15 avantaje ale perdelelor forestiere - Revista Ferma
5 minute de citit

15 avantaje ale perdelelor forestiere

În anul 1961 în România existau 7000 km de perdele (5000 ha) pentru protecţia unui milion de hectare de teren arabil. În anii 1961-1962 a urmat marea defrişare. După 1989 s-a încercat reluarea acestei activităţi, în anul 2008 fiind elaborată Legea 289 cu acest obiect, urmată de alte acte normative, dar cu slabe efecte.

Prezentăm multitudinea de avantaje ale perdelelor forestiere de protecţie în agricultură, desprinse din rezultatele experimentale din perioada când ele existau.

perdele forestiere canva 1_b

1. Sporuri de producţie semnificative

Suprafaţa ocupată de perdele nu depăşeşte 3-4% din total suprafaţă, dar sporurile de producţie depăşesc 35%. Rezultatele obţinute în anii agricoli normali au fost cu 30-40% mai mari, iar în anii secetoşi cu peste 150%. Astfel, la Staţiunea Mărculeşti, în timpul secetei din 1946 producţia de grâu a fost de 2030 kg/ha, iar în afara perdelelor… doar 379 kg/ha.

2. Reduc viteza vântului

O perdea semipermeabilă are ca efecte:

– în partea de unde bate vântul, îi reduce viteza pe o zonă egală cu de 5 ori înălţimea perdelei;

– în spatele perdelei se găseşte o zonă de protecţie maximă, de 16 ori înălţimea perdelei, şi de protecţie moderată, de 14 ori înălţimea perdelei.

În general, efectul de reducere a vitezei vântului este de 25-50%.

3. Scad pierderile de apă

Ca urmare a reducerii vitezei vântului, scad pierderile de apă prin evaporare la suprafaţa solului cu 20-45% şi prin transpiraţia plantelor cu 20%.

4. Strat uniform de zăpadă

Măsurătorile efectuate în Bărăgan şi în Dobrogea menţionează că, în medie, stratul de zăpadă pe intervalul dintre perdelea fost de 95-100 cm şi de 15 cm în afara perdelelor. Un strat de zăpadă de 50 cm a ferit grâul de îngheţ şi în primăvară s-au găsit 94% plante viabile, iar în câmp liber erau doar 68% plante viabile.

5. Umiditate atmosferică mai mare

În spaţiul dintre perdele umiditatea relativă a aerului era cu 10-30% mai mare. Aceasta făcea ca pierderile de apă prin evaporare şi prin transpiraţie să fie mai mici.

6. Reduc necesarul de apă la irigat

Datorită faptului că acumulează în sol apa de ploi şi reţin strat gros şi uniform de zăpadă (10 cm zăpadă = 300 mc de apă/ha), cantitatea de apă necesară la irigat scade cu 30-33%.

7. Favorizează polenizarea şi reduc atacul dăunătorilor

În interiorul perdelelor se dezvoltă o serie de insecte care ajută la polenizarea culturilor agricole. Totodată, apar o serie de prădători care distrug insectele dăunătoare. În acest fel se reduce necesitatea tratamentelor cu chimicale şi scade poluarea mediului.

De exemplu, la Tripsul grâului, în câmp deschis s-au găsit 28 larve/spic, iar în spaţiul dintre perdele – 3,8 larve/spic.

8. Protejează solul de îngheţ

Cu cât stratul de zăpadă este mai gros, cu atât adâncimea de îngheţ a solului este mai mică. De exemplu, la un strat de 84 cm, adâncimea de îngheţ era de 12 cm, la 60 cm – 25 cm şi la stratul de 46 cm, adâncimea era de 61 cm.

9. Primăvara solul se zvântă mai repede

Stratul de zăpadă depus uniform în spaţiile dintre perdele şi menţinându-se o temperatură mai ridicată, zăpada se topeşte mai repede şi uniform. Terenul se zvântă uniform, asigurând executarea semănatului în epoca optimă.

10. Diferenţă de temperatură redusă între zi şi noapte.

Din determinările efectuate a rezultat că în spaţiile dintre perdele s-a redus amplitudinea de temperatură între zi şi noapte cu 6,2oC. Aceasta micşorează stresul în creşterea şi dezvoltarea plantelor şi asigură o intensă activitate microbiologică în sol.

11. Se reduce eroziunea solului

În zonele fără perdele forestiere de protecţie, din cauza fenomenului de eroziune, pe pantele sub 10 % diminuarea producţiei a fost de 20%, iar pe pantele sub 20% producţia a scăzut cu 60%. În spaţiile dintre perdele nu au loc aceste fenomene de eroziune.

12. Culturile de cereale păioase nu vor fi culcate

Prin reducerea vitezei vântului, în spaţiul dintre perdele se previne căderea cerealelor şi îngreunarea recoltărilor. Totodată, se evită fenomenele de şiştăvire, de încolţire a boabelor în spic şi deprecierea calităţii recoltei.

13. Se asigură uniformitatea irigaţiei prin aspersiune

În culturile înalte, unde aspersoarele se montează pe tije care să depăşească înălţimea plantelor, vântul ar avea influenţă mare asupra deplasării picăturilor de apă de la aspersoare. În spaţiul dintre perdele, vântul redus asigură repartizarea uniformă a apei.

14. Se asigură aer curat, nepoluat.

Măsurătorile efectuate au scos în evidenţă că un hectar de pădure absoarbe 30-80 tone de praf pe an, fixează 6-10 tone de carbon şi degajă 10-12 tone de oxigen, asigurând condiţii optime pentru toate vieţuitoarele.

15. Alte avantaje

În afară de rolul principal ce-l asigură culturilor agricole, menţionate anterior, perdelele mai furnizează lemn pentru construcţii şi pentru foc, furnizează diverse fructe, asigură loc pentru vânat, pentru dezvoltarea siriciculturii şi a apiculturii.

Consider că sunt suficiente motive pentru a trece cât mai repede la realizarea lor pe mari suprafeţe, în special acolo unde sunt strict necesare, pentru a stăvili fenomenul de deşertificare.

Click AICI şi află mai multe despre contribuţia perdelelor forestiere la managementul optim al apei în practica agricolă!

un articol de

VASILE POPESCU

Cisteste si...

Recomandările redacției

Witness P*S – taurul Simmental de 206.000 de euro!

În vârstă de aproximativ unsprezece luni, Witness P*S este cel mai scump taur din rasa Simmental vândut vreodată la o licitație în Bavaria. Taurul recordist este fiul lui Wirbelwind-P*S, a fost crescut de Christiane Böhm

taur Witness PS Witness P*S - taurul Simmental de 206.000 de euro!
Ultimele articole
Citește mai multe știri →