Condiții mai drastice pentru apicultorii care accesează bani publici, pentru achiziția de tratamente - Revista Ferma
4 minute de citit

Condiții mai drastice pentru apicultorii care accesează bani publici, pentru achiziția de tratamente

apicultura, bani europeni, Planul Strategic, varooza
foto: Pixabay

Apicultura este o activitate agricolă sprijinită financiar de la bugetul public, în cadrul Planului Strategic 2023 – 2027. Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1.571/2022 ( art. 2., alin. e ), aprobată prin Ordinul nr. 105/2023 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, semnat la vremea respectivă de Petre Daea.

Ordinul nr. 105/2023 a fost modificat prin Ordinul 228/2024, semnat de actualul ministru, Florin Barbu, și publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 538, pag. 10 – 30, 10 iunie 2024. 

Una dintre modificări vizează achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și/sau nosemozei.

Astfel, la art. 14, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

apicultorul trebuie să achiziționeze produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut conform adeverinței ANZ eliberate înainte de data tuturor achizițiilor, cât și cel achiziționat conform documentelor justificative, indiferent de intervenția accesată. În cazul în care apicultorul nu face dovada achiziționării produselor medicinale veterinare pentru efectuarea a cel puțin un tratament pentru tot efectivul de albine deținut și achiziționat, cererea este neeligibilă în întregime.

Pentru comparație, versiunea anterioară suna așa:

”apicultorul trebuie să achiziționeze medicamente pentru tratarea varoozei și/sau nosemozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat, indiferent de intervenția accesată”.

Tot la art. 14, a fost introdusă o prevedere nouă, după litera d):

”e) familiile de albine achiziționate nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor începând de la data emiterii adeverinței ANZ până la data efectuării plății sprijinului financiar; de asemenea, familiile deținute de apicultor nu se unifică între ele începând de la data emiterii adeverinței ANZ până la data efectuării plății sprijinului.”

Art. 15, care conține prevederi specifice pentru „Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei” a fost, de asemenea, modificat:

”Condițiile de eligibilitate specifice pentru intervenția IS A-04-01 «Achiziționarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei» sunt: 

a) produsele medicinale veterinare achiziționate trebuie să fie autorizate prin procedură națională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar — ICPBMV sau prin procedură centralizată de către Agenția Europeană a Medicamentelor «EMA»; 

b) produsele medicinale veterinare trebuie să fie achiziționate de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru comercializare, conform legislației în domeniu;

c) produsele medicinale veterinare pentru tratarea varoozei se achiziționează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deținut și achiziționat de apicultor, indiferent de măsura accesată în cadrul planului strategic; 

d) apicultorii în conversie/certificați pentru apicultura ecologică vor achiziționa produse medicinale veterinare pentru a trata efectivele de albine cu produsele menționate în legislația specifică

(2) Prin intervenția IS A-04-01 se decontează maximum 3 produse medicinale veterinare diferite/beneficiar/an de cerere pentru tratarea varoozei și maximum 3 produse medicinale veterinare diferite/beneficiar/an de cerere pentru tratarea nosemozei, în limita cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unități întregi, în funcție de forma de prezentare. 

(3) Nu se decontează fracții ale unităților întregi, decontul se realizează de către APIA prin rotunjirea în plus a cantității până la o unitate întreagă de produs medicinal veterinar, respectiv ambalaj unitar. 

(4) Cheltuielile eligibile pentru intervenția IS A-04-01 «Achiziționarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei» sunt: 

  1. a) valoarea fără TVA a produselor medicinale veterinare pentru tratarea varoozei, achiziționate până la data depunerii cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 51; 
  2. b) valoarea fără TVA a produselor medicinale veterinare pentru tratarea nosemozei, achiziționate până la data depunerii cererii de plată.

 (5) Documentele justificative specifice pentru intervenția IS A-04-01 «Achiziționarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei» sunt: 

  1. a) copia facturii de achiziție a produselor medicinale veterinare și copia documentelor care atestă efectuarea plății produselor medicinale veterinare pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislației în vigoare;
  2. b) declarație pe propria răspundere că produsele medicinale veterinare achiziționate prin intervențiile apicole sunt pentru tratarea varoozei și/sau pentru tratarea nosemozei a întregului efectiv de familii de albine deținut și/sau achiziționat.”

Consultă integral Ordinul 228/2024, pag 10 – 30 .

 

 

 

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →