ATENȚIE LA ANTRAX! Măsuri legiferate de ANSVSA - Revista Ferma
4 minute de citit

ATENȚIE LA ANTRAX! Măsuri legiferate de ANSVSA

Vaccin Anthrax credit foto iStock.comKittisak Kaewchalun scaled ATENȚIE LA ANTRAX! Măsuri legiferate de ANSVSA
credit foto @iStock.com/Kittisak Kaewchalun

ANSVSA a elaborat și adoptat recent norma sanitară veterinară care stabilește măsurile de prevenire, control, notificare, declarare și stingere în cazul apariției unui focar de antrax.

Antraxul, cunoscut și sub numele de cărbune enfizematos, bubă neagră sau dalac, este o boală infecțioasă comună omului și animalelor, care afectează rumegătoarele, cabalinele și porcii, mai rar alte specii de animale.

Este produsă de Bacillus anthracis, care prin forma de rezistență sporulată mare se menține un timp îndelungat în mediul exterior, cu rezistență mai ridicată la acțiunea factorilor din mediul extern.

Ce au de făcut fermierii? Ce au de făcut autoritățile?

3 MĂSURI nespecifice pentru prevenirea antraxului

 1. Animalele achiziționate trebuie să provină dintr-o exploatație care nu este supusă restricțiilor de antrax în ultimele 40 de zile și în care au fost efectuate acțiuni de imunizare cu cel puțin 21 de zile și nu mai mult de 12 luni de la ultima vaccinare;
 2. Interzicerea sângerării și jupuirii animalelor ce au prezentat semne clinice de antrax, precum și a deschiderii cadavrelor cu suspiciune de antrax, pentru a împiedica sporularea germenilor și răspândirea bolii.
 3. Interzicerea folosirii în consum a cărnii și produselor de la animale receptive, sacrificate de urgență, înainte de examenul efectuat de un medic veterinar.

VACCINAREA ESTE OBLIGATORIE pentru prevenirea antraxului!

Măsurile specifice aplicate pentru prevenirea antraxului sunt următoarele:

 1. Supravegherea pasivă prin examen clinic al bovinelor, ovinelor, caprinelor, ecvideelor, porcinelor, carnasierelor și al speciilor receptive din fondul cinegetic;
 2. Vaccinarea anticărbunoasă a animalelor din speciile receptive, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. Se efectuează vaccinări de completare lunare la animale din specii receptive care la data efectuării campaniei de vaccinare nu au putut fi vaccinate din cauze obiective, animalele putând fiind scoase la pășune după instalarea imunității, respectiv la 21 de zile de la vaccinare;
 4. În cazul confirmării unui focar de antrax, toate animalele receptive care, conform anchetei epidemiologice, nu au fost vaccinate în ultimele 6 luni se vaccinează;
 5. Vaccinarea se execută cu un vaccin care deține autorizație de plasare pe piață, conform legislației în vigoare.

MĂSURI CARE SE IAU LA SUSPICIUNEA DE ANTRAX

Operatorii, proprietarii, deținătorii de animale și persoanele care lucrează cu animalele aplică următoarele măsuri pentru a preveni răspândirea bolii:

 • anunță în regim de urgență, dar nu mai târziu de 24 de ore, medicului veterinar de liberă practică împuternicit/oficial cazurile de îmbolnăviri/mortalități;
 • izolează animalul/animalele bolnave de restul efectivului;
 • nu mișcă animalele moarte și iau măsurile necesare pentru a evita orice contact cu alte animale;
 • nu deschid cadavrele și nu efectuează jupuirea acestora;
 • nu sacrifică animalele cu simptome de boală și nu dau în consum produsele și subprodusele acestora;
 • nu efectuează mișcări de animale din/în exploatație/unitate.

MĂSURI CARE SE IAU LA CONFIRMAREA UNUI FOCAR

Medicii veterinari aplică următoarele măsuri:

 • interzic orice mișcare a animalelor în și din exploatație, cumpărarea sau vânzarea acestora, precum și orice formă de înstrăinare;
 • asigură supravegherea zilnică prin examen clinic a animalelor din focarul de antrax până la stingerea bolii;
 • supraveghează respectarea restricțiilor de mișcare de către proprietarul/operatorul/deținătorul de animale;
 • întocmesc ancheta epidemiologică la confirmare, declară boala și stabilesc planul de măsuri împreună cu unitatea locală de sprijin;
 • efectuează vaccinarea bovinelor, cabalinelor, ovinelor și caprinelor din cadrul localității care nu au fost vaccinate în ultimele 6 luni;
 • dispun uciderea prin metode nesângeroase a animalelor bolnave, cu semne clinice (acestea nu se tratează) și a celor confirmate prin examene de laborator;
 • interzic consumul de lapte de la animalele cu semne clinice de boală, dispunând denaturarea acestuia;
 • dispun răcirea promptă și prelucrarea laptelui provenit de la animalele clinic sănătoase printr-un tratament termic cel puțin echivalent cu pasteurizarea.

TREBUIE ANUNȚAT ȘI MEDICUL UMAN!

Medicii veterinari sunt obligați să notifice confirmarea antraxului direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, precum și direcției de sănătate publică județene, apoi efectuează acțiunile de dezinfecție/dezinsecție/deratizare sub supravegherea medicului veterinar oficial.

Foarte important, va fi notificată cabinetului medical uman de pe raza localității suspiciunea de antrax, în vederea supravegherii persoanelor care au manipulat și au venit în contact cu animalele suspecte de antrax.

Stingerea focarului de antrax se va face numai după ce au fost implementate toate măsurile stabilite în planul de măsuri, a trecut o perioadă de 40 de zile de la eliminarea ultimului animal confirmat și au fost efectuate dezinfecția de necesitate și dezinfecția finală.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →