DR-30 Instalare tineri fermieri: Motivele pentru care puteți pierde cei 70.000 euro de la AFIR! - Revista Ferma
7 minute de citit

DR-30 Instalare tineri fermieri: Motivele pentru care puteți pierde cei 70.000 euro de la AFIR!

Tânăr fermier dezamăgit de recolta de porumb afectata de seceta
Tânăr fermier dezamăgit Credit foto: istockphoto.com/Photodjo

62 de tineri fermieri care au depus proiecte și au solicitat bani AFIR prin intervenția DR-30 Instalare tineri fermieri din Planul Național Strategic 2027 în decembrie 2023 nu au primit finanțarea de 70.000 de euro. Care sunt motivele pentru care proiectele au fost declarate neeligibile!

AFIR a publicat, pe 26 martie, Raportul de selecție lunar aferent intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa 2, componenta non montan, sesiunea 01/2023.

Potrivit datelor AFIR, pentru sesiunea DR30 – 01/23 – 31.01.2024 / Etapa lunara: 2 (01.12.2023 – 31.12.2023), situația este următoarea:

 • Suma alocată pe sesiune: 175,48 milioane euro
 • Suma rămasă disponibilă pentru luna/lunile următoare: 144,33 milioane euro
 • Suma rezervată pentru contestaţii: 0.00 euro
 • Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 euro
 • Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 euro
 • Numărul proiectelor depuse în luna 01.12.2023 – 31.12.2023 cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (60 de puncte): 512
 • Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare și incluse în raportul din luna curentă: 0
 • Valoarea publică totală a proiectelor depuse în luna 01.12.2023 – 31.12.2023 cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (60 de puncte): 35,84 milioane euro
 • Numărul proiectelor selectate pentru finanţare în luna 01.12.2023 – 31.12.2023: 440
 • Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanțare în luna 01.12.2023 – 31.12.2023: 30,8 milioane euro
 • Numărul proiectelor retrase: 2
 • Numărul proiectelor neconforme: 8
 • Numărul proiectelor neeligibile pentru finanţare în luna 01.12.2023 – 31.12.2023: 62

Printre cele 62 de proiecte declarate de AFIR neeligibile pentru finanțare dintre proiectele depuse în luna decembrie 2023, au fost și proiecte care au realizat punctajul minim obligatoriu de 60 de puncte, însă AFIR a constatat alte motive pentru excluderea proiectelor de la finanțare. O parte dintre motivele invocate de evaluatorii AFIR sunt următoarele:

 • Cedentul exploatației a beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” în anul 2017. Proiectul a fost finalizat, iar tranșa 2 a fost plătită de către AFIR în data de 10.09.2018. În această situație, în care în urma verificărilor se constată că cedenții exploatațiilor preluate au mai beneficiat de sprijin, cererea de finanțare este neeligibilă.
 • Solicitanții sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri au aceeași adresă de domiciliu, aceeași adresă a sediului social și au cedent comun pentru terenul luat în arendă. În plus, solicitanții au luat în comodat bunuri agricole de la o persoană care are aceeași adresă de domiciliu cu solicitanții măsurii DR 30.

Astfel, AFIR a considerat că au fost create condiții artificiale, fiind create mai multe entități noi și exploatații agricole (solicitanți de fonduri) prin intermediul unor terţi pentru a beneficia de mai multe proiecte DR 30 prin mai multe exploataţii agricole și că se evidențiază acțiunea de fărâmiţare a unor exploataţilor agricole în scopul accesării de către acelaşi beneficiar real (prin intermediul mai multor beneficiari formali sau direcți) a sprijinului prin această intervenție.

 • Exploataţia nu se încadrează în dimensiunea economică de minimum 12.000 SOC pentru zona normală. Ca urmare a recalculării dimensiunii economice a exploatației prin încadrarea corectă a bovinelor în vârsta de sub un an (solicitantul deține două vaci de lapte și două bovine sub un an, care nedepășind numărul vacilor de lapte nu intră în calculul SOC) și a livezilor tradiționale care s-au încadrat greșit în categoria livezi (se încadrează în categoria pășuni/fânețe, fiind pomi răzleți și nu culturi pomicole), exploatația are doar 8.862 SOC, sub pragul minim de 12.000 SOC, conform cerințelor Ghidului Solicitantului DR-30.
 • Solicitantul nu a descris modalitatea în care investiția legată de facilitățile de gestionare a gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală este în concordanță cu prevederile ”Programului de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole” și ”Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole”, nu a prezentat calculul privind dimensionarea corectă a facilităților de gestionare a gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală, nu a prezentat un contract de gestionare a gunoiului de grajd prin intermediul unei platfome comunale de gunoi de grajd aflată la o distanță rezonabilă (nu mai mult de 10 km distanța rutieră), pentru care se face dovada predării gunoiului de grajd prin procese-verbale de predare-primire pentru cantitatea de gunoi de grajd generată la nivel de fermă, corelat cu frecvența predării.

Află cum se calculează dimensiunea corectă a platformelor de depozitare a gunoiului de grajd: Bani AFIR zootehnie: Cât gunoi de grajd produce o vacă de lapte! Dar o oaie?

 • Soțul solicitantului are depusă declaratie unică de suprafață în IACS în anul 2023. A fost solicitat registrul agricol pe numele soțului, precum și documentele în baza cărora este lucrata suprafața care se regasește la APIA, Campania 2023, pentru a vedea dacă aceste terenuri sunt în proprietate comună și a putea stabili consumul propriu în condiția în care terenurile sunt deținute în proprietate mai mult de 24 luni, însă solicitantul nu a răspuns în termenul stabilit de procedură, respectiv 7 zile lucrătoare de la comunicare (în cazul lipsei confirmării de primire).

Consumul propriu este definit de AFIR ca reprezentând, în cazul animalelor, până la echivalentul unei Unităţi Vită Mare (1 UVM), iar în cazul terenurilor agricole şi a albinelor, până la echivalentul a 1.232,70 SO (conform SOC 2017), fără a depăși însumat pragul minim de eligibilitate de până la 2.300 SO.

 • Solicitantul a deținut acțiuni în alte forme de organizare constituite conform OUG nr. 44/2008 și a preluat prin transfer, în anul 2019, o explotatație agricolă pe care a și depus proiect pe sM6.3 din PNDR 2020, iar în Campania 2020 a depus la APIA cerere unică de plată.

Chiar dacă proiectul respectiv a fost declarat neeligibil de către AFIR și respectiva formă de organizare economică este radiată din 2021, solicitantul nu a respectat prevederea din Ghidului pentru tânărul fermier și a metodologiei de verificare a proiectelor depuse pe intervenția DR-30 potrivit căreia “tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG nr. 44 /2008 cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare.”

 • Soțul reprezentantului legal al solicitantului are contract de finanțare încheiat pe sM6.1 din PNDR 2020, beneficiind de finanțare după căsătorie/în timpul căsătoriei.
 • Chiar dacă în 2023, ambii soți figurează, prin entitățile lor autorizate, cu exploatații distincte la APIA, în timpul căsătoriei, soțul solicitantului a beneficiat de un proiect pe sM6.1.

Potrivit Ghidului Solicitantului DR-30, categoriile de solicitanţi/exploataţii restricţionate de la finanțare: ”În cadrul unei familii (care deţine în comun exploataţia agricolă) doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare acordat prin intermediul DR-30, sM 6.1 din PNDR 2014-2020 precum şi prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri sau prin măsura similară prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală (GAL), atât din PNDR 2007-2013, cât şi din PNDR 2014-2020 (inclusiv perioada de tranziţie 2020-2021), cât şi din PS 2023-2027.

EXCEPȚIE! În situația în care unul din soți, înainte de căsătorie, a beneficiat de sprijin pentru instalarea tânărului fermier, iar după căsătorie soțul/ soția solicită sprijin prin DR-30 pentru o exploatație distinctă, care nu a mai beneficiat de sprijin prin FEADR, acesta este eligibil.

 • Adeverința prezentată de solicitant atestă absolvirea a doar 5 clase, sub minimumul permis de intervenția DR-30. Pentru eligibilitatea solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare este obligatoriu să prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase).

Vezi aici toate proiectele declarate neeligibile și motivele pentru care acestea nu primesc bani AFIR pentru instalare tineri fermieri :
Rapoarte selecție DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Avem cel mai mic procent de tineri fermieri din UE

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →