CUM SE FACE REGLAREA DOZEI APLICATE LA MAȘINILE DE STROPIT? - Revista Ferma
8 minute de citit

CUM SE FACE REGLAREA DOZEI APLICATE LA MAȘINILE DE STROPIT?

PREGĂTIREA MAŞINII PENTRU VERIFICARE

Pentru început se umple rezervorul pe jumătate cu apă. Cu maşina ridicată şi rampă depliată în poziţie de lucru, se cuplează priză de putere şi se ambalează motorul la turaţie nominală, corespunzătoare unei turaţii de 540 [rot/min] la priză de putere. Presiunea de lucru se măreşte la maxim (că. 8 – 10 [bar]) şi se deschid robinetele de alimentare a pulverizatoarelor (poziţia “stropire”). În continuare se verifică etanşitatea pompei, a racordurilor, robineţilor, furtunurilor şi conductelor de transport a soluţiei de stropit. În caz de avarii (scurgeri), se remediază defecţiunile existente. În continuare, se reduce presiunea de lucru la circa 3 [bar] şi se verifică vizual uniformitatea de stropire (jeturile de picături). Duzele uzate formează jeturi neuniforme şi trebuie înlocuite. La eventualele duze înfundate, se curăţă filtrul şi orificiul duzei, utilizând periuţa specială pentru acest scop.

 

Stabilirea şi verificarea vitezei de lucru

 

Viteză de lucru pentru efectuarea lucrărilor de stropit este cuprinsă între 4 şi 10 (12) [km/h] în funcţie de starea terenului. Pentru verificarea vitezei reale de lucru (afectată de patinare), se umple din nou rezervorul pe jumătate cu apă. Se marchează pe teren cu jaloane un parcurs de 100 m sau se măsoară în teren distanţa între două repere şi se cronometrează timpul necesar parcurgerii acestei distanţe, cu turaţia motorului corespunzătoare turaţiei nominale a prizei de putere (540 [rot/min]).

 reglarea masinilor de stropit 01_b

Viteză reală se calculează cu ajutorul formulei:

reglarea masinilor de stropit 02_b 

De exemplu: Pentru 100 [m] parcurşi în 60 [sec.] rezultă o viteză de 100 x 3,6 : 60 = 6,0 [km/h].

 

Stabilirea cantităţii (dozei) de soluţie aplicate pe hectar

 

 Cantitatea de soluţie aplicată pe hectar depinde de produsul folosit. Recomandări privind concentraţia soluţiei sunt cuprinse în eticheta de ambalaj a produsului utilizat. Aproximativ, se poate calcula cu o concentraţie de 1 [ % ] respectiv 1 l sau kg produs comercial diluat în 100 l de apă.

De exemplu: pentru aplicarea unei doze de erbicid de 3,0 [l/ha] acesta va fi diluat într-o cantitate de 300 [ l ] de apă. În acest caz, doză de soluţie stropită pe hectar va fi de 300 litri.

Debitul mediu al unei duze pentru aplicarea dozei necesare de lichid se calculează cu formulă:

reglarea masinilor de stropit 03_b 

De exemplu: pentru aplicarea dozei de soluţie (D) de 300 [l/ha] la o viteză de lucru (v) de 6,0 [km/h], cu duze amplasate la distanţa (a) standard de 50 [cm], debitul unei duze (Q) va fi: Q = (·300 ([l/ha]) x 6,0 ([km/h]) x 0,50 ([m]) ) : 600 = 1,5 [l/minut].

Marea majoritate a maşinilor de stropit nu sunt echipate cu aparatură electronică, respectiv cu debitmetru şi debitul calculat nu poate fi reglat direct ci se reglează cu ajutorul presiunii de lucru.

Valoarea presiunii de lucru, corespunzătoare unui debit necesar (rezultat din calcul), se găseşte în tabelele puse la dispoziţie de firma producătoare. În tabelul de mai jos sunt redate debitele pentru duze de tip standard de calibrul 01 – 05 :

 reglarea masinilor de stropit 04_b

De exemplu: Din tabelul anterior rezultă că debitul necesar de 1,5 [l/min.] se poate realiza cu duze de calibrul 03 la presiune de că. 5 [bar], cu duze de calibrul 04 la o presiune cuprinsă între 2,5 şi 3,0 [bar] şi cu duze de calibrul 05 la o presiune cuprinsă între 1,5 şi 2,0 [bar].

O altă modalitate practică de determinare a debitului şi a duzei necesare obţinerii lui este cea realizată cu ajutorul riglelor sau a discurilor de calcul ale firmelor producătoare de duze.

De exemplu, o rigla de calcul permite calcularea atât a debitului duzei şi presiunii de lucru în funcţie de doză aplicată şi viteză de lucru, cât şi gradul de fineţe al spectrului de picături produs de duză pentru presiunea de lucru stabilită anterior. O astfel de riglă este pusă la dispoziţia operatorului de către firma Lechler. Pe o parte a riglei se găsesc scalele pentru calcularea debitului duzei şi alegerea calibrului duzei în funcţie de doză aplicată şi viteză de lucru a utilajului de stropit, denumită “l/ha – l/min – Calculator” care este calibrată pentru duzele de fabricație proprie: 

De exemplu: Folosind rigla de calcul pentru datele exemplului numeric rezultă că pentru doză de soluţie de 300 [l/ha], la viteză de lucru de 6,0 [km/h] şi distanţa între duze de 50 [cm] este necesar un debit de 1,50 [l/min]. Acest debit se poate realiza cu duze de calibrul 025 la presiunea de că. 7 [bar], cu duze de calibrul 03 la presiunea de că. 5 [bar], cu duze de calibrul 04 la presiune de 2,8 [bar], cu duze de calibrul 05 la presiune de 1,8 [bar] şi cu duze de calibrul 06 la o presiune de 1,35 [bar].

Pe cealaltă parte a riglei se află un “MVD – VDM – Calculator” cu scale corespunzătoare tipurilor de duze de fabricaţie Lechler (Standard şi LU-Universal, ID-Air Injector şi IDK – Air Injector Compact), utilizate pentru stabilirea gradului de fineţe al spectrului de picăruri, respectiv pentru determinarea diametrului mediu volumic (MVD – VDM) în funcţie de presiunea de lucru.

reglarea masinilor de stropit 06_b 

De exemplu: La presiunea de 2,8 [bar] duzele de calibrul 04, de tipul Lechler Universal (LU) şi Standard, formează stropi cu un diametru mediu volumic de 244 [μm] (microni).

 

Verificarea debitului duzelor şi a presiunii de lucru

 

Valorile tabelare sau cele calculate cu ajutorul riglei de calcul nu prezintă precizie satisfăcătoare decât în cazul duzelor noi, fapt pentru care este necesară verificarea practică a debitului duzelor. Cu presiunea de lucru reglată la valorile tabelare sau stabilite cu ajutorul riglei de calcul, se verifică debitul duzelor, prin colectarea lichidului pulverizat de acestea, de obicei în timp de 1 minut. Ştiut fiind faptul că între duze există mici diferenţe de debit, pentru o mai bună precizie a verificării, este necesară stabilirea debitului mediu, calculat din valorile debitului măsurat de la un număr de cel puţîn 10% din numărul total de duze aflate pe rampă maşinii.

 reglarea masinilor de stropit 07_b

Pentru măsurare se utilizează cilindrii gradaţi sau căni gradate cu o capacitate de 2,0 [ l ]. În plus, cănile şi cilindrii gradaţi special pentru acest scop posedă şi gradaţii de pe care se poate citi direct şi doză de lichid aplicat în funcţie de viteză de lucru.

reglarea masinilor de stropit 08_b 

O posibilitate mult mai expeditivă de verificare a debitului duzelor este cea de măsurare directă a debitului cu debitmetre. Pe piaţă se găsesc atât debitmetre digitale (electronice) cât şi debitmetre de tip analog (hidraulice). Preţul de achiziţie al acestor instrumente este destul de ridicat şi precizia lor este satisfăcătoare. Din categoria debitmetrelor hidraulice, cel mai cunoscut este debitmetrul McKensie (McKensie Calibrator), oferit de o serie de firme între care Spraying Systems, Lurmark ş.a. Debimetrul McKensie se compune dintr-un tub transparent cu scală în interiorul căruia se găseşte o bilă. Curentul de lichid captat de la duză, întră prin partea de jos a tubului transparent şi determină deplasarea în sus a bilei până în momentul când forţa exercitată de viteză lichidului este egală cu greutatea bilei. Nivelul atins de bilă este proporţional cu viteză de scurgere a lichidului, respectiv cu debitul duzei. În cazul în care se constată diferenţe între debitul calculat şi debitul real, se reglează corespunzător presiunea de lucru şi se repetă verificarea până când se obţine debitul dorit.

reglarea masinilor de stropit 09_b 

Proba cu apă în teren

 

Pentru o mai mare siguranţă în ceea ce priveşte reglarea corectă a parametrilor de lucru se recomandă efectuarea unei probe cu apă în teren. Rezervorul maşinii se umple din nou pe jumătate cu apă şi se marchează nivelul pe peretele rezervorului. Apoi se efectuează, cu presiunea şi viteză de lucru stabilită la reglare, una sau două treceri de-a lungul parcelei. Se citeşte sau se marchează din nou nivelul final al apei din rezervor, după care se umple rezervorul la nivelul iniţial măsurând cantitatea de apă necesară cu ajutorul unei găleţi gradate. Cunoscând cantitatea de apă stropită şi împărţind-o la suprafaţa stropită (= lungimea parcelei x lăţimea de lucru x nr. de treceri : 10.000), obţinem doză reală de lichid (soluţie) aplicată

În cazul în care, lungimea parcursului de verificare a dozei de lichid aplicat este de 100 [m] şi doză aplicată este de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 sau 500 de litrii pe hectar putem utiliza, atât pentru reglarea cât şi pentru verificarea dozei de lichid, nomogramă de pe pagină următoare:

 reglarea masinilor de stropit 10_b

De exemplu: Folosind nomogramă de mai sus rezultă că, în cazul aplicării unei doze de soluţie de 250 [l/ha] cu o rampă cu lăţimea de lucru de 18 [m], cantitatea de lichid stropită pe un parcurs cu lungimea de 100 m va fi de 45 [ l ].

 

Cantitatea de apă rămasă după verificarea dozei aplicate (1/2 din rezervor) o putem folosi în continuare la prepararea soluţiei de stropit.

 

 

Conf. dr. ing. Bungescu Sorin Tiberiu

Prof. asoc. dr. ing. Stahli Walter

USAMVB “Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →