15 beneficii ale materiei organice pentru sol - Revista Ferma
5 minute de citit

15 beneficii ale materiei organice pentru sol

Materialul mineral mărunțit a putut deveni sol numai după apariția în compoziția sa a materiei organice și a viețuitoarelor care o populează.
O sumară definiție precizează că solul este stratul afânat de la suprafața scoarței tereste, cu compoziție și însușiri proprii, care asigură creșterea și dezvoltarea plantelor.
Sau solul este o formațiune naturală la suprafața pământului, născută sub influențe climatologice, prin procese fizice, chimice și biologice.

 

VIRTUȚILE MATERIEI ORGANICE

1. Materia organică este cea care asigură structurarea și menținerea stabilității structurii solului. Prin descompunerea aerobă a materiei organice (cca 10 t/ha/an) rezultă nutrienți pentru plante și humus. La rândul său, humusul, împreună cu argila din sol formează complexul coloidal argilo-humic care constituie liantul (cimentul) pentru coagularea particulelor elementare de sol în agregate structurale. Când în complexul coloidal se găsește și cationul de Ca, atunci se obține cea mai bună stabilitate hidrică a structurii solului.
2. Prezența materiei organice evită fenomenele de tasare – compactare a solului. Gazele rezultate din descompunerea materiei organice amplifică porozitatea solului, terenul apare ca ”dospit”, cu o anumită elasticitate care previne fenomenul de tasare – compactare.
3. Crește rezistența solului la eroziunea hidrică și eoliană. Prezența structurii solului cu stabilitate hidrică ridicată asigură o bună permeabilitate și o ușoară infiltrare a apei în sol, evitând eroziunea atât prin apă cât și prin vânt.
4. Materia organică reprezintă hrana pentru viețuitoarele din sol, stimulând înmulțirea acestora. Se apreciază că pe 1 ha se găsesc 15 tone ființe vii care asigură o bună fertilitate a solului. Din păcate, conținutul în materia organică al solului a scăzut. Dacă în 1970 aveam 85% din suprafață bogată în materie organică, în anul 2000 aveam 50% din suprafață cu conținut mic și foarte mic de materie organică.
5. Reduce densitatea aparentă a solului, menținând-o în limitele terenului așezat, cu Da 1-1,45 g/cmc, limite care sunt favorabile atât proceselor din sol cât și pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Creșterea nestingherită a rădăcinilor, ca și procesul de nitrificare se desfășoară în condiții optime la Da 1,1-1,15 g/cmc.
6. Reduc rezistența la lucrările solului. Materia organică asigură structurare bună și stabilă a solului; în timpul lucrărilor, agregatele structurale se desfac după linia de minimă coeziune și se varsă în urma plugului, reducând rezistența cu până la 40%.
7. Contribuie la creșterea porozității solului în limite optime de 40-60% porozitate totală, din care 30-36% porozitate capilară și 18-24% porozitate necapilară (de aerație), situație în care regimul aerohidric, termic și de nutriție a plantelor sunt cele mai favorabile.
8. Crește permeabilitatea solului și capacitatea de înmagazinare a apei. Materia organică are capacitatea de a înmagazina cu 20% mai multă apă iar humusul înmagazinează de 4-6 ori mai multă apă, întârziind cu 2 săptămâni apariția secetei.
9. Crește rezerva de macro și microelemente pentru nutriția plantelor. Prin descompunerea materiei organice se formează humusul. Plantele nu se hrănesc cu humus, dar el constituie materia primă din care provin macro și microelementele.
10. În condiții obișnuite, procesul de nitrificare are loc în 7-10 zile. În prezența inhibitorilor, nitrificarea se desfășoară treptat și se poate întinde pe 100-120 zile. În primul caz apar cantități mari de nutrienți, în timp scurt, peste capacitatea de consum a plantelor și surplusul se pierde prin levigare, volatilizare sau eroziune, provocând și poluarea mediului. În al doilea caz, cu eliberare controlată, nutrienții apar treptat pe tot parcursul vegetației și sunt consumați de plante.
11. Prezența materiei organice în sol asigură o valorificare superioară a tuturor materialelor aplicate ca îngrășăminte pentru plante.
12. Din descompunerea materiei organice rezultă CO2 cu rol foarte important în creșterea și dezvoltarea plantelor, prin faptul că CO2 și apa formează acidul carbonic (H2CO3) care asigură solubilizarea substanțelor greu solubile din sol. CO2 are rol esențial în procesul de fotosinteză.
13. Materia organică din sol conține o serie de fitohormoni precum auxina și giberelina, cu rol important în stimularea creșterii și dezvoltării plantelor de cultură.
14. Prin efectele pozitive ale materiei organice asupra creșterii și dezvoltării plantelor le asigură acestora rezistență mărită la factorii nefavorabili precum stresul hidric, termic și chiar la boli și dăunători.
15. Optimizarea proceselor fizice, chimice și biologice din sol de către materia organică contribuie la creșterea nivelului și calității recoltelor.

CARE SUNT INDICATORII FERTILITĂȚII SOLULUI?
Fertilitatea este capacitatea solului de a pune la dispoziția plantelor nutrienți, apă și aer permanent, simultan și în cantități îndestulătoare și de a asigura condițiile necesare dezvoltării plantelor.
Fertilitatea este o caracteristică foarte complexă a solului care se bazează pe 4 grupe de factori cu 20 indicatori ai fertilității solului. Click AICI și află care sunt aceștia?

Precum pruncul nou-născut este preluat și alăptat de mamă, tot așa fiecare firicel rezultat din germinația semințelor și ieșit la suprafața solului este preluat de lumina solară și hrănit prin fotosinteză. 

un articol de
VASILE POPESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →