Cum s-a schimbat agricultura României în 10 ani? - Revista Ferma
5 minute de citit

Cum s-a schimbat agricultura României în 10 ani?

Conform datelor finale aleRGA2020, publicate de Institutul Național de Statistică la finalul anului 2022, în 2020, în România existau 2,887 de milioane de exploatații agricole, care utilizau 12,8 milioane hectare de teren agricol.

Din totalul exploatațiilor agricole existente, 1,769 milioane erau exploatații mixte, 1,047 milioane – exploatații vegetale și 45.299 – exploatații doar cu efective de animale.

 

DE 12,5 ORI MAI MULTE PFAURI


Per total, numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a scăzut cu 25,3% față de anul 2010, dar acestea erau încă majoritare în România (99,12%), în timp ce doar 0,88% din toate exploatațiile agricole (25.394 de exploatații, cu 17,3% mai puține decât în 2010) aveau personalitate juridică.

S-au ”pierdut pe drum” peste un milion de gospodării individuale, însă, în 2020, erau deja de 12,5 ori mai multe (64.235) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, față de 5.183 în 2010.

 

97% GOSPODĂRII INDIVIDUALE


Din totalul de 2,86 milioane de exploatații fără personalitate juridică, aproape 2,8 milioane (96,89% din totalul exploatațiilor agricole existente în 2020) aveau statut de gospodării individuale, 54.545 – persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale și 9.690 – întreprinderi familiale, în timp ce, din exploatațiile cu personalitate juridică, doar 14.265 erau societăți comerciale cu capital majoritar privat, restul fiind regii autonome (87), asociații agricole (3.411), societăți comerciale cu capital majoritar de stat (128), institute și stațiuni de cercetare și unități școlare cu profil agricol (141), primării (2.492), alte instituții publice (215), cooperative (160), fundații, biserici, școli (4.495).

recensamant agricol 02_b 

4,42 HA ESTE SUPRAFAŢA MEDIE PER EXPLOATAŢIE

 

Suprafața agricolă medie per exploatație a crescut cu cca. 28% în zece ani, de la 3,45 ha în 2010, la 4,42 ha în anul 2020.

Suprafața agricolă utilizată ce a revenit, în medie, pe o exploatație agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,73 ha, comparativ cu 1,95 ha în 2010, iar pentru o exploatație cu personalitate juridică a fost de 194,78 ha, de la 190,78 ha în 2010.

 

54% DINTRE EXPLOATAŢII AU SUB 1 HECTAR!


În 2020, exploatațiile care au utilizat o suprafață agricolă de până la 1 hectar erau mai puține cu 488.000, adică cu 24,2% decât în urmă cu zece ani, în principal, datorită faptului că existau mai puține exploatații cu suprafață mai mică de 0,1 ha (4,3% din total în 2020, față de 10,3% în 2010).

Exploatațiile sub 1 ha, deși au reprezentat 54% din numărul total, au utilizat numai 4,6% din suprafața agricolă (261.922 ha), exploatațiile între 1 ha și 5 ha au reprezentat 36,3% din numărul total și au utilizat 18,2% din suprafața agricolă, iar cele peste 50 ha au avut o pondere foarte mică (cca. 1%), dar au utilizat 54% din suprafața agricolă.

La extremă, în 2020, România avea 1.003 ferme cu suprafața de peste 1.000 ha, care exploatau, în total, peste 2 milioane ha de teren agricol, din care 1,75 mil. ha de teren arabil.

 

MAI PUŢINE PĂŞUNI, MAI MULT TEREN ARABIL


Suprafața agricolă utilizată în 2020 era de 12,763 milioane ha, cu 543 mii ha (4,1%) mai mică decât în 2010, din care terenul arabil reprezenta  67,2%, pășunile și fânețele – 29,2% și culturile permanente – 2,7%.

În acest interval de zece ani, s-au pierdut 783.000 ha (cca. 17,4%) cu pășuni și fânețe, în timp ce suprafața de teren arabil a crescut cu 258.000 ha (3,1%), iar cea cu culturi permanente cu 32.000 ha (10,4%).

recensamant agricol 01_b 

PROPRIETATE ŞI ARENDĂ


Din punct de vedere al proprietății asupra suprafeței agricole utilizate, aproape 92% din exploatații dețin în proprietate teren agricol. Peste 98% dintre proprietarii de terenuri agricole sunt gospodării individuale, fără personalitate juridică, care dețin 33,5% din suprafața agricolă utilizată în România.

Deși exploatează peste un sfert (3,346 mil. ha) din suprafața agricolă totală a țării, fermele cu personalitate juridică și capital privat din România dețin în proprietate sub 4% din teren (505.682 ha). Aproape jumătate (44%) din aceste ferme nu au în proprietate teren agricol.

Doar 44,5% (5,688 mil. ha) din suprafața agricolă utilizată în România este deținută în proprietate de cei care o exploatează, restul suprafeței fiind exploatată în arendă – 37,5% (4,785 mil. ha), în parte sau alte moduri de deţinere – 13,5% (1,73 mil. ha) sau teren comun – 4,5% (558.000 ha).

 

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL


DateleRGAau fost colectate în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, luând în considerare anul agricol 2019-2020 (1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020) pentru utilizarea terenurilor și munca în agricultură, data de 31 decembrie 2020  – pentru efectivele de animale și perioada 2018-2020, pentru dezvoltare rurală.

România a pierdut aproape 1 milion de exploatații agricole în zece ani!

CITIŢI ÎN NUMĂRUL VIITOR

Citiți, în edițiile următoare ale Revistei Ferma, cum s-a schimbat, între 2010 și 2020, situația efectivelor de animale și a forței de muncă din agricultură, precum și care sunt regiunile și județele cu cele mai mari suprafețe agricole și efective de animale.

 

AGRICULTURA ROMÂNIEI 2010-2020

 

Indicatori

TOTAL exploatații agricole

Fără personalitate juridică

Cu personalitate juridică

2010

2020

2010

2020

2010

2020

Număr exploatații agricole

3,856

mil.

2,887

mil.

3,825 mil.

(99,2%)

2,861 mil.

(99,12%)

30.669

(0,80%)

25.394

(0,88%)

Suprafața agricolă utilizată

13,298

mil. ha

12,763

mil. ha

7,445 mil. ha (55,99%)

7,816

mil. ha

5,853 mil. ha (44,01%)

4,946

mil. ha

Teren arabil

8,305 mil. ha

8,564 mil. ha

4,721 mil. ha

4,605 mil. ha

3,584 mil. ha

3,959 mil. ha

Pășuni și fânețe

4,494 mil. ha

3,723 mil. ha

2,306 mil. ha

2,815 mil. ha

2,188 mil. ha

908.207 ha

Culturi permanente

317.000 ha

343.830 ha

236.000 ha

266.110 ha

81.000 ha

77.720 ha

Grădini familiale

181.568 ha

124.482 ha

181.568 ha

124.482 ha

Suprafața medie

pe exploatație

3,45 ha

4,42 ha

1,95 ha

2,73 ha

190,84 ha

194,78 ha

Sursa: Institutul Național de Statistică

 

un articol de

VIOLETA MÂŢ

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →