semnarea contractului de asigurare; 

• Plata primei de asigurare/ratei 1, după caz;

• Efectuarea inspecției de risc. 

 

Pentru mai multe detalii sau informații referitoare la asigurările agricole, nu ezitați să ne contactați.

 

SAFETY BROKER

tel. 0755 106 894

www.safetybroker.ro

 

 

 

 

 

 

 

Articol publicat in revista Ferma nr.15(176) 1 – 15 septembrie 2016

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →