Ajutoare de stat pentru fermieri: Suprafața exclusă de la plată, noi termene și condiții! - Revista Ferma
6 minute de citit

Ajutoare de stat pentru fermieri: Suprafața exclusă de la plată, noi termene și condiții!

Banii pentru tomate și usturoi, aprobați de Comisia Europeană; valoarea schemei de sprijin se apropie de 40.000.000 de euro
Banii pentru tomate și usturoi, aprobați de Comisia Europeană; valoarea schemei de sprijin se apropie de 40.000.000 de euro

Ordonanța de Urgență 13/2024 stabilește suprafața exclusă de la plată, noi termene și condiții pentru noile ajutoare de stat pentru fermieri acordate cultivatorilor de tomate în spații protejate și de usturoi în contextul războiului din Ucraina.

Ordonanța de Urgență 13/2024 prevede că grantul financiar reprezintă suma care se acordă producătorilor agricoli care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în vederea compensării parțiale a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023—30 aprilie 2024 și/sau la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023—primăvara anului 2024.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României pentru producătorii agricoli care utilizează o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate, și/sau care înființează culturi de usturoi pe o suprafață de minimum 0,3 ha.

BENEFICIARI AJUTOARE DE STAT

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, cultivatori de tomate în spații protejate și/sau usturoi, respectiv:

 • a) producători agricoli persoane fizice;
 • b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
 • c) producători agricoli persoane juridice;
 • d) organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.

CONDIȚII AJUTOR DE STAT PENTRU CULTIVATORII DE TOMATE

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate înființată în decembrie 2023—30 aprilie 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
 • b) să înființeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
 • c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;
 • d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
 • e) să mențină cultura de tomate în spații protejate înființată, până la data efectuării plății.

ATENȚIE: Suprafețele înființate cu tomate, intercalate cu alte culturi, nu sunt eligibile în cadrul schemei.

Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de 4,9334 lei/euro, indiferent de suprafața cultivată.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 166,2 milioane de lei, echivalentul sumei de 33,69 milioane de euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

TERMEN CERERI TOMATE: 10 MAI

Față de propunerea inițială a MADR, în care trimestrul I al anului 2024 era perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024,

perioada de înființare a culturii de tomate în spații protejate a fost prelungită până la 30 aprilie 2024.

Cultivatorii de tomate pot depune cererile și documentele pentru solicitarea ajutorului de stat la direcțiile agricole până la data de 10 mai 2024 inclusiv.

În situația în care solicitantul înființează suprafețe de teren cu tomate în spații protejate situate în județe/unități administrativ-teritoriale (UAT) diferite, acesta va formula și va depune o singură cerere de acordare a ajutorului de stat la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

CONDIȚII AJUTOR DE STAT PENTRU CULTIVATORII DE USTUROI

Beneficiarii schemei pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de usturoi înființată în toamna anului 2023—primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 • a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
 • b) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;
 • c) să înființeze culturi de usturoi pe o suprafață de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023—primăvara anului 2024, după caz;
 • d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
 • e) să mențină cultura de usturoi înființată, până la data efectuării plății.

Cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha, stabilit la cursul de 4,9334 lei pentru 1 euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 20,868 milioane de lei, echivalentul sumei de 4,230 milioane de euro, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

TERMEN CERERI USTUROI: 19 APRILIE

Cultivatorii de usturoi pot depune cererile și documentele pentru solicitarea ajutorului de stat la direcțiile agricole județene până la data de 19 aprilie 2024 inclusiv.

În cazul în care sumele totale de plată determinate, care urmează să fie acordate beneficiarilor, depășesc resursele financiare totale, suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.

MAXIM 280.000 EURO/BENEFICIAR

Sumele încasate ca ajutor de stat prin schemele definite de OUG 13/2024 se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62, lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Orice sume primite/solicitate prin alte scheme de ajutor de stat finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 62, lit. a) din Cadrul temporar Ucraina se deduc din pragul maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Ambele scheme de ajutor de stat au fost deja aprobate de Comisia Europeană.

Plata sumelor reprezentând ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →