De aproape două decenii în slujba crescătorilor de taurine - Revista Ferma
5 minute de citit

De aproape două decenii în slujba crescătorilor de taurine

presedinte iacob boca m De aproape două decenii în slujba crescătorilor de taurine

Între anii 2001-2005, Asociaţia a beneficiat de un proiect grant în
cadrul Unităţii de Management a Proiectului privind „Sprijinirea
Serviciilor din Agricultură”, având ca temă reorganizarea şi
îmbunătăţirea activităţii asociaţiei, proiect care s-a finalizat cu
succes.

Ne-am bazat pe obiectivul şi activităţile acestuia şi, cu sprijinul şi
voinţa crescătorilor, am constituit, conform O.G. 26/2000, un număr de
68 de filiale care au statut propriu şi personalitate juridică, acestea
primind îndrumare tehnică de la organizaţia judeţeană şi de la
specialiştii de profil.

Fiecare filială are un consiliu director format din cinci persoane.

La momentul actual, această structură deţine un număr total de 8456
membrii activi, crescători de taurine din judeţul Mureş. Membrii
asociaţiei au participat la multe consfătuiri şi vizite documentare,
atât interne şi externe.

La sfârşitul anului 2006, s-a ivit oportunitatea de privatizare a
Serviciului de Control Oficial a Producţiei Zootehnice la specia
bovină, ţinâdu-se cont de prevederile O.M. 19/2006 şi având în vedere
modele practicate de ţările vestice.

Acestă privatizare s-a realizat pe baza unei licitaţii publice, organizată de Direcţia Agricolă Mureş.

Câştigătorul licitaţiei a fost, conform caietului de sarcini, pe baza
planului de dezvoltare şi a documentelor prezentate, precum şi al
preţului de prestare per cap de animal controlat, Asociaţia
Crescătorilor de Taurine din judeţul Mureş.

Serviciul s-a atribuit pe baza unui contract încheiat între Direcţia
Agricolă Mureş şi Asociaţia noastră, şi a fost acreditată de ANARZ ca
organizaţie de control.
 

Structura serviciului de control oficial

• un preşedinte, obligatoriu crescător de taurine, mandatat să reprezinte interesele crescătorilor, funcţie fără retribuţie;
• un inginer de specialitate care coordonează tehnic activitatea în
teritoriu, numit prin decizie director tehnic al organizaţiei de
control, angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată,
transferat prin acordul părţilor de la DADR-UARZ Mureş;
• un consilier juridic angajat cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, transferat prin acordul părţilor de la DADR-UARZ Mureş,
care este şi membru al consiliului director, şi deţine funcţia de
trezorerier al asociaţiei;
• opt tehniceni controlori oficiali ai producţiei zootehnice,
transferaţi prin acordul părţilor de la DADR-UARZ Mureş şi angajaţi de
către asociaţie cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată;
• 33 de persoane care au absolvit un curs de pregătire şi
perfecţionare, organizat în colaborare cu Asociaţia şi DADR-UARZ Mureş,
care, după examen, au fost autorizaţi şi s-au încheiat convenţii civile
de prestări servicii;
• un operator PC care se va ocupa de introducerea datelor în baza de
date a activităţii de control, angajat cu contract pe perioadă
nedeterminată;
• un economist cu convenţie civilă de prestări servicii, care ţine evidenţa economico-financiară şi întocmeşte statele de plată;

Până în momentul de faţă, s-a reuşit dotarea minimă pentru desfăşurarea
activităţii, respectiv achiziţionarea logisticii necesare. Materialele
sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii de control, care se face
prin metoda A6/2, la intervale de 42 de zile.

Dotarea minimă s-a realizat din taxa de manoperă, acordată de la
bugetul de stat. Pentru că asociaţia nu deţine mijloace de transport
auto, deplasările se fac cu autoturismele proprietate personală, pentru
care contravaloarea combustibilului se poate deconta foarte rar, din
motive financiare.

Rezultate ale activităţii de control

Ca realizări în septembrie 2007, am reuşit să depunem decontul
activităţii la DADR-UARZ Mureş pentru un număr de 7003 capete bovine
controlate în sectorul privat, astfel: 3536 capete bovine aflate în
proprietatea a 34 de SC şi SA; 3467 capete bovine existente în
gospodăriile populaţiei şi  fermele familiale, care deţin de la 1 până
la 20 capete bovine.

Din păcate, crescătorul nu beneficiază deocamdată de stimulente în
plus, de pe urma acestui serviciu, aşa cum a beneficiat în anii
precedenţi.

Dacă nu se iau măsuri de remediere privind stimularea IA şi a COP-lui,
care, cum bine se ştie, sunt activităţi de interes naţional, ne putem
aştepta la o degradare genetică a efectivelor de taurine.

Recunoaştem că, în absenţa acestor bonificaţii, crescătorului este cu
greu convins să-şi introducă efectivul de bovine, pe baza unei cereri,
în controlul oficial.

Cu toate greutăţile pe care le întâmpinăm zi de zi, dorim ca, la finele
acestui an, să ne putem achita obligaţiile contractuale şi să ajungem 
la un efectiv de 10 mii de capete controlate.

Perspective  

• Preluarea urgentă a bazei de date electronice, cu acordul ANARZ, de
la DADR-UARZ Mureş, pentru introducerea buletinelor de control oficial
în programul naţional.
• Renegocierea şi mărirea preţului de manoperă al serviciului de
control/cap de bovină, care, la momentul de faţă, se prezintă ca un
preţ de subzistenţă.
• Constituirea, cu ajutorul celorlalte organizaţii de control acreditate din ţară, a unei Organizaţii Naţionale de profil.
• Preluarea şi promovarea activităţii de însămânţări artificiale,
serviciu  pentru care recent s-a încheiat protocolul de colaborare
între Asociaţie şi DADR-UARZ Mureş; asociaţia a fost recent acredidată
de ANARZ pentru gestionarea acestei activităţi.

În loc de concluzie

Într-un stat democratic, voinţa cetăţeanului, dacă acesta este de bună
credinţă, trebuie să domine şi trebuie recunoscută de către organele
abilitate drept o voinţă privată. Iniţiativa privată în domeniul
agricol trebuie sprijinită din fonduri bugetare şi finanţări
nerambursabile, recunoscândui-se tendinţa spre progres.

Personalul angrenat în activitatea de control supravieţuieşte datorită
fermierilor, care, la rândul lor, încearcă din răsputeri să se dezvolte
şi să facă astfel faţă cerinţelor impuse de Comunitatea Europeană.

Articol publicat în revista Ferma nr. 09 (53) – octombrie 2007.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →