Conectarea României la priorităţile UE: Ce urmează? - Revista Ferma
8 minute de citit

Conectarea României la priorităţile UE: Ce urmează?

Avem, acum, câteva repere clare despre ceea ce urmează să fie propus şi decis la nivel european, câteva repere pe baza cărora România poate să îşi pregătească poziţiile şi un plan de acţiune, astfel încât să valorifice aceste oportunităţi – fonduri europene şi investiţii.
Pusă în practică, prioritizarea investiţiilor pe aceste două coordonate va reseta complet economia, societatea şi modul de viaţă european în următoarele decenii. Multe sectoare industriale vor trebui să se adapteze sau să se reinventeze. Evoluţia şi impactul tehnologiilor digitale, dezvoltarea tehnologiilor bazate pe Inteligenţa Artificială, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi accentul pe tehnologiile verzi, în general trecerea de la economia lineară (care consumă resurse) la economia circulară (care foloseşte preponderent resurse regenerabile şi reciclabile) vor face ca, în două-trei decenii, industria, afacerile, relaţiile sociale chiar, să arate cu totul altfel decât azi. Evident, prima discuţie la nivel european se leagă de resurse. Pentru ca această viziune să devină realitate, este nevoie de bani.
Va fi nevoie de un buget european ambiţios, dar foarte probabil acesta nu va fi suficient pentru a susţine statele membre şi sectorul privat să finanţeze restructurarea economiilor în acord cu ambiţiile asumate. Va trebui să gândim şi să dezvoltăm la nivel european şi naţional instrumente financiare complementare bugetului european.

Conectarea României la priorităţile UE_b

Priorităţile. Ce urmează?

Pactul ecologic european: După ce şi-a prezentat primele iniţiative-cheie în lunile decembrie 2019 şi ianuarie 2020, Comisia Europeană va propune un act legislativ european privind măsuri de combatere a schimbărilor climatice, menit să consacre în legislaţie obiectivul atingerii neutralităţii emisiilor de carbon în 2050. Neutralitatea emisiilor de carbon nu înseamnă doar reducerea emisiilor, ci şi măsuri care să compenseze carbonul emis cu captarea acestuia sau emisii de oxigen, cum ar fi, de exemplu, împăduririle, de care România are mare nevoie şi care pot fi finanţate la nivel european. Un pact european privind clima va conjuga toate aceste eforturi, cooptând, în acest sens, regiunile, comunităţile locale, societatea civilă, universităţile şi cercetarea, industria şi cetăţenii. Comisia va prezenta iniţiative menite să combată declinul biodiversităţii şi – prin intermediul Strategiei „De la fermă la consumator” – să îi ajute pe fermieri să furnizeze într-un mod mai durabil consumatorilor alimente de înaltă calitate, sigure pentru consum şi la preţuri accesibile, promovând tehnologii de producţie nepoluante şi benefice pentru sănătate.

Pregătirea pentru era digitală

O nouă Strategie europeană privind datele colectate de sistemele şi dispozitivele informatice va permite Uniunii să beneficieze de valoarea enormă pe care o reprezintă în economia digitală datele fără caracter personal. Mai mult decât atât, un Act al Serviciilor Digitale va întări piaţa unică europeană a serviciilor digitale şi va furniza Intreprinderilor Mici şi Mijlocii cadrul pentru a avea succes pe această piaţă astfel lărgită. Dezvoltarea şi integrarea pe piaţa europeană a tehnologiilor bazate pe Inteligenţa Artificială va fi însoţită de o nouă strategie industrială pentru Europa, menită să consolideze capacităţile industriale şi de inovare europene.
Un sector cheie care va fi influenţat de aceste schimbări este cel energetic. Tendinţa este de a renunţa nu doar la cărbune, dar şi la gaz şi chiar la energia nucleară. Aceste ultime două surse de energie fac încă obiectul unor discuţii şi dispute la nivel european, dacă să mai fie susţinute financiar sau nu. România, alături de alte state membre, va trebui să convingă că nu putem imagina o perioadă de tranziţie rezonabilă fără susţinerea în continuare a acestor surse de energie.

Conectarea României la priorităţile UE_b

Unde este România?

Vom fi în măsură să facem faţă transformărilor din Pactul Verde European şi Agenda Digitală şi să contribuim la modelarea lor, să transformăm provocările în oportunităţi, doar dacă ne pregătim serios şi din timp.
Dacă vrem să influenţăm deciziile ce vor fi luate la nivel european în acest an şi în anul care vine, trebuie să avem un plan de priorităţi, alături de o viziune a acestei transformări în condiţiile specifice din România şi să venim cu idei pe care să le introducem în proiectele legislative ce vor fi discutate în perioada următoare la nivel european, cu impact şi aplicabilitate directă în România.
Cum facem din acest Pact Verde European o oportunitate pentru transformarea zonelor miniere? Ce investiţii sunt necesare şi unde? Cum retehnologizăm şi digitalizăm industria şi agricultura şi reducem poluarea? Cum valorificăm contribuţia pe care o pot avea fermierii? Ce rol au autorităţile locale? Cum folosim această oportunitate pentru a replanta pădurile puse la pământ fără scrupule? Cum facem din acest pact o oportunitate pentru dezvoltarea unui sector digital puternic în România? Ce priorităţi vizăm în sectorul digital pentru a crea valoare adăugată şi nu doar servicii pentru alţii? In ce domenii ale industriei, precum şi ale serviciilor sociale vrem să susţinem cercetări aplicate şi investiţii în Inteligenţa Artificială?
Sunt multe întrebări la care, deocamdată, administraţia românească nu are răspunsuri, iar mediul politic încă nu ştie de unde să apuce aceste chestiuni. Din păcate, nici nu ştiu să existe un grup de lucru la nivelul Guvernului care să se gândească serios la conectarea României cu marile teme care vor domina următorii ani şi, mai mult, de care vor depinde investiţiile în ţară. Premierul Ludovic Orban a fost la Bruxelles, a avut întâlniri relevante pe aceste teme şi sunt sigur că este la curent cu tendinţele, riscurile şi oportunităţile pe care aceste două mari priorităţi europene le prezintă pentru România. Acum trebuie să vină cât mai repede cu un răspuns al României la aceste teme.
De când a aderat la Uniunea Europeană, România a fost în cel mai bun caz reactivă la crizele sau transformările care s-au produs. Acum, am avea ocazia să fim proactivi şi să fim printre cei care dau direcţia, nu doar primesc ghionturi.

Ce facem în Parlamentul European!

Grupul Renew Europe, pe care îl conduc, nu va sta doar să aştepte propuneri şi rezultate din partea Comisiei Europene. Am venit deja cu idei despre cum credem că ar putea fi rezolvată problema migraţiei, despre cum ar putea fi pus în practică Pactul Verde, în aşa fel încât să nu se transforme în „fabrică de norme şi constrângeri”, ci să ofere oportunităţi de investiţii creatoare de locuri de muncă, oportunităţi de dezvoltare a unor sectoare ale economiei insuficient valorificate de România. In perioada următoare, vom prezenta o viziune despre cum credem că ar trebui abordată susţinerea, dar şi reglementarea Inteligenţei Artificiale. Lucrăm la o viziune despre cum poate fi reformată Politica Agricolă Comună, pentru ca normele de mediu pe care trebuie să le respecte agricultorii să fie tot atâtea opotunităţi care să se traducă în venituri pentru aceştia.
De asemenea, vreau să fim motorul unui dialog constant şi real cu cetăţenii, prin „Conferinţa pentru viitorul Europei”. Pentru că am văzut ce înseamnă decuplarea de cetăţeni în cazul Brexit-ului, trebuie să tragem toate învăţămintele din ce s-a întâmplat cu britanicii. Chiar toate, inclusiv pe cele care ne convin mai puţin. Să îmbunătăţim modul de funcţionare a UE, iar „Conferinţa pentru viitorul Europei” poate să fie generatorul acestor idei noi.
Uniunea Europeană este percepută prea mult ca producătoare inflaţionistă de norme şi reguli şi prea puţin aducătoare de lucruri utile în domenii precum sănătatea, educaţia, calificarea profesională etc.. Comisia Europeană trebuie să facă un efort, să vină cu soluţii simple, uşor de înţeles şi de explicat. Este totodată rolul Parlamentului şi al Consiliului să se asigure că aduc claritate în procesul legislativ şi că nu complică, aşa cum din păcate se întâmplă de multe ori, acte normative europene la un nivel la care înţelegerea lor este accesibilă doar unui grup restrâns de experţi.
Aceste domenii reprezintă viitorul şi trebuie să fim în stare să explicăm viitorul fiecărui cetăţean. Vom creşte încrederea în Uniunea Europeană numai în măsura în care deciziile luate la nivel european generează bunăstare, iar oamenii pot să vadă beneficii concrete. Altfel, nu facem decât să încurajăm spaime alimentate populist. Aceasta este provocarea pentru UE şi pentru noi, individual.

Dacian CIOLOŞ

Articol publicat în revista Ferma nr. 3/252 (ediţia 15-29 februarie 2020)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →