Câmp curat, profit curat! - Revista Ferma
3 minute de citit

Câmp curat, profit curat!

Însă ar fi de dorit ca fermierii să aplice metode integrate de combatere, deoarece mijloacele chimice nu sunt suficiente, întrucât unele specii de buruieni rezistă la acțiunea erbicidelor.

Asolament

Rolul rotației culturilor și a asolamentului în controlul îmburuienării
Prin rotația culturilor are loc și o rotație a lucrărilor solurilor, a fertilizării și a erbicidării, care determină schimbarea mediului prielnic pentru dezvoltarea anumitor specii de buruieni.
• La grâul de toamnă, în cultura repetată, gradul de îmburuienare crește în al doilea an cu 37 la sută și an al treilea cu 69 la sută. Față de monocultura de grâu, în rotația de doi ani îmburuienarea scade de trei ori, iar în rotații de patru ani, de peste cinci ori.
Determinându-se gradul de îmburuienare la grâu, în primăvară, s-au găsit: în monocultură – 900 buruieni/mp, care cântăreau 1150 kg SU (substanță uscată) la hectar, iar în rotație de trei ani, 52-85 buruieni/mp, care cântăreau 6-55 kg SU/ha. La determinările efectuate la cultura grâului, atât în primăvară, cât și la recoltare, s-a găsit gradul de îmburuienare redat în tabelul 1. Observăm că gradul de îmburuienare la grâu scade când crește proporția plantelor prășitoare în asolament și crește odată cu ponderea grâului.
Nivelul îmburuienării la grâu variază și în funcție de fertilizare (tabelul 2).
• La porumb, încărcătura de buruieni determinată de la recoltare, în funcție de rotația culturilor, a fost astfel: în monocultură, 163 buruieni/mp, în rotație de 2 ani, 88 buruieni/mp și în rotație de 3 ani, 45 buruieni/mp.
Monocultura de porumb s-a îmburuienat, în special, cu specii monocotiledonate (Setaria, Echinochloa, Digitaria), care apar după ultima prașilă.
• La alte specii de cultură, numărul de buruieni în monocultură a fost mai mare de 5,5 ori la secară și de 16,5 ori la mei, față de asolament.
Determinându-se numărul de semințe de buruieni, pe stratul 0-30 cm de sol, s-au găsit 42.000 semințe/mp, în monocultura de grâu, și 28.700 semințe/mp în rotația de doi ani.
În fiecare cultură se înmulțesc buruienile caracteristice, adaptate la particularitățile biologice ale plantelor de cultură și la agrotehnica ce i se aplică. Prin rotație se schimbă mediul natural și se alternează diferite măsuri agrotehnice, împiedicând dezvoltarea nestingherită a buruienilor. Așadar, este absolut necesară rotația culturilor, precum și asolamentul, pentru a se obține culturi curate, cu producții ridicate, fără nici o cheltuială suplimentară.

 

COMBATERE VS. CONTROL
În zilele noastre, păstrarea biodiversității în lumea vegetală impune o reconsiderare a modului de combatere a buruienilor. Ele trebuie reduse până la pragul economic de dăunare (PED), adică atunci când ele nu mai pot influența semnificativ diminuarea producției agricole. Termenul de combatere, de distrugere a buruienilor, nu este cel adecvat, mai potrivit este cel de control al gradului de îmburuientare.

Tab Asolament

Articol publicat in revista Ferma nr. 3 (186) din 15-28 februarie 2017

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →