DR-30: Ce aduce nou Ghidul pentru tinerii fermieri? - Revista Ferma
8 minute de citit

DR-30: Ce aduce nou Ghidul pentru tinerii fermieri?

credit foto iStock.com/JPWALLET
credit foto iStock.com/JPWALLET

Mult așteptata variantă consultativă a ghidului pentru tinerii fermieri este aici! Propune cu adevărat „întinerirea” exploatațiilor agricole printr-un criteriu de punctaj mai puțin obișnuit, însă nu întâmplător ales, considerat de unii chiar discriminatoriu.

Totuși, propune o grilă de punctaj accesibilă și îndreptată către un viitor al agriculturii mai bun, mai „de precizie” și mai ecologic, cu o finanțare de 70.000 euro pe proiect și nerambursabil 100%!

Pentru a înțelege cât mai bine cum trebuie procedat pentru accesarea sprijinului, recomandăm citirea ghidului consultativ, în paralel cu analiza pe elementele de noutate aduse de varianta consultativă publicată a ghidului, analiză pe care o dezvoltăm în continuare.

Click aici pentru a accesa versiunea consultativă a Ghidului DR 30 – Sprijin instalare tineri fermieri, afișată pe site-ul MADR! 

Cine sunt tinerii fermieri?

Tinerii fermieri pe noul DR 30 (capitol detaliat la pp. 4-20 din Ghid) nu suferă modificări de interpretare. Așa cum știm și din trecut:

► Calitatea tânărului fermier ca persoană fizică (vârsta de min.18 ani și max. 40 de ani inclusiv, cu competențe/studii în domeniul agricol, care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații):

 • Studii în domeniul agricol: studii medii/superioare; formare profesională prin curs de calificare (min. 360 ore); programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC;
 • Stabilire pentru prima oară într-o exploatație agricolă: asociat unic sau asociat și administrator cu minim 50+1% acționariat;
 • Documente doveditoare: certificate/diplome de absolvire sau document echivalent; CUI societate juridică/ act constitutiv/AGA asociaților/baza de date RECOM.

► Calitatea tânărului fermier ca persoană juridică (microîntreprindere sau întreprindere mică; societățile juridice sub forma SRL, SRL-D, PFA, II, IF care figurează în IACS cu mai puțin de 24 de luni înainte de data depunerii Cererii de Finanţare; solicitanții care NU au beneficiat de sprijin în cadrul PNDR 2007/2013 sau 2014-2020, inclusiv tranziție 2021-2022 sau PS 2023-2027). Dimensiunea minimă a exploatației este 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maxim 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare;

 • Baza de date IACS: înregistrarea la APIA ca personalitate juridică de mai puțin de 24 luni.
 • Documente doveditoare: baza de date RECOM, Declarația de suprafață APIA/IACS; Adeverință APIA.

Click aici și află cum îți dai seama dacă ești eligibil și cum îți crești șansele de reușită! 

Click aici și accesează informații utile privind pașii de urmat în etapa de preluare a exploatațiilor aflați din articolul ”Lecțiile sM.6.1 pentru viitori tineri fermieri ai DR-30”

Cum devii eligibil?

Cheltuielile eligibile (prezentate la pp. 19-20 din Ghid) nu suferă nici ele modificări: toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a intervenției DR 30, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziţionare de teren (în procent de maximum 10% din valoarea sprijinului. Astfel, tinerii fermieri ce doresc achiziționarea de teren agricol au acum posibilitatea achiziționării prin proiect în limita a 10% din cei 70.000 euro.

tanar fermier cizme zootehnie scaled DR-30: Ce aduce nou Ghidul pentru tinerii fermieri?

Care sunt criteriile de punctaj?

Criteriile de selecție și de punctaj pot fi consultate în Ghid, la pp. 22-30. Acestea suferă mici modificări față de ghidul trecut prin următoarele elemente:

P.1 Principiul nivelului de calificare: studii superioare (25p), studii liceale sau postliceale (18p), curs de calificare/instruire superior (17p).

P.2 Principiul instalării tinerilor fermieri în Zona Montană (cel puțin 50% din suprafață sau din efectivul de animale): principiu care vine cu un punctaj puternic de 20 puncte, ceea ce favorizează în mod definitiv exploatațiile ce se află în zona montană.

P.3 Principiul comasării prin preluarea de exploatații: acest principiu propune 4 punctaje, dintre care 3 pot fi cumulate. Noutatea ghidului este preluarea a cel puțin o exploatație de la un cedent cu vârsta de cel puțin 60 de ani, criteriu supus unei dezbateri puternice, mai ales avându-se în vedere criteriul discriminatoriu al vârstei. Anticipăm că acest criteriu va fi modificat sub o altă formă până la publicarea ghidului final.

P.4 Principiul deținerii în proprietate a exploatației: acest criteriu va favoriza exploatațiile de dimensiuni mici, ghidul nespecificând clar ce reprezintă „cel puțin o parte din suprafețele de teren”. Apreciem că până la publicarea ghidului final se va realiza o explicație pertinentă. Totuși, interpretarea la momentul prezent este următoarea, nedeterminând exact ce reprezintă „a unei părți”:

 • Exploatațiile zootehnice: cel puțin a unei părți a suprafeţelor de teren aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale;
 • Exploatațiile vegetale: cel puțin a unei părți a suprafeţelor de teren aferente exploataţiei;
 • Solicitanții organizați sub forma II, IF, PFA trebuie să își constituie patrimoniu de afectațiune de la momentul depunerii cererii de finanțare, pentru a face dovada deținerii în proprietate a exploatației; acest patrimoniu de afectațiune permite unei persoane care desfăşoară o activitate să afecteze, prin propria voinţă, o parte a patrimoniului său acelei activităţi, iar creanţele născute ca efect al desfăşurării activităţii să fie acoperite doar cu acea parte a patrimoniului, fără ca ceilalţi creditori personali să îşi poată realiza creanţele asupra acestei părţi de patrimoniu. Practic, răspunderea pentru obligațiile II, IF sau PFA-urilor (ca asociere juridică) se face cu acest patrimoniu de afectațiune și, în completare, cu întreg patrimoniul său.

Patrimoniu de afectațiune

Conform art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008, patrimoniul de afectațiune este totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

P.5 Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturaleacest criteriu nu este unul de noutate. Așa cum am exemplificat și în articolele anterioare, se pune un accent deosebit pe două componente: 1) Combatere biologică a dăunătorilor și economie circulară și 2) pe agricultură de precizie și economie circulară, pentru un punctaj maxim de 25 puncte.

GRILA DE SELECȚIE PNS 2023-2027 – DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – o găsiți la pp. 22-24, în Ghid.

Concluzii

Așadar, noul DR 30 nu vine cu modificări consistente asupra ghidului solicitantului, singurele elemente de noutate fiind preluarea de exploatație de la un cedent cu vârsta de cel puțin 60 de ani și principiul deținerii în proprietate a exploatației. Vă îndemnăm să citiți articolele noastre anterioare despre pașii pe care trebuie să îi urmați.

Știri pe scurt

Vă supunem atenției o serie de articole publicate în online, pe site-urile Ferma Media Grup, care aduc clarificări cu privire la accesarea banilor europeni de către tinerii fermieri prin noul DR 30.

 • Diploma de minim 8 clase și un act prin care să se demonstreze competențele profesionale în domeniul agriculturii sunt obligatorii anul acesta pentru ajutorul de 70.000 euro/tânăr fermier! Click aici și citește articolul integral
 • Nu toți tinerii fermieri, crescători de animale, beneficiază de sprijinul financiar de 70.000 euro acordat anul acesta pentru instalarea ca șefi de exploatație. Ce înseamnă regula celor 24 de luni și cine este exclus de la această finanțare? Click aici și citește articolul integral
 • Tinerii fermieri ce doresc a aplica pe noul DR-30 vor trebui să îndeplinească atât criterii de eligibilitate, cât şi criterii de punctaj în vederea obţinerii finanţării dorite, în baza unei cereri de finanţare şi a unui plan de afaceri, susţinute de diverse documente solicitate de autoritate. Iată 4 recomandări esenţiale! Click aici și citește articolul integral
 • BANI EUROPENI: La momentul luării deciziei de aplicare pe fonduri europene două elemente cântăresc greu: ideea de investiţie şi costul investiţiei sau bugetul proiectului. Ce trebuie să ştii despre fluctuaţiile de preţ ale elementelor de cost bugetate! Click aici și citește articolul integral
 • Ordinul ANSVSA nr. 208 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor pune în încurcătură tinerii fermieri! Vezi despre ce este vorba! Click aici și citește articolul integral

un articol de ALEXANDRA BULIGA

Expert accesare fonduri nerambursabile

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →