Calitatea seminţelor duce la reuşita culturilor furajere - Revista Ferma
3 minute de citit

Calitatea seminţelor duce la reuşita culturilor furajere

lucerna12 m Calitatea seminţelor duce la reuşita culturilor furajere

Dintre acestea factorul principal, care contribuie cel mai mult la realizarea unei culturi bine răsărite, uniforme şi eficiente îl reprezintă calitatea seminţelor folosite pentru semănat. Din acest punct de vedere foarte mulţi fermieri îşi compromit cultura respectivă înainte de semănat, din momentul cumpărării seminţelor necesare, prin ignorarea calităţi acestora, exprimată în primul rând prin capacitata lor de germinaţie.

În domeniul producerii, dar mai ales al comercializării seminţelor de plante furajere, deşi există un cadru legislativ adaptat normelor UE, nu se respectă o serie de criterii care stau la baza valorificării acestora: provenienţa, denumirea soiului, categoria biologică, calitatea (identificată prin buletine sau certificate de analiză a purităţii, germinaţiei, atacului de boli şi dăunători, anul producerii seminţelor).

Această situaţie determină o mare diferenţiere a preţurilor de vânzare a seminţelor de plante furajere faţă de celelalte plante agricole, neexistând întotdeauna, o corelaţie directă între costul acestora şi calitatea lor.

În acest mod foarte mulţi fermieri achiziţionează seminţe cu valoare calitativă scăzută, dar cu satisfacţia de moment că „buzunarele” s-au golit mai puţin. Efectele acestui compromis se vor vedea, imediat, după semănatul seminţelor.

Pentru a exemplifica acest „compromis”, în tabelul 1, s-a evidenţiat efectul a două catgorii de seminţe, cu germinaţie diferită, asupra producţiei şi eficienţei culturii de lucernă.

Astfel, în cazul seminţelor de calitate scăzută, cu germinaţie de 60%, achiziţionate fără buletine sau certificate de calitate, se realizează o cultură mediocră agronomic şi compromisă economic, cu următoarele caracteristici: răsărire şi densitate în toţi anii de vegetaţie foarte scăzută, producţii mici şi perioadă scurtă de folosinţă (3 ani), cu o pierdere medie anuală de 150 lei/ha.

În situaţia folosirii la semănat a unor seminţe de înaltă valoare biologică, cu o germinaţie de cel puţin 90%, atestată în buletine şi certificate de analize, cultura de lucernă are toate şansele să realizeze următorii parametri tehnici şi economici: uniformitate şi densitate optimă în toţi anii de vegetaţie, producţii ridicate de furaj, perioadă mai lungă de folosinţă (peste 4 ani), obţinerea de profit în fiecare an de producţie (în medie 962 lei/ha).

Folosirea unor seminţe de calitate şi cu valaore biologică ridicată condiţionează aplicarea unui sistem tehnologic optim la semănatul acestora. Acesta este prezentat în tabelul 2 şi cuprinde principalele elemente tehnologice specifice pentru semănatul unor specii de plante furajere perene: condiţii minime de calitate a seminţelor, norma de semănat, adâncimea de semănat şi densitatea plantelor.

Tabelul 1
Influenţa calităţii seminţelor (germinaţiei) asupra producţiei de masă verde, duratei de folosinţă şi eficienţei culturii de lucernă

Tabel calitate seminţe

 

Tabelul 2
Elemente tehnologice importante pentru semănatul unor plante furajere perene

Tabel elemente tehnologice

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 2(46)/2007

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →